Als je wint…

Wat is het prachtig als je een mooie sportwedstrijd wint. Dat wil je natuurlijk vieren met je vrienden! Alle spannende momenten worden nog eens besproken in een gezamenlijke nabeschouwing. Dat begint al voordat de kleedkamer bereikt is en gaat verder in de sportkantine aan de bar. De beroemde “derde helft” is dan begonnen. Maar hoe zit het met de drankregels in de sport?

Leeftijdsgrenzen: ook in de sport

Sinds 1 januari 2013 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken opgehoogd van 16 naar 18 jaar. Dat geldt in de supermarkt, in de horeca, maar ook op andere plaatsen waar alcoholhoudende dranken worden verhandeld, zoals in de sportkantine. In de horeca worden jaarlijks diverse controles uitgevoerd om na te gaan of er voldaan wordt aan de drank en horecawet.

NOC*NSF trapt af voor betere handhaving leeftijdsgrenzen  

Uit onderzoek dat in 2011 werd uitgevoerd blijkt dat de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol het slechtst werden nageleefd in de sportkantine. Hoewel er wel een verbetering zichtbaar is van 4% in 2011 naar 15% in 2013 is dit nog niet voldoende om van een dikke winst te spreken. Voor NOC*NSF was dat een reden om op zaterdag 11 april een aftrap te geven voor een tour langs sportclubs om alcoholmisbruik onder jongeren in de sport te voorkomen.

Waarom vooral beleid gericht op jongeren?

Uit onderzoek van de Stichting Alcohol Preventie (STAP) blijkt dat er in 2014 meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werden opgenomen dan in 2013. Omdat jongeren in sportkantines kennelijk nogal gemakkelijk aan alcoholhoudende dranken kunnen komen is kinderarts Nico van de Lely samen met NOC*NSF een actie gestart om de naleving van de leeftijdsgrenzen meer te promoten. Jongeren en alcohol zijn geen goede combinatie en ook NOC*NSF vindt dat de (sportende) jeugd niet mag (ver)zuipen.  Bovendien is alcohol na sport niet zo’n goede dorstlesser en in de winter kan het zelfs een erg koud afzakketje zijn.

Alcoholbeleid als onderdeel Gezonde sportkantine

Een van de onderdelen van een gezonde sportkantine is het alcoholbeleid. Vrijwilligers die bardiensten draaien dienen op de hoogte zijn van de wetgeving én deze ook naleven. Toch kan de barkeeper verleid worden om toch een biertje te tappen voor (te) jonge sportvrienden. Als sportclub heb je daarin een verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Zo kun je een bestuursreglement opstellen voor het gebruik en schenken van alcohol door de vrijwilligers die de bardienst vervullen. Ook kun je in dit reglement vastleggen aan welke eisen de mensen die de bardiensten verzorgen moeten voldoen. Dit reglement is ook terug te vinden op de pagina waarop NOC*NSF nog meer tips geeft over het alcoholbeleid voor sportclubs. Hierin is ook een voorstel voor een minimumleeftijd van 18 jaar voor barvrijwilligers opgenomen. Je kunt de barvrijwilligers ook wijzen op de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken voor tips om het gesprek aan te gaan met een sporter/supporter die jonger is dan 16 jaar en die toch die toch alcohol wil kopen. De cursus Sociale Hygiëne die in de horeca gegeven wordt kan natuurlijk ook worden gevolgd om barvrijwilligers beter toe te rusten voor het omgaan met klanten die wel alcohol willen, maar waarvoor het beter is om niet (meer) te drinken.
Het Nederlands Jeugd Instituut ontwikkelde de cursus Barcode voor het omgaan met alcohol en drugs in het uitgaanscircuit. Het Trimbos Instituut verzorgt de trainingen die bij deze cursus horen.

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk

Sportclubs hebben ook te maken met regels die binnen een gemeente gelden, de zogenaamde algemene plaatselijke verordeningen en gemeenten hebben de taak om toezicht te houden op hun eigen én de landelijke regels. Voor het naleven van leeftijdsgrenzen heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een handleiding geschreven. Daarnaast zijn praktische tips in de brochure Laat je niet flessen voor het naleven van de drank en horecawet die door de GGD Brabant Zuid- Oost zijn opgesteld zeker een aanrader.

Een feestje? Zorg voor een blijvend goede herinnering!

Nu lijkt het net of alcohol totaal niet meer mag, maar zo is het niet bedoeld. Alcohol op jonge leeftijd maakt meer kapot dan je lief is. Wie teveel drinkt loopt kans op blijvende hersenschade en mensen die jonger zijn dan 24 jaar zijn daar nog gevoeliger voor. Het zou toch zonde zijn om een jongere zijn/haar toekomst te laten verdrinken. Voor jongeren die te veel drinken kan dit zelfs tot gevolg hebben dat ze een schoolniveau lager moeten instromen. Dat zorgt voor een beperking in de toekomstmogelijkheden.
Te veel alcohol kan het geheugen blijvend aantasten. Een kampioensfeest hou je graag lang in herinnering. Daarom kun je het beste zorgen dat jij je hoofd erbij houdt en de jongeren waarvoor je verantwoordelijk bent niet te veel laat drinken op een (sport)feest.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma