Als het kalf verdronken is…

Soms brengt nieuws over voedingsbeleid verwarring. Dat ligt niet aan u en ook niet aan mij. In deze bijdrage vindt u een bloemlezing van de afgelopen maand: Consumenten willen meer en duidelijke informatie over voeding; deelnemers aan Obese zijn blij dat ze nog vijf jaar begeleid worden; het Platform Overgewicht Nederland, het Platform Vitale Vaten en de Nederlandse Diabetes Federatie gaan samenwerken voor een betere organisatie van de zorg; Minister Schippers opent een obesitaspoli in het Slotervaartziekenhuis; de Tweede Kamer schrapt de vergoeding voor de diëtist uit het basispakket en het Landelijk Informatiecentrum Paramedische Zorg ziet dat Nederlanders met overgewicht vaak al meerdere ziekten hebben als ze bij de diëtist komen.

Meer informatie over gezond eten gewenst

Uit een onderzoek dat het Voedingscentrum op 15 november op hun website presenteerde blijkt dat 41% van de ondervraagden gezonder wil eten, maar 43% vindt het moeilijk om dat te realiseren. Meer dan de helft van de deelnemers wil meer  informatie over gezond eten en vindt ook dat winkels meer gezonde producten moeten aanbieden. Drie van de vier consumenten vindt dat kant-en-klaarproducten minder zout moeten bevatten. Het programma Kassa liet op 19 november zien dat dit ook voor restaurants geldt. Daarnaast willen de deelnemers minder suiker en vet in levensmiddelen.
Twee van de drie ondervraagden is bereid om meer te betalen voor gezonde producten, maar dat moeten ze wel duidelijk herkend kunnen worden als ‘gezond’…

Deelnemers Obese blij met steun

Op 12 november was in de laatste aflevering van het programma “Obese” te zien dat de deelnemers blij zijn dat ze de komende vijf jaar nog begeleid worden door de Nederlandse Obesitas Kliniek. In dit programma werd al eerder duidelijk dat steun van de directe omgeving nodig is om een goed resultaat te bereiken en te behouden.
Helaas is multidisciplinaire begeleiding voor de meeste mensen met obesitas nu niet haalbaar, vanwege de huidige inzet van financiële middelen voor de gezondheidszorg…

Gezamenlijke aanpak obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten

Op Wereld Diabetes Dag (14 november) hebben het Platform Overgewicht Nederland, het Platform Vitale Vaten en de Nederlandse Diabetes Federatie een convenant getekend om de zorg voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht beter te organiseren. Ook preventieve activiteiten worden gezamenlijk opgezet om deze aandoeningen sneller op te sporen, te herkennen en te behandelen. Daarnaast dient deze zorg optimaal, in zijn geheel te worden bekostigd en te worden ingekocht.
Het betreft hier een doelgroep van vier miljoen mensen in Nederland. Dat is een kwart van de Nederlandse bevolking!

Obesitaspoli Slotervaartziekenhuis geopend

Op 1 november opende Minister Schippers de nieuwe obesitaspoli van het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam. Hier worden mensen behandeld met extreem overgewicht door middel van operaties, zoals een maagverkleining, een maagband, etc. Meer informatie over de diverse operatietechnieken is te lezen bij bariatrische chirurgie. De operatie wordt door elke zorgverzekeraar vergoed. De patiënt hoeft geen machtiging aan te vragen zo staat te lezen op de website te lezen.
In Zorgvisie vertelt de minister dat ze de obesitaspoli een mooi voorbeeld vindt van krachtenbundeling die goed is voor de patiënt…

Diëtist uit het basispakket 2012

Afgelopen weken werd bekend dat de vergoeding voor de diëtist uit het basispakket 2012 van de zorgverzekering verdwijnt. Sommige verzekeraars hebben de vergoeding voor vier uur nog wel in het (duurste) aanvullende pakket opgenomen.

Te laat naar de diëtist

Het Landelijk Informatiecentrum Paramedische Zorg constateert dat Nederlanders vaak laat bij de diëtist terecht komen voor begeleiding bij overgewicht. Vaak is er al sprake  van meerdere gezondheidsproblemen. Onderzoeker Ilse Swinkels zegt hierover het volgende: ‘Als mensen in een eerder stadium behandeld worden, als er dus nog geen sprake is van ernstig overgewicht, verhoogt dat de kans van slagen van de behandeling. Bovendien wordt de kans op dergelijke chronische aandoeningen kleiner. Een gewichtsverlies van 5 tot 10% levert al een duidelijke gezondheidswinst op.’
Vroege herkenning en behandeling bespaart een hoop leed en leidt op de lange duur tot een kostenbesparing in de zorg.

Moraal van het verhaal

Als het kalf verdronken is dempt men de put, ofwel de overheid biedt pas hulp bij ernstige gezondheidsschade door overgewicht. Steeds meer Nederlanders willen meer en helder informatie over gezonde voeding en mensen met voedingsproblemen willen meer  begeleiding, maar de overheid trekt zich steeds meer terug. Het zou Minister Schippers sieren als ze de keuze voor een gezonde voeding gemakkelijker maakt (zie ook logodoolhof) en de zorg voor mensen met voedingsproblemen in de eerste lijn toegankelijk houdt. Op die manier hebben mensen een optimale keuzevrijheid en dat is ook nodig voor de mensen met lagere inkomens. Vooral deze laatste groep heeft de meeste problemen op voedingsgebied. Voorkomen is beter én goedkoper dan behandelen! Preventiewerkers, diëtisten en voedingskundigen genoeg! Nu de politiek nog: Geld is wel beschikbaar, als men maar wil…

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma