BRAVO voedings- en leefstijlboek

Leefstijl omvat meer dan eten en drinken en bewegen alleen. Het veranderen van de leefstijl is dan ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn talloze boeken met “handige tips” over geschreven, maar de eigenlijke verandering moet toch door iedereen zelf opgebracht worden. Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is (zelf)inzicht voor nodig. Hoe kun je dat bereiken?

Zelfinzicht vergroten

Vaak wordt er gedacht dat het veranderen wel gaat lukken “met behulp van een lijstje”, maar daarbij wordt er niet aan gedacht dat gedrag ook een kwestie is van gewoonten. En om die te veranderen is het toch nodig dat je eerst bewust bent van je gewoonten. Daarbij gaat het dan ook om Bewegen, Roken, Alcoholgebruik, Voeding en Ontspanning, oftewel de BRAVO-leefstijlfactoren
Daarom wordt er in Het Voedings en Leefstijlboek 2019 van de Diëtisten Coöperatie Nederland eerst ingegaan op bewustwording van deze factoren. Daarbij wordt eerst kort informatie gegeven over het nut van bewustwording, voordat er verandering kan worden bereikt. In deze blog zal daarom nog wat meer toelichting worden gegeven op dit boekwerkje

Informatie over de BRAVO-thema’s

Wat nu gezond en ongezond is, is voor de meeste consumenten best ingewikkeld, omdat er telkens weer wat anders wordt beweerd door de media. De BRAVO-onderdelen worden in Het Voedings- en Leefstijlboek één voor één belicht, te beginnen met de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ondertussen kan de gebruiker al aan de slag met het invullen van een voedings- en beweegdagboek om inzicht te krijgen in zijn/haar leefgewoonten en de kleine tips die bij elke dag worden gegeven.
Na het dagboek voor de eerste schrijfweek zijn er tips te vinden om meer beweging te nemen en wat er verstaan wordt onder een “gezond gewicht”. Ook wordt er ingegaan op de andere BRAVO-factoren.

Ontspannen leven met aandacht

Bij de tweede week wordt er vooral aandacht besteed aan slaap, alcoholgebruik, roken en stress. Deze onderwerpen zijn natuurlijk aan elkaar gelinkt.
In de derde week staat het eten met aandacht centraal. Het gaat dan om rustig eten, proeven, genieten en het bewust ervaren van het gevoel van honger, verzadiging, eetlust, emoties en verleiding rondom eten. Er wordt uitgelegd hoe de spijsvertering werkt, wat het nut is van voedingsvezels en een veel voorkomende aandoening als het prikkelbaar darm syndroom wordt belicht. Ook het inkopen van eten dient met aandacht te gebeuren. Denk daarbij aan het lezen en begrijpen van de informatie op etiketten.

Hart- en vaatziekten, diabetes, ouder worden en sport

Een gezonde leefstijl kan de kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 verlagen. Daarom zijn er in het boekje aparte hoofdstukken opgenomen waarin de rol van vet en zout op hart- en vaatziekten opgenomen. Ook de rol van koolhydraten in de voeding en het verband tussen koolhydraten en hart- en vaatziekten en diabetes mellitus wordt besproken. Het nut van koolhydraatbeperkingen om af te vallen of om diabetes mellitus type 2 te behandelen wordt ook uitgelegd.
Bij eiwitten wordt al snel gedacht aan sport, maar eiwitten zijn ook belangrijk voor ouderen voor het behoud van spiermassa en spierkracht. Daarbij geldt natuurlijk wel dat ook ouderen in beweging moeten blijven.
In de laatste hoofdstukken krijgt de lezer informatie over het belang van vitamines, mineralen en vocht.

Recepten en tabellen

Diëtisten zijn doorgaans ook lekkerbekken. Dat blijkt ook wel bij het lezen van dit boekje. Naast de uitleg over de verschillende onderwerpen en de handige tips voor de praktijk van alle dag zijn er ook gemakkelijk te bereiden recepten opgenomen. Zo kan de lezer die minder zout, vet of koolhydraten wil gebruiken toch nog lekker eten.
Omdat het voor de meeste mensen best lastig is om hoeveelheden in te schatten van voedingsmiddelen zijn er tabellen van huishoudelijke maten opgenomen en er is natuurlijk ook informatie opgenomen over de energetische waarde (calorieën) van voedingsmiddelen. In deze zelfde tabellen is ook te vinden hoeveel eiwit, vet, koolhydraten en zout de meest gebruikte voedingsmiddelen bevatten.

Handig BRAVO-boek

Toch zou het boek ook nog aandacht kunnen besteden aan handige Apps van het voedingscentrum die de consument kunnen helpen bij de inkoop van voeding en eventueel ook voor recepten.
Het Voedings- en Leefstijlboek is een handig werkboek dat door cliënten zelf gebruikt zou kunnen worden, maar daarvoor is wel discipline vereist. Het boek is zeer geschikt als werkboek bij individuele en groepsbegeleiding voor mensen die hun leefstijl willen verbeteren. In dat kader zou het ook gebruikt kunnen worden als ondersteunend materiaal in een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
Al met al een leuke aanrader die zeker nog doorontwikkeld kan worden door ook eHealthtoepassingen er in te verwerken, maar die kunnen desgewenst ook zelf door de diëtist en/of de cliënt worden ingezet.
Compliment aan de auteurs voor de heldere teksten en de mooie foto’s.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma