Eten en bewegen belangrijk bij behandeling van kanker

De aandacht voor de rol van voeding en beweging neemt toe voor het behoud van een goede basisconditie. Dat helpt ook om voldoende weerstand op te bouwen tegen infectieziekten zoals COVID-19. De combinatie van voedings- en bewegingsadviezen wordt tegenwoordig vaker toegepast als voorbereiding van ingrijpende medische behandelingen zoals behandeltrajecten bij kanker. Ook Stichting Tegenkracht is hier al veel langer voorstander van en zij hebben hier recent een boek over uitgebracht.

Naast voeding nu meer aandacht voor bewegen

Natuurlijk kan alleen bewegen en het gebruik van een gezonde voeding niet voldoende zijn in de behandeling van kanker. Het is echter wel een belangrijk onderdeel ervan. Goede voeding zorgt voor voldoende toevoer van beschermende-, bouw- en brandstoffen. Lezers die alle discussies over voeding en kanker gedurende meerdere decennia hebben gevolgd kennen ongetwijfeld al heel veel adviezen, zoals ook al eens eerder werden benoemd naar aanleiding van de onderzoeken van het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds. Daarbij wordt ook aangegeven dat het belangrijk is om voldoende te bewegen. De aandacht voor beweging en sporten bij kanker is echter van meer recente datum.

Tegenkracht: hoe het begon

Jelle Wolthuizen kreeg in 2005 slokdarmkanker. Hij merkte dat het sporten tijdens de behandelingen hem hielp om de chemotherapie en de bestralingen beter te doorstaan en sneller te herstellen van iedere behandeling. Dat was voor hem de aanleiding om de Stichting Tegenkracht op te richten. Stichting Tegenkracht zet zich al vijftien jaar in voor een beter aanbod van een combinatie van sport, bewegen, voeding en andere aanvullende behandelingen bij kanker. Hoewel Jelle in 2006 is overleden aan zijn ziekte heeft het sporten hem toch in zijn laatste levensjaar een betere kwaliteit van leven gegeven dan op grond van de prognose mocht worden verwacht. Het programma van Stichting Tegenkracht draagt bij aan een beter welbevinden en kwaliteit van leven. Uit wetenschappelijk onderzoek dat de laatste jaren is uitgevoerd blijkt dat bewegen in combinatie met goede voeding helpt in het behoud en het verbeteren van conditie en levenskwaliteit bij de behandeling van kanker.

Het boek

In het boek “Mijn Tegenkracht” worden verschillende disciplines die betrokken kunnen worden bij het uitvoeren van Sportplan Tegenkracht aan de lezer voorgesteld. Het gaat om de fysiotherapeut die de belastbaarheid beoordeeld en tips geeft om die te behouden en naderhand te vergroten, indien mogelijk. Sportarts Jessica Gal heeft nog met Jelle Wolthuizen gewerkt en vertelt hoe ze door hem werd geïnspireerd om een beweegplan te bedenken waarbij Jelle zijn kwaliteit van leven zoveel mogelijk kon behouden. Zij adviseert natuurlijk aan iedereen om voldoende te bewegen, maar ziet ook graag dat het Sportplan van Tegenkracht nog bekender wordt. Het belang van een goede fitheid bij de behandeling van kanker wordt ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Omdat het beweegplan voor iedere kankerpatiënt maatwerk is, is een multidisciplinaire aanpak nodig. Daarin kunnen verschillende disciplines een rol spelen, zoals de bedrijfsarts, de oncoloog, de fysiotherapeut, de psycholoog, de maatschappelijk werker, de diëtist en de sporttrainer.  Al deze disciplines komen in dit boek kort aan het woord over hun rol bij de behandeling van kankerpatiënten.

De patiënten

Uiteraard zijn de ervaringen van de patiënten belangrijk. Zij kunnen als geen ander toelichten welke voordelen zij merken van de deelname aan het Sportplan Tegenkracht. In “Mijn Tegenkracht” vertellen verschillende patiënten over hun ervaringen met Tegenkracht. De patiënten die geïnterviewd werden variëren in leeftijd van begin 30 tot en met in de 60 jaar, maar ook jongere mensen met kanker kunnen terecht bij Stichting Tegenkracht. De geïnterviewde patiënten geven een inkijk in hun werk- en gezinssituatie. Elke patiënt licht kort toe met welk type kanker hij/zij te maken kreeg en hoe hij/zij in aanraking kwam met Stichting Tegenkracht. Ook vertellen ze welke adviezen ze van Stichting Tegenkracht hebben gekregen en hoe ze daarmee binnen hun werk- en gezinssituatie aan de slag zijn gegaan. Zo vertellen een personeelslid van PON en een politieagent hoe de werkgever ondersteuning geboden heeft bij de deelname aan het Sportplan Tegenkracht. Niet iedereen geneest van kanker en het Sportplan Tegenkracht is ook niet bedoeld om “tegen de kanker te vechten” want “opgeven is geen optie”, maar het kan iemand helpen om haar/zijn levenskwaliteit te verbeteren.

Mijn Tegenkracht

Het boek biedt een prachtige inkijk in het werk van Stichting Tegenkracht. Juist de multidisciplinaire aanpak waarbij sprake is van maatwerk met professionals over heel Nederland verspreid is een sterk punt. Niet alleen dit boek is een aanrader om een idee te krijgen van wat Tegenkracht doet, maar ook het werk zelf van deze Stichting verdient meer aandacht.
Mensen die mij al langer (en beter) kennen. weten dat ik Tegenkracht een zeer warm hart toedraag. Sinds 2012 maak ik als voedingswetenschapper en sportdiëtist deel uit van de helpdesk van Tegenkracht. Mijn reden om me aan deze stichting te verbinden zijn velerlei. Een op de drie Nederlanders wordt op een zeker moment geconfronteerd met de diagnose “kanker”. Ik heb zelf ook ervaren dat sporten kan helpen bij het omgaan met de emoties die bij de diagnose “kanker” doorgemaakt worden. Zoals eerder beschreven: Het sporten kan helpen om zoveel mogelijk van je levenskwaliteit te handhaven.

Warm aanbevolen!

Voor wie meer over Tegenkracht wil weten is het boek “Mijn Tegenkracht” een aanrader. Ook is er informatie over deze stichting en hun sportplan te vinden op de website van Tegenkracht.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma