FODMaP-boek uitgebreid

Het is alweer twee jaar geleden dat er een boek uitkwam waarin een vertaalslag werd gemaakt van het originele Australische FODMaP naar Nederlandse voedingsgewoonten. Inmiddels is er een tweede herziene druk van dit boek verschenen. Hoewel de omslag en de auteurs dezelfde zijn, is de inhoud verschillend. Is het terecht dat de eerste druk alweer werd herzien? En waarom dan?

Wat vooraf ging…

In 2017 werd door Joyce Bijl en Jacqueline Gerrits eerder een boek uitgebracht over FODMaP, met als ondertitel “Alles over PDS (prikkelbaar Darm Syndroom) en onbegrepen buikklachten. Van advies en menu’s tot leefstijl en meer…”. Verder schreven deze beide auteurs ook nog een boek over stress en PDS. In dat boek lag de nadruk op stressreductie om de PDS-klachten te verminderen. Tegenwoordig wordt het steeds duidelijker dat er een link is tussen de darmen en de hersenen, oftewel de Brain-gut-axis.
Ondertussen vermeerderden de beide auteurs ook hun kennis over het FODMaP en PDS.

Aandacht voor bacteriële overgroei in de dunne darm.

In de herziene uitgave van FODMaP wordt alvast vooruit gekeken op een nieuw boek dat in ontwikkeling is over bacteriële overgroei in de dunne darm en PDS-klachten. Deze bacteriële overgroei in de dunne darm wordt meestal aangeduid met de afkorting SIBO (small intestinal bacterial overgrowht). Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit euvel vaker voorkomt bij PDS-patiënten. Toch lijkt het er nog niet op dat er een hard bewijs is dat SIBO de oorzaak is van PDS, maar uit onderzoek blijkt wel dat SIBO vaker voorkomt bij mensen met PDS-klachten. Vandaar dat de beide auteurs hier ook ingedoken zijn.

Voedingssupplementen

Ook is er iets uitgebreider ingegaan op het gebruik van voedingssupplementen. Uiteraard is het belangrijk om een goede basisvoeding te hebben, maar mensen die met het FOPMaP-dieet starten kunnen tekorten hebben als gevolg van een voeding waarbij tekorten zijn opgelopen of doordat er onvoldoende voedingsstoffen uit de voeding worden opgenomen. Tekorten aan voedingsstoffen kunnen ook tot een verminderde weerstand en een verminderd gevoel van welbevinden leiden. Om het tekort op te heffen kan het nodig zijn om de voedingsstoffen tijdelijk aan te vullen door middel van supplementen. Daarbij wordt door de auteurs opgemerkt dat het bij voedingssupplementen aangeraden wordt om geen doses te nemen die de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden overschrijden. Ook waarschuwen de auteurs terecht voor het combineren van medicijnen met kruidenpreparaten zoals het Sint Janskruid. Ook combinaties van medicijnen met sommige voedingsmiddelen kan tot een verminderde of juist een sterkere werking van medicijnen leiden.

Meer aandacht voor de maag

Ook wordt er meer uitleg gegeven over de invloed van maagzuur op het darmmicrobioom. Als de maag minder zuur produceert, of iemand slikt protonpompremmers (maagzuurremmers) leidt dit tot een minder zure maaginhoud. Doordat de maaginhoud minder zuur wordt kan dat leiden tot verstoringen in de eiwitvertering. Als de maag minder zuur kan produceren kunnen er meer bacteriën overleven in de maag en dat kan ertoe leiden dat deze bacteriën in de darm terecht komen waardoor het darmmicrobioom dan verandert.

Wetenschappelijke onderbouwing

Ook in deze uitgave geven de auteurs aan dat het lastig is om de effecten van het FODMaP-dieet aan te tonen, omdat er geen dubbelblind onderzoek naar de werkzaamheid van dit dieet kan worden gedaan. Onderzoeken naar de werking leiden er dan toe dat patiënten melden dat ze minder klachten hebben door het volgen van het dieet, maar dat kan ook een placebo-effect zijn doordat ze weten wat er gegeten wordt.
Toch wordt er wel steeds meer bekend over FODMaPs in de voeding, waardoor het dieet nu wel duidelijker uitgelegd kan worden

FODMaP alleen met begeleiding

Voor mensen met onbegrepen buikklachten is het altijd eerst nodig om andere aandoeningen uit te sluiten voordat een FODMaP-dieet kan worden ingezet.
Omdat het FODMaP-dieet een complex voedingsvoorschrift is raden de auteurs met klem aan om het dieet alleen onder deskundige begeleiding te volgen, zodat er gewaakt kan worden voor voedingsstoffentekorten en andere problemen.

 

Plaats van het boek voor consument en professional

Dit boek geeft, evenals de eerste druk een helder inzicht in de gedachten achter het FODMaP-dieet. Ook voorziet het de consument van goede handvatten voor de praktische uitvoering van het dieet. Toch is het een zeer ingrijpend dieet, omdat het dieet uit verschillende fasen bestaat die voor iedere patiënt weer anders ingevuld dienen te worden. Onder begeleiding van een diëtist die deskundig is op het gebied van FODMaPs en de gehele dieetprocedure is het een mooi hulpmiddel om met dit dieet aan de slag te gaan met als doel om de PDS-klachten zoveel mogelijk te beperken en het liefst helemaal uit te sluiten.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma