Bio logisch voedzamer en gezonder?

Voorstanders van biologische voeding riepen het al jaren dat biologische voedingsmiddelen een hogere voedingswaarde hebben. Onlangs werden er resultaten gemeld van analyses van meerdere bedrijven die op een gunstigere voedingswaarde van vlees en melk afkomstig van biologische bedrijven wijzen. Wat is er aangetoond? En wat betekent dit voor het advies over biologische voeding?

Biologisch vlees rijker aan meervoudig onverzadigde vetzuren

Uit de analyses van 67 studies blijkt dat vlees afkomstig van koeien, lammeren, geiten, schapen en kippen van bedrijven die de principes van biologische veeteelt hanteren hogere gehaltes heeft aan omega-3-vetzuren en omega-6-vetzuren. Vooral het gehalte aan omega-3-vetzuren in biologisch vlees is 50% hoger dan in vlees dat afkomstig is van traditionele boerenbedrijven.
Daarnaast blijkt dat het gehalte aan verzadigde vetzuren in vlees van dieren van de biologische bedrijven lager is.
Ook wordt in dit onderzoeken opgemerkt dat het vlees van koeien die buiten grazen doorgaans minder vet bevat en een hoger gehalte heeft aan omega-3-vetzuren.

Biologische melk rijker aan meerdere voedingsstoffen

Uit de samenvoeging van 196 verschillende onderzoeken naar de verschillen in samenstelling van melk afkomstig van biologische en traditionele bedrijven melk bleek dat het gehalte van omega-3-vetzuren in melk van biologische bedrijven 50% hoger was dan in melk van traditionele bedrijven. Ook bleek dat biologische melk een hoger gehalte had van carotenoïden (stoffen die verwant zijn aan bètacaroteen, een voorloper van vitamine A) vitamine E en ijzer.
Daarnaast is het jodiumgehalte van melk van biologische bedrijven wel ruim 70% lager. Ook het selenium en het eiwitgehalte van biologische melk is iets lager dan in melk van traditionele bedrijven. Het veevoer voor traditionele bedrijven wordt verrijkt met jodium en ook op biologische bedrijven wordt er gewerkt met toevoegingen van jodium. Toch zou het lagere jodiumgehalte van melk van biologische bedrijven mogelijk verklaard kunnen worden doordat er mogelijk minder geconcentreerd veevoer wordt gebruikt.

Beperkingen in beide onderzoeken

Bij het onderzoek naar de verschillen in voedingsstoffengehaltes van vlees van traditionele en biologische bedrijven werd opgemerkt dat er wel behoorlijke verschillen in voedingsstoffengehaltes worden gevonden. Daarnaast waren er weinig gegevens beschikbaar over de verschillen in het mineralengehalte van traditioneel ten opzichte van biologisch vlees. Het zou een interessante optie zijn om hier nog meer onderzoek naar te doen.
Ook de voeding die de dieren krijgen is van invloed op de samenstelling van het vlees en de melk. In de traditionele dierhouderijen is een trend gaande om de dieren vaker op stal te houden. Daarnaast krijgen dieren in een traditionele dierhouderij vaker voedsel met een hoger voedingsstoffengehalte om de opbrengst in het vlees en/of melk te vergroten.
De onderzoekers adviseren om meer onderzoek te doen om een sterkere bevestiging van deze onderzoeksresultaten te verkrijgen. Op Daarnaast is er niet onderzocht of de verschillen in voedingsstoffengehaltes tussen de biologische en traditionele melk en vlees ook leiden tot een gezondheisvoordeel door het gebruik van biologische producten.

Wat betekent dit voor de consument?

In de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding 2015 (RGV2015) wordt geadviseerd om het gebruik van eiwitbronnen van dierlijke herkomst te matigen. Als we dan uitgaan van de aanbevolen hoeveelheden vlees en melk die in de RGV2015 worden voorgesteld zijn de verschillen in inname van omega-3-vetzuren voor vlees op basis van de dagelijkse inname niet erg groot als je het traditionele vlees zou vervangen door vlees afkomstig van biologische bedrijven.
Het lage jodiumgehalte van melk kan voor zwangere vrouwen in Engeland wel een probleem geven. In Nederland is dit ook afhankelijk van de inname van brood met gejodeerd zout en andere jodiumbronnen in de voeding en van andere factoren in het voedingspatroon. Voor de inname van melk is het verschil in inname van omega-3-vetzuren, carotenoïden, vitamine E en ijzer kan van grotere betekenis zijn als je de traditionele melk vervangt door melk afkomstig van biologische bedrijven.
Op basis van deze onderzoeken kan er echter geen uitspraak worden gedaan of het gebruik van melk en vlees dat afkomstig is van biologische bedrijven nu ook tot een betere gezondheid leidt, maar er zijn ook andere (ethische) overwegingen zijn voor consumptie van melk en vlees afkomstig van biologische bedrijven. Of je kiest voor biologisch of traditioneel is dus altijd een persoonlijke keuze.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma