Begin bij de jeugd

Nu de scholen weer gestart zijn is het goed om ook een mooi begin te maken met de voeding en sport voor de kinderen. Wie in de jeugd investeert heeft de toekomst. Onlangs bleek uit een online enquête dat kinderen zelf ook graag meer gezonde voedingsmiddelen in de schoolkantines willen. Ook komt er steeds meer bewijs dat sporten ook al op jonge leeftijd goed is voor lichaam en geest.

De gezonde kantine nog lang niet behaald

Vaak wordt er gedacht dat kinderen niet geïnteresseerd zijn in gezonde voeding, maar uit eerdere campagnes zoals SchoolgruitenKrachtvoer en het Pro-Childrenonderzoek blijkt dat kinderen wel te motiveren zijn om gezond te eten. In een enquête onder 814 jongeren blijkt dat 50% van hen vindt dat hun school meer gezonde voedingsmiddelen moet aanbieden. 52% van de jongeren geeft wel aan dat hun school volgens hen wel bezig is om het aanbod in de schoolkantine te verbeteren.
In 2006 werd er een start gemaakt met De Gezonde Schoolkantine, maar uit bovenstaande gegevens blijkt dat er dus nog niet veel is veranderd.

Prijs en gebrek aan kennis barrières voor gezonde keuzes?

De meeste deelnemers aan de jongerenenquête geven aan dat ze wel elke dag ontbijten. 75% van de jongeren vindt dat ze redelijk gezond eet, maar uit de verdere antwoorden blijkt dat er met de groeten en fruitinname nog een wereld te winnen is. Zo geeft bijna 1 op de drie van hen aan dat ze elke dag 2 ons groente eten en slechts 1 op de zes neemt elke dag 2 porties fruit. Verder vindt bijna de helft van hen dat de gezonde producten in de schoolkantine te duur zijn.
De cijfers over het groente en fruitgebruik komen niet overeen met het idee van de jongeren zelf dat ze gezond eten. Dat kan duiden op een te optimistische beoordeling van de eigen voedingsgewoonte en/of een gebrek aan voedingskennis. Daarnaast wordt de prijs voor gezonde producten als een belemmering genoemd voor een gezonde keuze.

Bewegen is ook hersengymnastiek

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat naast een gezond gewicht ook voldoende lichaamsbeweging goed is voor de hersenen. Vaak wordt overgewicht alleen nog gezien als een toestand die nadelig is voor de lichamelijke gezondheid. Daarnaast wordt erkend dat het leidt tot sociale nadelen, maar uit een recente bundeling van onderzoeken door de Cochrane Library blijkt dat inzetten op een gezonde leefstijl bij kinderen ook leidt tot betere schoolprestatie. Dat is zowel voor het kind als voor de ouders een mooie bijkomstigheid.

Te weinig sporten leidt tot onhandigheid

Wie vaker in beweging is heeft een betere conditie en wordt ook handigere in de tak van sport die hij/zij beoefend. Maar nu blijkt ook dat bewegen voor kinderen met overgewicht leidt tot een betere oog-handcoördinatie. Dat is buiten het sporten ook heel nuttig in het gewone dagelijks leven.
Er is de laatste jaren ook bezuinigd op het sportonderwijs. Zwemlessen zijn op veel scholen vervallen, omdat er te weinig geld is. Daarnaast zijn er steeds meer zwembaden verdwenen als gevolg van bezuinigingen. Onlangs werd er alarm geslagen dat het aantal verdrinkingen toeneemt, omdat kinderen minder goed kunnen zwemmen. In een waterrijk land als het onze zou dat tot grote zorg moeten leiden, maar daar is tot op heden bij de verantwoordelijke ministeries nog weinig van te merken.
Nu de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen sportbeleid en er minder geld beschikbaar komt, kan het sportonderwijs de komende jaren nog verder in de knel komen. Er is niet zoveel fantasie voor nodig om te bedenken wat dat voor gevolgen kan hebben.

Verantwoordelijkheid voor overheid, onderwijs, sport…. en ouders

In de eerder genoemde enquête geven de jongeren aan dat de overheid en de school verantwoordelijk zijn voor het aanbod van gezonde producten in de schoolkantine. Onlangs is er ook een project gestart voor De Gezonde Sportkantine. Dit project wordt onder andere door sportkoepel NOC*NSF ondersteund. Hierbij zijn sportbonden en de verenigingen op plaatselijk niveau verantwoordelijk voor de uitvoering.
Toch is het niet reëel om de verantwoording alleen bij anderen te leggen. Ook de ouders hebben een belangrijke taak. Zo kunnen zij het gezonde voorbeeld geven door gezond te eten en op een gezonde manier te sporten. Want een gezonde toekomt voor je kinderen begint bij jezelf.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma