Eten in aandacht

Afslanken staat al jarenlang in de top vijf van goede voornemens maar het is voor veel mensen een synoniem voor afzien. Gewicht verliezen en toch blijven genieten van de geneugten des levens lijken in strijd met elkaar. Toch hoeft dat niet zo te zijn want met meer aandacht voor je voeding kun je blijven genieten en toch aan een gezondere leefstijl werken. Hoe werkt dat dan?

Meer aandacht, meer genieten

Door meer aandacht te hebben voor wat je eet en waarom je eet kun je betere voedingskeuzes maken, aldus Netty van Kaathoven. Deze diëtist en leefstijlcoach werkt al 40 jaar in het diëtistenvak. Op basis van literatuuronderzoek en eigen ervaring heeft ze een programma ontwikkeld voor mensen die fitter en gezonder willen worden. Het woord “dieet” wordt daarbij niet gebruikt, omdat het programma niet beoogd om anders te eten, maar om juist anders met eten om te gaan. Het gaat om een gedragsverandering die ertoe leidt dat de cliënt bewuster met zijn/haar voeding omgaat. Het gaat om meer aandacht voor het voedsel zelf, het bewust gebruik van alle zintuigen bij het eten en de tijd nemen om te eten. Juist door het eten beter te proeven en er meer de tijd voor te nemen kun je er meer van genieten.

Waaruit bestaat het programma?

Het boekje “Wat echt werkt. Eten in aandacht” met als ondertitel “Blijvend slanker en fitter” is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel worden vragen gesteld aan de lezer om de voetangels en klemmen te identificeren die het “eten met aandacht” in de weg staan. Het gaat dan om de snelheid waarmee een maaltijd wordt genuttigd, maar ook om wat de aanleiding is om te gaan eten en de cliënt leert om echt hongergevoel te onderscheiden van een drang om te eten die wordt veroorzaakt door een gevoel dat afgevlakt moet worden. Bij een gevoel dat afgevlakt moet worden kun je denken aan negatieve gevoelens, zoals moeheid, geïrriteerdheid, boosheid en andere ongemakkelijke gevoelens. Het eten biedt dan wel even verlichting, maar het onderliggende gevoel wordt als het ware bedekt alsof het er niet mag zijn.
In het tweede deel worden allerlei oefeningen beschreven die tot doel hebben om rustiger te eten,  het eten meer te proeven, de verschillende typen honger te leren onderscheiden en van daaruit dan te komen naar een bewustere keuze om wel/niet te eten, meer te genieten van eten en daarbij het overeten te verminderen. In het derde deel wordt dan gewerkt aan het laten beklijven van je nieuwe eetgedrag.

Wetenschappelijke en praktische onderbouwing

Bij de verschillende onderdelen wordt gerefereerd aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken die voor een degelijke onderbouwing zorgen. Daarbij wordt er weliswaar ook verwezen naar onderzoeken van Brian Wansink, een wetenschapper die in opspraak kwam doordat hij gerommeld heeft met datasets van de verschillende onderzoeken, maar er zijn ook veel verwijzingen te vinden naar onderzoek van wetenschappers die niet geassocieerd zijn met ondeugdelijk onderzoek.
Daarnaast zijn er diverse intermezzo’s van cliënten uit haar eigen praktijk opgenomen die hun ervaringen beschrijven met het praktisch uitvoeren van de oefeningen in alle delen van het boek.

Aanrader

“Wat echt werkt” is vlot geschreven en een aanrader voor de cliënt die zelf met zijn/haar voeding aan de slag wil gaan. Het programma dat hier wordt gebruikt kan echter ook goed toegepast worden onder begeleiding van een diëtist, gewichtsconsulent of leefstijlcoach om tot een meer ontspannen en gezondere leefstijl te komen. In het boek wordt ook verwezen naar het leefstijlboek van de Diëtistencoöperatie Nederland als ondersteuning. Voor het gedeelte waarin het gaat over het herkennen van het type honger is het boek (H)erken je honger een goede aanvulling.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma