Dress Red Day en zorg voor je hart

Hart- en vaatziekten zijn de laatste jaren doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Tot nu toe zijn de meeste behandelingen van hart en vaatziekten gebaseerd op onderzoeksgegevens verkregen uit studies bij mannen. Bij vrouwen is nog onvoldoende bekend over de wijze waarop hart- en vaatziekten zich uiten en ook hoe ze het beste voorkomen en behandeld kunnen worden. Om aandacht te vragen voor dit probleem wordt op 29 september de Dress Red Day georganiseerd. Toch kan er al meer ingezet worden dan nu gebeurt. Om dat te realiseren zijn een aantal stappen nodig.

Dress Red Day op 29 september

De Hartstichting roept iedereen die deze actie een warm hart toedraagt wordt  om op 29 september iets roods te dragen en maakt hier reclame voor op haar website en in reclamespotjes op de televisie. Om deze actie te steunen kunnen promotiematerialen worden besteld. Er is aangetoond dat vrouwen anders op medicatie reageren dan mannen en daarom is meer onderzoek nodig voor de ontwikkeling van betere preventie- en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Vorig jaar werd deze actie ook gehouden. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport ging op Dress Red Day toen ook in het rood. Helaas toonde ze in haar verdere beleid niet aan dat ze stevig in wil zetten op preventie, terwijl daar juist de winst te behalen is met een geringe inzet van middelen.

Maak gezonde keus gemakkelijker

Mensen dienen verleid te worden om gezond te leven. Een zorgverzekeraar bedacht hiervoor een spaarsysteem, maar het is onduidelijk hoe groot de effectiviteit van deze prikkel is voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Wanneer een door de overheid betaalde instantie een campagne gefinancierd wil krijgen dient deze aan te tonen dat de interventie bewezen effectief is. Aan een zorgverzekeraar wordt deze eis niet gesteld. Hierdoor heeft de zorgverzekeraar een onevenredig voordeel en rijst de vraag of deze move alleen winstgevend is voor de zorgverzekeraar. Marktwerking in de zorg…
Gezonde keuzes dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. De overheid dient hierbij een faciliterende rol te spelen door meer mogelijkheden te bieden om bewegen gemakkelijk in de dagelijkse leefstijl in te bedden.

In beweging

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de Nederlandse vrouwen (en mannen) te weinig bewegen, terwijl we een land zijn dat bekend staat om de fietspaden en wandelroutes. Daarnaast ligt het gebruik van roltrappen in gebouwen meer voor de hand dan het gewonde traplopen, omdat de roltrap of de lift ‘in het zicht’ staat, terwijl de trap vaak veel slechter te vinden is. Nederland heeft echter grote ambities om de Olympische Spelen in 2028 binnen te halen. Het Olympisch Plan 2028 vermeldt op pagina 12 als een van de doelen om 75% van de bevolking aan het sporten te krijgen. Hierbij wordt ingezet op één keer sporten per maand. Om aan de beweegnorm te voldoen is het echter nodig om minimaal vijf dagen per week 30 tot 60 minuten per dag te bewegen en voor de fitnorm is het nodig om drie keer per week 20 minuten intensief te bewegen.
Echter bewegen alleen is niet voldoende. De consument heeft ook behoefte aan betrouwbare en eenduidige informatie over gezonde voeding.

Voedingsadviezen graag wat eenduidiger

De consument wordt overladen met veel tegenstrijdige berichten over voeding, waardoor zij door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom riep Professor Kersten voedingswetenschappers op om niet te snel de publiciteit te zoeken om nieuwe onderzoeksresultaten te melden. Naast onderzoeksresultaten worden ook adviezen gegeven door allerlei partijen met commerciële bijbedoelingen en door patiëntenorganisaties, zoals de Hartstichting en door reguliere deskundigen, zoals artsen en diëtisten.
Commerciële organisaties gebruiken bijvoorbeeld logo’s om de consument te beïnvloeden, maar inmiddels is er een logodoolhof ontstaan en de consument raakt het spoor bijster. De adviezen die artsen, diëtisten en patiëntenorganisaties geven vertonen onderling ook grote verschillen. Deze epidemiologische verwarring leidt tot vreemde situaties.

Meer supplementenverkoop door angstgoeroes

Uit de Voedselconsumptiepeiling die vorig jaar uitkwam blijkt dat er te weinig groente, fruit, vis en vezel wordt gegeten. Af en toe duiken er berichten op in de lekenpers dat de groente en fruit tegenwoordig niets meer bevat. Supplementenverkopers grijpen deze mythe aan om hun waar aan de vrouw (en man) te brengen, maar wetenschappelijke onderbouwing van hun beweringen ontbreken.
Zo wordt ook vis in een kwaad daglicht gesteld ten gunste van de verkoop van zuivere visolie, maar uit metingen door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid blijkt dat een inname van 2 porties vis per week niet leidt tot een te hoge inname van schadelijke stoffen, zie pag. 33 van “Ons eten gemeten”. En visolie is lekkerder met de vis eromheen.
Daarom doe ik naast het meedoen aan de Dress Red Day de volgende oproep.

Dress Red Day roept op tot actie

1. Investeer in veilige fiets- en wandelpaden.
2. Investeer in effectieve campagnes, waarbij de doelgroepen zelf betrokken worden en medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het verloop.
3. Duidelijke en eenduidige voedingsinformatie die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.
4. Ontkracht de mythes over voeding die gebruikt worden om burgers fors voor supplementen te laten betalen die niet nodig zijn.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma