Leefstijlcampagne tegen COVID-19 dringend nodig!

Een grote groep wetenschappers roept de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van VWS in Nederland op om zo snel mogelijk een leefstijlcampagne te starten tijdens de COVID-19 pandemie. Wat is het doel van deze campagne op korte en op lange termijn? Waarom is dit zo noodzakelijk dat dit niet meer kan wachten? Waaruit bestaat deze campagne?

De brandbrief

Op 11 november 2020 is een brandbrief bezorgd bij de bovenstaande bewindslieden, omdat gedurende de COVID-19-pandemie blijkt dat mensen die last hebben van overgewicht en ernstig overgewicht vaker op de IC terecht komen. Bij mensen die te zwaar zijn en ook nog andere ziekten hebben als gevolg van dat overgewicht blijkt het beloop van COVID-19 nog ernstiger te zijn. Ook het immuunsysteem van mensen die overgewicht hebben met bijkomende ziekten blijkt minder goed te werken, waardoor het virus zich nog sneller kan vermenigvuldigen en nog vaker tot een ernstiger ziektebeeld leidt.
Naast het voorkomen van meer besmettingen moet er ingezet worden op het versterken van het immuunsysteem van deze kwetsbare groepen.

Doel van de leefstijlcampagne

Inzetten op een gezondere leefstijl heeft op korte termijn al voordelen voor mensen: het zorgt voor een sterker immuunsysteem voor de mensen zelf, waardoor de kans op een ernstig ziekteverloop afneemt. Als er meer mensen zijn met een sterker immuunsysteem kan dat leiden tot minder druk op de zorg in met name ziekenhuizen. Verder kan het natuurlijk ook bijdragen tot een beter welbevinden van mensen. Daarnaast kan de leefstijlcampagne mensen ook het gevoel geven dat ze zelf meer regie hebben om de kans op een ernstig ziektebeloop te voorkomen. Ook blijkt dat vaccins beter werken bij mensen die een beter functionerend immuunsysteem hebben.

Waarom is de leefstijlcampagne nu nodig?

De leefstijlcampagne beoogt mensen richtlijnen te geven hoe ze zelf de kans op een ernstig beloop van COVID-19 kunnen verkleinen, naast de geldende adviezen om de kans op besmetting met dit lelijke virus te verminderen. Als mensen zich meer bewust worden dat ze zelf meer regie kunnen nemen over hun gezondheid kan dat tot een beter gevoel van welbevinden leiden. Daarbij is extra aandacht nodig voor mensen die minder toegang hebben tot informatie over gezondheid om hen te ondersteunen in het verbeteren van hun gezondheid.

Leefstijlcampagne: Goede zelfzorg stimuleren

Het ministerie van VWS ontwikkelde al een poster waarop een paar belangrijke richtlijnen te vinden zijn, maar er is veel meer mogelijk en nodig. Naast de poster en de kleine spotjes op tv kan er nog meer gedaan worden. Dat kan door alle informatie in verschillende spotjes via radio, televisie, social media landelijke dagbladen en via huis-aan-huisbladen te verspreiden. Daarbij moet het taalgebruik wel eenvoudig zijn en voor iedereen te gebruiken.

Brandbrief_leefstijlcampagne_COVID19

In de campagne moeten adviezen worden behandeld hoe je meer kunt bewegen. Daarbij moet aandacht zijn voor binnen- en buitenactiviteiten.
Ook tips over hoe je beter en voldoende kunt slapen zijn belangrijk.
Verder is het nodig om tips te geven over goede voeding en hoe je om kunt gaan met voedselverleidingen.
Om de adviezen goed uit te rollen is het belangrijk dat professionals met allerlei deskundigheid zich inzetten. Dat past ook bij het voorstel in de brandbrief en bij de professionals en organisaties die deze brief hebben ondertekend.
Oh ja, de adviezen sluiten ook naadloos aan bij eerdere oproepen tot meer preventie, dus als de COVID-19-pandemie niet meer actueel is zijn er nog genoeg redenen om deze campagne voor te zetten voor een gezonder Nederland.

Waar wachten we eigenlijk nog op?

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma