Gezonde leefstijl populair?

De consument wil gezond kiezen tijdens een dagje uit. Wetenschap en industrie slaan handen ineen voor een gezonder productaanbod. Cafetaria verkoopt kleinere snacks. Rotterdamse kinderen minder zwaar. Vier veelbelovende krantenkoppen van de afgelopen week. Waarop hebben deze berichten betrekking? Zou het er dan toch van komen? Gaat de consument echt over naar een gezondere leefstijl?

Preventie in de lift?

Een paar weken geleden werd er ook al door de World Health Organisation gemeld dat Nederlanders op termijn minder vaak te zwaar zouden zijn, maar nadere analyse leert dat het hier om een voorspelling gaat die op basis van ons zorgsysteem van voor 2005 (voor de afschaffing van het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier verzekerden) werd gedaan. De marktwerking heeft er tot nu toe wel toe geleid dat zorgkosten iets minder hard zijn gestegen, maar daar tegenover staat dat er wel meer zorgmijders zijn bij gekomen. Dat levert op korte termijn een besparing op, maar op lange termijn hebben deze zorgmijders meer en vaak duurdere zorg nodig en worden de besparingen met rente teniet gedaan.

Wetenschap en industrie slaan handen ineen

Op 10 juni werd bekend dat Wageningen Universiteit en TNO willen samenwerken met de industrie om de levensmiddelen gezonder te maken. De huidige bewerkte voedingsmiddelen bevatten in het algemeen te veel vet, zout en suiker.  Op de website van het TNO worden drie doelstellingen van het samenwerkingsproject gemeld, namelijk:

  • Het gemakkelijker maken om smakelijke en gezonde voedingsmiddelen te produceren voor alle leeftijdsgroepen;
  • Het opstellen van richtlijnen waaraan de samenstelling van de verschillende productgroepen zoals melkproducten en brood(vervangingen) aan moeten voldoen zodat ze gezond en smakelijk zijn;
  • Het opstellen van algemene richtlijnen waarin de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende ingrediënten, mate van bewerking en smaakbelevingen wordt vastgelegd.

Dat klinkt nog eens ambitieus. Het komt erop neer dat Wageningen Universiteit en TNO zich willen inzetten voor voeding die minder vet, zout en zoet is, maar wel zo goed smaakt dat de consument toch lekkere producten kan kiezen.

Rotterdamse kinderen minder zwaar

Op 5 juni meldde de Volkskrant dat Rotterdamse kinderen minder vaak te zwaar zijn. Ruim tien jaar geleden werd er op de lagere scholen in Rotterdam de interventie “Lekker fit” gestart. Hierbij worden er door de school elke dag gymlessen gegeven door erkende vakleerkrachten. Daarnaast wordt er samengewerkt met een schooldiëtiste. Als belangrijkste oorzaken van overgewicht bij kinderen worden genoemd: een onregelmatig eetpatroon en te weinig beweging. Kinderen spelen te weinig buiten en kijken teveel naar de televisie of het computerscherm. In dit programma wordt goed ingezet op beweging, maar ouders die voor hun kinderen graag van de hulp van de schooldiëtist gebruik willen maken dienen wel na te gaan hoe dit door de verzekering wordt vergoed.
Dit project laat zien dat er voor effectief preventiebeleid een lange adem nodig is, maar dat het wel loont.

Consument wil gezondere hapjes tijdens uitjes

Uit onderzoek van Schuttelaar en partners blijkt dat Nederlanders graag meer gezonde hapjes willen eten tijdens een dagje uit. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat er geen uitgebreide keuze is voor lekker en gezond eten bij attracties. Een broodje met gezond beleg, een maaltijdsalade en fruit zijn een welkome aanvulling.
Een dagje uit naar een attractiepark is behoorlijk prijzig, vooral als het met meerdere personen is. Daarom zullen het niet de meest armlastige mensen zijn die aan dit onderzoek deelgenomen hebben, maar toch… Het lijkt erop of er toch meer voorkeur is voor een gezonde voeding.

Kleinere snacks na maagverkleining

Het lijkt een open deur, maar wie een maagverkleining ondergaan heeft kan minder eten. Daarbij kunnen ze best nog wel eens trek hebben in een vet hapje, maar de porties die tegenwoordig als “normaal” beschouwd worden zijn voor deze mensen veel te groot. Annelies Stoop bedacht met snackbaruitbater Rian van Halen het Stoopje: een kleine portie friet voor mensen die een maagverkleining hebben ondergaan en voor mensen die graag een kleine portie friet willen hebben. In de Volkskrant van 9 juni stelt de schrijfster van het artikel over een kleine portie friet voor mensen die een maagverkleining hebben ondergaan dat snackbars die kleinere porties aanbieden voor sommige buurten waar veel overgewicht voorkomt een vooruitgang kunnen betekenen.

Conclusie

Het lijkt er wel op of preventie in de lift zit, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Wageningen Universiteit en TNO willen de industrie wel helpen om gezondere producten te ontwikkelen, maar het is nu de vraag welke partners uit de industrie zich gaan aanmelden voor dit project. De resultaten van het “Lekker Fit-project” in Rotterdam laten zien dat er een lange adem nodig is.
De consument wil weer meer gezonde voedingsmiddelen bij attracties, maar het betreft hier de groep mensen die gezinsuitjes naar attractieparken kunnen betalen. Ook de mensen die een maagverkleining hebben ondergaan willen nog wel eens een snack maar merken dat de porties erg groot zijn.
Preventie blijft nodig en moet wel bij de juiste groepen terecht komen. Uit de berichten blijkt nog niet dat mensen uit de lagere sociaal economische klassen worden bereikt met preventie interventies. Daar mag dus nog wel een flink tandje bijgezet worden.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma