Gezond eten juist voor millennials

Je zou denken dat jongeren die zo rond de eeuwwisseling zijn geboren veel bewuster met voeding bezig zijn dan de babyboomers, omdat ze nog een heel leven voor zich hebben. Ondanks de “druk van het uiterlijk” blijkt dat dit toch wat anders ligt. Aan de andere kant zijn er de hypes waarin jongeren het voortouw lijken te nemen. Hebben de hypers of de onverschilligen gelijk met hun voedingskeuzes?

Millennials wars van hypes

In het Algemeen Dagblad en De Volkskrant werd op 10 januari gemeld dat de millennials zich niets laten gelegen aan de hypes. Met millennials worden de jongeren bedoeld die zo rond de eeuwwisseling zijn geboren en die nu tussen de 16 en 25 jaar oud zijn. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat millennials eerder hechten aan gemak dan aan gezondheid. Ze eten vaker buitenshuis dan de andere leeftijdscategorieën en geven ook vaker aan dat ze minder goed kunnen koken. Ook eten ze minder vaak vis, groenten en fruit, maar ze hebben wel een voorkeur voor frisdranken. Dat komt ook overeen met de resultaten van de voedselconsumptiepeiling die in 2011 werd gepubliceerd. Daarmee blijkt dat ze dus wars zijn van hypes waarin deze producten juist worden aangeprezen, maar ze geven wel aan dat ze in de toekomst gezonder willen gaan eten…

Millennials minder geïnteresseerd in het milieu?

Uit het genoemde onderzoek blijkt ook dat millennials minder vaak op keurmerken letten. Dat geldt ook voor het keurmerk voor duurzaamheid, terwijl ze wel aangeven dat ze eerder bereid zijn om kweekvlees te eten. Als ze al groenten eten letten ze er niet op of het om seizoensgroenten gaat. Ze checken ook minder vaak of een product na bewaren nog geschikt is voor consumptie. Daarmee lijkt het erop dat ze minder geïnteresseerd zijn in het milieu en wereldvoedselvraagstukken zoals “Is er genoeg eten voor iedereen” en “Hoe kunnen we duurzamer met de aarde omgaan”.
Dat lijkt dus zorgelijk, aangezien dit ook de generatie is die nu bezig is om haar eigen identiteit te bepalen en nieuwe gezinnen te stichten.

Voedingskennis onder de maat?

Het lijkt erop dat de voedingskennis van deze jonge mensen onder de maat is. Dat geldt zowel voor de theoretische als de praktische kennis met betrekking tot het doen van inkopen, bereiden en bewaren van voedsel, maar in dit onderzoek is niet gekeken naar kennis op dat gebied. In een eerdere blog werd al  aangegeven dat de Nederlanders vaak van anderen vinden dat de kookkunst onder de maat is, maar dat ze het er zelf wel aardig van af brengen.
Een van de millennials geeft in het stuk in de Volkskrant eerlijk toe dat ze 4 keer per week buitenshuis eet in goedkope eetgelegenheden. Ze blijkt daarmee best representatief te zijn voor deze leeftijdsgroep uit de onderzoekspopulatie.
Waar gebrek van voedingskennis onder andeere toe kan leiden is hier te lezen.

Onderzoek eerder uitgevoerd, nog actueel?

Het onderzoek is echter in maart 2015 door Motivaction uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum. Doelstelling van het onderzoek was om de duurzaamheid van het eetgedrag van de verschillende groepen Nederlanders is en hoe ze kijken naar de beschikbaarheid van gezond eten in de toekomst. Nu is dat amper 2 jaar geleden, maar gezien de interviews in de beide genoemde kranten lijkt het nog steeds actueel.

Uitkomsten zorgelijk?

Het onderzoek geeft wel een indicatie voor de voedingsstoffeninname en de manier waarop er tegen duurzaamheidsaspecten van voedsel wordt aangekeken door de millennials.
Het uitstellen van het starten met een gezond eetpatroon kan ook een symptoom zijn van uitstellen van een totale gezonde leefstijl. Dat is natuurlijk wel zorgelijk omdat een belangrijk deel van de basis voor de gezondheid op oudere leeftijd in de jongere jaren wordt gelegd. Het gaat hier dan niet direct om een verlenging van de totale levensverwachting, maar vooral om het aantal jaren die iemand van een goede gezondheid kan genieten.
Voor de milieuaspecten zijn deze uitkomsten wel een indicatie dat er meer bewustwording nodig is bij deze leeftijdsgroep om ze bij de aanpak van de duurzaamheidsaspecten van de voeding te betrekken.

Kortom

Investeren in voedingsonderwijs op scholen is niet alleen zinvol voor de allerjongste generatie, maar ook voor de (jonge) ouders om een betere gezondheid op bevolkingsniveau op de lange duur te bereiken.
Investeren in preventie is dus nodig en dit dient gecombineerd te worden met het bewustmaken van de individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid van duurzaamheidsaspecten van het eetpatroon.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma