Bouw jouw voedingsplan

Fitnessinstructeurs en trainer/coaches geven ook wel eens voedingsadviezen, maar ze zijn hier niet voor opgeleid. Ze kunnen natuurlijk altijd doorverwijzen naar een sportdiëtist, maar sporters stellen ook vaak algemene voedingsvragen. Het zou handig zijn als deze sportbegeleiders  een klein beetje parate kennis zouden hebben over voeding. Daarvoor is in 2016 een handzaam boekje verschenen.

Handboek bouw jouw voedingsplan

Het boekje is bedoeld voor sport, health en fitnessprofessionals. Op de voorkant wordt aangegeven dat het om het bouwen van een voedingsplan gaat en dat hier 10 stappen voor nodig zijn. Er wordt ingegaan op de voedingsstoffenbehoefte, de energiebalans, voedingsmiddelengroepen (zoals zuivel, noten en granen), voedingspatronen, gewichtshandhaving, het lezen en begrijpen van etiketten, voedings- en gezondheidsclaims en tenslotte worden ook feiten en fabels rondom voeding besproken.

Wat levert het boekje?

Er wordt op een heel beknopte manier een mooi overzicht gegeven van de laatste stand van zaken op het gebied van de voedingswetenschap. Bij het schrijven van het boekje is duidelijk te zien dat de auteur zich heeft laten inspireren door de achtergronddocumenten die er gebruikt zijn voor het opstellen van de Richtlijnen Goede Voeding 2015. Daarmee wordt er een zeer gedegen en betrouwbaar document opgeleverd. De auteur legt uit waarom er tegenwoordig in de voedingswetenschap meer gekeken wordt naar voedingspatronen dan naar individuele voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Daarom is het hoofdstuk over de voedingspatronen wel een mooi voorbeeld hoe de aandacht van de wetenschap meer verschoven is van voedingsstoffen en voedingsmiddelen(groepen) naar voedingspatronen. De lezer krijgt een heldere instructie hoe etiketten gelezen dienen te worden en er wordt beschreven wat het verschil is tussen voedings- en gezondheidsclaims  gevolgd door feiten en fabels die op dit moment in de belangstelling staan.

Handzaam naslagwerk

De auteur is er zeker in geslaagd om een handzaam naslagwerkje samen te stellen dat goed bruikbaar is. De hoofdstukken hoeven niet noodzakelijk achter elkaar gelezen te worden om tot een goed voedingsplan te komen. De vermelding “in 10 stappen” op de voorkant kan de lezer wel op een verkeerd been zetten dat alle hoofdstukken ook in de volgorde waarin ze in het boek worden behandeld verwerkt dienen te worden. Toch kunnen de hoofdstukken ook prima in een onwillekeurige volgorde worden gelezen. Daarmee kan het boek voorzien in een behoefte bij de sportprofessional die eenvoudige voedingsvragen van zijn/haar klanten vlot wil beantwoorden.
Het enige nadeel is dat hij veel jargon gebruikt dat mogelijk door een (groot) deel van de doelgroep niet wordt begrepen. Dat kan belemmerend werken op de gebruikersvriendelijkheid voor de doelgroep, maar het kan ook een stimulans zijn om juist meer informatie te zoeken. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er uitgegaan wordt van betrouwbare informatie. De auteur geeft in het laatste hoofdstuk Feiten en fabels tips hoe betrouwbare informatie over voeding herkend kan worden.
De auteur had de fitnessprofessionals er nog wel op kunnen attenderen dat bij het gebruik van supplementen eerst bekeken moet worden of het écht nodig is en daarna of het supplement ook veilig is. (Sport)Voedingssupplementen kunnen namelijk vervuild zijn met dopinggeduide stoffen en dat kan gezondheidschade voor de sporter opleveren. Daarom is het aan te raden om sporters te advieseren om veilige supplementen te gebruiken, zoals ook aan sporters wordt aangeraden die voor dopingscontroles in aanmerking kunnen komen. Denk hierbij aan supplementen die voldoen aan het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport.Toch is het ook te begrijpen dat de auteur niet op de typische sportvoedingssupplementen, zoals creatine en cafeïne, is ingegaan omdat het boek vooral bedoeld is om basiskennis over voeding aan te reiken.

Wie is Rob van Berkel, de auteur van dit boekje       

Rob van Berkel is een diëtist met een passie voor het overdragen van kennis over voeding. Hij is betrokken bij de publicaties op de website www.iamafoodie.nl en schrijft ook op zijn eigen website: www.overvoedingengezondheid.nl. Daarnaast is hij ook de auteur van het boek: “Ales over overgewicht en obesitas” en heeft verschillende publicaties in Nederlandse tijdschriften op zijn naam staan.

Kortom

Het “Handboek Bouw jouw voedingsplan voor Sport, Health en fitnessprofessionals” is een aanrader voor deze doelgroep en kan hen aanzetten tot het geven van betere algemene voedingsinformatie en een handig naslagwerk om snel informatie te kunnen geven over de laatste stand van zaken gebaseerd op de meest actuele voedingsrichtlijnen in Nederland.
Maar voor de sporter die echt serieus meer wil weten over een goede sportvoeding en timing van de inname van verschillende voedingsstoffen is een bezoek aan de sportdiëtist nog steeds aan te raden.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma