Actie als verjaardagscadeau

Het is niet de eerste keer dat er om actie gevraagd wordt om de toename van diabetes af te remmen, maar deze keer gaat het wel om een bijzondere oproep. Het gaat nu om zorgverleners en de mensen die een risico lopen om diabetes te ontwikkelen door overgewicht en inactiviteit. Wie is de initiatiefnemer? Wat gaat er gebeuren? Hoe kun je hieraan meedoen? Wat is het doel?

Kom in beweging

Het is een open deur: Bewegen is de enige remedie tegen inactiviteit. En laat dat nou net de opzet zijn van de nieuwe actie tegen diabetes die dit voorjaar van start gaat. De bedoeling van deze actie is om mensen die een verhoogde kans hebben op diabetes in beweging te krijgen. Nee, ze hoeven niet en masse naar de sportschool. Het kan gewoon vlak bij huis.
De zorgverlener heeft nu de kans om het goede voorbeeld te laten zien, want de bedoeling is dat de huisarts/fysiotherapeut/diëtist zelf ook meedoet. Dat levert het voordeel dat de patiënt zijn/haar zorgverleners eens in een sportieve setting meemaakt en dat kan het voor de deelnemers en zorgverleners gemakkelijker maken om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat gaat er gebeuren?

Gedurende 16-20 weken wordt er een keer per week een wandeltocht(je) georganiseerd met als doel dat er in de finale week vier dagen een tocht gelopen kan worden van 10-20 km. Dat lijkt misschien wat veel, maar een berekening leert dat dit met wat doorzetten heel goed mogelijk is. Met een redelijke wandelsnelheid (5 km/u) heb je het voor de finale week dan over vier wandeltochten van 2-4 uur.
De eerste week wordt er voornamelijk gekeken wat het niveau is van de verschillende wandelaars in de groep om voor iedereen zoveel mogelijk een programma op maat te bieden, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau start en traint om een haalbaar doel na te streven. Naast de wekelijkse groepstraining is het de bedoeling dat de deelnemers ook zelf ten minste nog een keer gaan lopen. Uiteraard kun je dat ook met meerdere deelnemers en een of meerdere zorgverleners organiseren. Dat is vaak gezelliger dan alleen lopen, maar het kan ook zijn dat je ontdekt dat je het heerlijk vindt om alleen te genieten van de natuur om je heen.

Drempels verlagen voor vragen

Doordat de zorgprofessionals zelf ook meewandelen zien de deelnemers hun behandelaren ook eens in een sportieve setting. Voor de zorgvrager is dit een ideale gelegenheid om zijn/haar zorgverleners beter te leren kennen, waardoor de schroom voor het stellen van vragen overwonnen kan worden. Wanneer je merkt dat anderen (patiënten) ook met vragen zitten kan dat drempelverlagend werken om je eigen vragen te stellen. Zorgvragers kunnen leren door praktische tips van andere deelnemers. De zorgverleners leren vervolgens meer wat de patiënten als (praktisch) probleem ervaren bij het leven met diabetes of als de kans op het ontwikkelen ervan groot is.

Beweging leidt tot betere levenskwaliteit

Deelnemers van een eerdere proef van deze zogenaamde diabetes challenge hebben gemerkt dat het regelmatig bewegen tot een verbeterde levenskwaliteit leidde. Je kunt het wandelen dus zien als een zich zelf belonende therapie. Daarnaast kan het ook zijn dat de deelnemer ontdekt dat wandelen leuker is dan hij/zij dacht. Of dat hij/zij merkt dat hij wel een verbeterde levenskwaliteit ervaart, maar liever op een andere manier actief is. Dan zijn er natuurlijk genoeg mogelijkheden om dat te doen. Naast wandelen kan er natuurlijk ook gefietst, gezwommen of geschaatst (helaas dit jaar alleen op kunstijs) worden of er kan gekozen worden voor een teamsport.

Wanneer gaat het gebeuren?

Vanaf mei tot begin oktober worden er minimaal 16 wandelsessies georganiseerd bij jou in de buurt. In de eerste volle week van oktober vindt De Nationale Diabetes Challenge Week plaats. In de periode van 5-7 oktober worden er dan met de deelnemers in hun eigen woonomgeving 3 wandelingen gelopen van ten minste 10 km. Maar als er op lokaal niveau al andere wandelevents zijn waarbij er al eerder op drie dagen achtereen meer dan 10 km wordt gelopen mogen deze dagen al als deelname aan de Challenge Week worden beschouwd.
Op 8 oktober wordt op een centraal punt in Nederland het Challenge Diabetes Festival gehouden. Op deze dag wandelen alle deelnemers aan de Nationale Diabetes Challenge een tocht in de buurt van het Festivalterrein om daar aan het einde van de middag feestelijk binnengehaald te worden op het festivalterrein door de organisatoren van deze Challenge.

Hoe kun je meedoen?

Uiteraard kun je zelf ook al starten met meer bewegen, maar wie deel wil nemen aan de georganiseerde Diabetes Challenge kan zich sinds 1 februari aanmelden. Ook zorgverleners die met hun patiënten mee willen doen kunnen zich aanmelden via deze site. De zorgverlener die met een groep gaat deelnemen verplicht zich wel om met twintig personen met diabetes deel te nemen aan een onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre een verbeterde kwaliteit van leven door deze 16-weekse wandeltraining wordt bereikt.

Wie organiseert dit en wat zijn de kosten?

Deze Nationale Diabetes Challenge wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze stichting. Voormalig topvolleybalspeler Bas van de Goor (Goud in de Olympische Spelen van Atlanta) weet als geen ander hoe bewegen van invloed is op levensgeluk en –kwaliteit als je diabetes hebt. De inkomsten van de inschrijving voor de Diabetes Challenge worden gebruikt voor het gebruik van de evenementenmodule op de website van de Bas van der Goor Foundation en de ondersteuning vanuit deze stichting gedurende de trainingen en de toegang tot het eindfestival. Meer weten over deze actie tegen diabetes? Kijk dan gerust een rond op deze website.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma