Alcohol, wel of niet doen?

In januari bracht Canada een nieuwe richtlijn voor het gebruik van alcohol uit. Het lijkt erop alsof er dus geen advies voor alcoholgebruik in de algemene voedingsrichtlijnen is opgenomen. In Nederland is er wel een advies over alcoholgebruik geformuleerd. Het een en ander roept dan vragen op. Waarom deze nieuwe en aparte richtlijn voor alcohol in Canada? Waarin verschilt dit advies met de Nederlandse richtlijn? Wat is nu het beste advies voor het gebruik van alcohol op dit moment?

Het huidige alcoholadvies van Canada

Op pagina 5 van de Canadese alcoholrichtlijn staat een samenvatting van het nieuwe advies voor de algemene bevolking. Deze luidt: Minder alcohol drinken is altijd beter. Niet drinken is het beste, omdat alcohol in elke hoeveelheid schadelijk kan zijn voor de mens. Maar voor wie wel iets wil drinken is het advies om hooguit 1-2 standaardconsumptie per week te gebruiken. Wie meer drinkt loopt eerder kans op schadelijke neveneffecten van alcoholgebruik.
Opvallend is dat er expliciet staat vermeld dat zelfs kleine hoeveelheden alcohol schadelijk zijn voor iedereen, ongeacht, gender, leeftijd, etniciteit, tolerantie of leefstijl. Dat etniciteit hier als factor staat vermeld is niet toevallig. De oorspronkelijke bewoners van Canada hadden van nature al een lagere tolerantie voor alcohol, maar nu is ook duidelijk aangegeven dat ook de latere inwoners schade kunnen oplopen door alcoholgebruik.

Alcoholadvies was al onderdeel van Canadese voedingsrichtlijn

Uiteraard is dit advies een onderdeel van het gehele leefstijladvies, dus ook van de gewone voedingsrichtlijn. In de meest recente Richtlijnen Goede Voeding voor Canada (2019) is op pag. 22 te vinden dat het drinken van alcohol gepaard gaat met gezondheidsrisico’s. Met andere woorden: wat er nu geadviseerd wordt in de alcoholrichtlijn is niet echt nieuw.
Ook in Canada wordt water als eerste genoemd als het om vochtinname gaat. Daarnaast wordt ook het gebruik van dranken met toegevoegde suikers afgeraden. Dat komt dus ook al goed overeen met het Nederlandse advies.

Alcohol in de Nederlandse richtlijnen ook afgeraden

In de Nederlandse Richtlijnen Goede Voeding uit 2015 wordt ook geadviseerd om geen alcoholhoudende dranken te nemen, maar als je wel drinkt om dit te beperken tot hooguit 1 alcoholhoudende consumptie per dag. Het Voedingscentrum adviseert om ook eens een dag over te slaan als je elke dag drinkt. Wie dagelijks alcoholhoudende dranken gebruikt gaat er aan wennen en loopt een grote kans om verslaafd te raken aan het gebruik ervan. Verder wordt aangegeven dat een glas alcohol per dag positieve effecten kan hebben, maar deze wegen niet op tegen de negatieve effecten. De lezer die ook het “begrijpend lezen” goed beheerst kan hieruit afleiden dat ook in Nederland het gebruik van alcohol wordt afgeraden.

Alcoholadvies uit Richtlijnen Goede Voeding achterhaald?

In het document van de “Richtlijnen Goede Voeding” uit 2015 lijkt het net of er  nog een slag om de arm gehouden of alcohol nu wel of geen gezondheidseffecten heeft. In 2018 verscheen in The Lancet een overzichtsstudie waaruit blijkt dat alcohol mondiaal op de zevende plaats staat van doodsoorzaken. Het gaat dan niet alleen om alcohol als oorzaak van kanker, hart- en vaatziekten, verslaving, etc. maar ook om verkeersongelukken en agressie als gevolg van alcoholgebruik. Het is logisch dat de analyse uit 2018 nog geen deel uit kon maken van onze voedingsrichtlijnen, maar de goede lezer kan al concluderen dat alcohol niet aangeraden wordt. Op de site van het Voedingscentrum wordt het huidige alcoholadvies nog duidelijker uitgelegd voor de consument.

Alcohol ook in de toekomst nog sociaal geaccepteerd?

Niets is zo moeilijk als voorspellen, vooral als het om de toekomst gaat. Alcoholgebruik is sociaal geaccepteerd, maar hier en daar begint het te schuren… Het proces om alcoholgebruik te matigen kan lastiger zijn dan het matigen van het roken. Wanneer iemand rookt is dat gelijk merkbaar in de omgeving van de roker. Bij het gebruik van alcohol is dat in eerste instantie niet het geval.
Alternatieven, zoals alcoholvrije bier en wijn lijken bezig aan een opmars, maar kunnen nog verbeterd worden.

Samengevat

Op dit moment lijkt het advies van zoveel mogelijk beperken van alcoholgebruik nog op de meeste draagkracht te kunnen rekenen. Dus nullijn, maar drink je toch hou het dan hooguit op 1-2 consumpties per week om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het gebruik van alcoholische dranken is sowieso af te raden voor iedereen die een kinderwens heeft, iedereen die jonger is dan 24 jaar en voor mensen die medicijnen gebruiken.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma