Lidmaatschappen

Een overzicht van onze lidmaatschappen

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen

Writing solutions have a team of specialist writers that essay writer are hired to help students write an essay for a college or university exams.

Registraties en certificaten

Geregistreerd Voedingswetenschapper A. Lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappers
KP-geregistreerd en SCAS-gecertificeerd

Toelichting:

NAV-lid: Wie een Wetenschappelijke Opleiding succesvol op Masterniveau heeft afgerond  waarin voedingswetenschappelijke kennis en vaardigheden die tenminste 90 ECTS (European Credit Transfer System) omvat kan zich laten registreren als Voedingswetenschapper A.
KP-registratie: Diëtisten kunnen zich laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedische Beroepen.
SCAS-certificatie: (Para)Medische beroepsbeoefenaren in de sportmedische zorg kunnen geregistreerd worden door de Stichting Certificereing Actoren in de Sportgezondheidszorg als ze bewezen hebben dat ze aan bepaalde kwaliteitscriteria hebben voldaan.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma