Antidieetdagen voor jeugd als obesitaspreventie

Op 6 mei werd de antidieet-dag gehouden. Deze dag is bedoeld om de mensen die overlijden door het lijnen te herdenken. De antidieet-dag lijkt in strijd met de wens tot obesitaspreventie, maar is het niet. Het is namelijk heel goed mogelijk om overgewicht te voorkomen door geen dieet te volgen, maar in te zetten op een gezonde leefstijl. Omdat overgewicht in Nederland toeneemt is het zinvol om in te grijpen, zodat economisch verlies kan worden voorkomen.

Obesitas en economie

Obesitas kan aanleiding geven tot diverse gezondheidsklachten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, psychische klachten en ook bepaalde vormen van kanker komen vaker voor bij obese mensen. Ook blijken mensen die te zwaar zijn minder “in trek” bij potentiële werkgevers. Er zijn zelfs organisaties die mensen willen ontslaan als ze vaker verzuimen door ziekten die het gevolg zijn van overgewicht. Bedrijven lijken meer te willen investeren in preventie om het ziekteverzuim terug te dringen, zodat hun productie zo optimaal wordt/blijft. Vanuit een economisch perspectief is preventie van overgewicht dus zinvol. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Wat doen we in Nederland?

In Nederland lopen al een paar jaar projecten als SchoolgruitenDe gezonde schoolkantine en De gezonde sportkantine, maar deze projecten zijn in Nederland nog op veel te weinig plaatsen ingebed, terwijl ze wel effectief kunnen zijn.
In veel scholen zijn wel frisdrank- en snoepautomaten te vinden, maar (mineraal)water, koffie of thee ontbreekt. Bovendien is de frietverkoper in veel gevallen nog altijd dichtbij schoolpleinen te vinden. En wat te denken van de bussen van Connexxion? Er wordt nog altijd meer geld aan reclame voor ongezonde producten uitgegeven dan aan preventie.

Het resultaat

Uit de periodieke peiling van CITO in 2010 bleek dat kinderen in de hoogste klassen van de basisschool te weinig weten van gezonde voeding. Recent onderzoek onder kinderen leert dat 22% van de kinderen van 10 tot en met 12 jaar in Nederland last heeft van overgewicht en 6% is zelfs obees. Uit deze studie blijkt ook dat deze kinderen gemiddeld 630 ml (net iets meer dan 3 glazen) frisdrank per dag drinken, oftewel ze krijgen al gauw meer dan 300 kCal per dag extra binnen. Dat leidt tot overgewicht. Wie als kind al te zwaar is zal als volwassene vaker moeite hebben met het handhaven van een gezond gewicht. Daarom is het raadzaam om preventieve activiteiten in te zetten op jeugd, maar lijngedrag dient te worden voorkomen.
In de Verenigde Staten weet men al langer dat de kosten overgewicht toenemen als de overheid de verantwoordelijkheid neerlegt bij de industrie en de burgers. 2/3 van de Amerikanen kampt namelijk met overgewicht. Nederland kan hier wat van leren door kennis te nemen van deze expertise die leidde tot aan aantal adviezen.

Zet in op gezonde leefstijl

Het Institute of Medicine bracht op 8 mei 2012 het rapport “Accelerate Progress in Obesity Prevention” uit. De aanbevelingen uit dit rapport zijn gemakkelijk te vertalen naar onze situatie. Het levert de volgende actiepunten op:
1. Richt de woonwijken in met speelplaatsen en veilige fiets- en looppaden en sportvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn.
2. Zorg voor voldoende aanbod van gezonde producten, zoals groente en fruit, en dranken, zoals (mineraal)water, koffie en thee en zet deze meer ‘in het zicht’ dan de ongezonde varianten in de winkels, school- en sportkantines.
3. Laat zien dat bewegen leuk is en gezond eten ook lekker is en niet saai of smakeloos. Hiervoor kunnen rolmodellen ingezet worden die de jeugd (en hun ouders) aanspreken, zoals een soapsterretje of een aansprekende sporter.
4. Beperk reclames voor ongezonde voeding voor kinderen.
5. Maak gezonde leefstijl een onderdeel van alle schoolprogramma’s door sportlessen en lessen over gezonde voeding, het lezen van etiketten en het bereiden van maaltijden.
6. Pas bestaande effectieve interventies aan op de verschillende doelgroepen door ze er zelf bij te betrekken bijvoorbeeld door intervention mapping.
7. Voorkom lijngedrag door te laten zien en proeven dat overgewicht voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl.

Geef kinderen antidieet-dagen

Zo kun je van elke dag een leuke actieve antidieet-dag maken waarbij iedereen, dus volwassenen en kinderen, op een creatieve manier verleid wordt tot een gezonde leefstijl. Er zijn voldoende mensen beschikbaar om deze interventies is voldoende beschikbaar. Hiermee kunnen we nieuwe dieetdoden voorkomen en economisch verlies en verminderd welzijn door overgewicht verminderen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma