Gij zult goed eten

Dat klinkt nogal gebiedend. Maar eigenlijk wordt er door Mac van Dinther, de schrijver van het boek met deze titel, bedoeld dat de moderne consument dat wel wil, maar dat het nog een hele puzzel is om “goed te eten”.  Mac van Dinther verdiepte zich in de verschillende aspecten die onze voedselkeuze beïnvloeden en schreef er een handzaam boekje over dat je aan het denken zet.

10 geboden voor goede voeding

In het boekje “Gij zult goed eten” bespreekt Mac van Dinther dilemma’s waarmee de hedendaagse consument die bewust wil eten, worstelt. Het gaat hier om vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid, biologisch eten, invloed van voedselkeuze op het milieu, het wel of niet zelf verbouwen van eten en de invloed van ons eetgedrag op het milieu. Ook heikele punten zoals het eten van vlees, de prijs die we voor onze voeding betalen en de veiligheid van E-nummers worden belicht. Uiteraard is er ook aandacht voor het terugdringen van het weggooien van voedsel. Daarnaast is er ook aandacht voor aspecten als smaak van de voeding en het probleem van overgewicht.
Deze onderwerpen worden in 10 verschillende hoofdstukken besproken die allemaal een titel hebben in de vorm van een gebod, zoals ook het laatste hoofdstuk Gij zult lekker eten.

Hoor en wederhoor

Het aardige van dit boekje is dat er in ieder hoofdstuk de mening van voorstanders van een bepaalde benadering van een vraagstuk als duurzaamheid wordt vergeleken met tegenstanders die andere standpunten met de bijbehorende argumentatie inbrengen. Zo wordt in het hoofdstuk “Gij zult biologisch eten” het standpunt van Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Wageningen Universiteit en auteur van het boek “Hamburgers in het Paradijs” verwoord. Zij geeft in dit laatstgenoemd boek aan dat het niet mogelijk is om de hele wereld te voeden met louter opbrengsten, afkomstig uit de biologische landbouw. Als tegenhanger worden de onderzoeksbevindingen van het Louise Bolk instituut besproken. Ook onderzoeksresultaten waarin het verschil in opbrengst van biologische en gangbare landbouw is vergeleken worden belicht.

Diep spitten en relativeren

De auteur duikt diep in de literatuur en beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse situatie. Bij elk hoofdstuk is een stevige lijst met referenties voorhanden. Daarnaast heeft hij voor elk hoofdstuk mensen geïnterviewd die deskundig zijn op alle specifieke onderwerpen die er worden besproken. Aan de referentielijst is goed te zien dat de schrijver zich goed verdiept heeft in alle onderwerpen die hij bespreekt. In 10 hoofdstukken maakt hij complexe materie van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, impact van vleesconsumptie op het milieu, de invloed van lijnen en de smaak van onze voeding op overgewicht heel toegankelijk.
Alle tien hoofdstukken verschenen al eerder als 10 losse artikelen in de zaterdageditie van De Volkskrant en zijn nu gebundeld in een handig boekje. In de conclusie geeft hij een overzicht van de 10 geboden van “Goed eten” en voegt bij elk gebod ook van een relativerende opmerking toe. Dit kan geïnteresseerde consumenten ook stimuleren om over de invloed van hun voedselkeuze op hun gezondheid en het milieu na te denken.

De auteur

Mac van Dinther is sinds 1996 actief als culinair journalist bij De Volkskrant. Hij schrijft recensies over bekende en onbekende restaurants. In “Gij zult goed eten” vertelt hij onder andere dat hij gedurende zijn loopbaan als culinair journalist steeds beter heeft leren proeven.
In dit boek laat hij zien dat eten meer is dan “brandstoffen, bouwstoffen en beschermende stoffen”, maar dat eten ook betrekking heeft op status en maatschappelijke vraagstukken.

Aanrader of niet?

Het boek is zeker een aanrader voor de consument die wat meer wil weten over vraagstukken over voedselkeuzes en duurzaamheid, milieu, smaak etc. Het is zeer toegankelijk geschreven. Daarnaast is het voor de professional een handig overzicht van de laatste standpunten over de genoemde vraagstukken. Het boekje telt slechts 136 pagina’s, inclusief het overzicht van de referenties. Het is zeer prettig leesbaar. Je krijgt veel informatie voor een mooie prijs.
En wie dit boekje tot en met 20 maart nog aanschaft krijgt er ook nog het boekenweekgeschenk bij cadeau.
Nee, ik heb geen aandelen in het boekje en ook niet in de uitgifte van het boekenweekgeschenk, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen zich goed laten informeren (over voeding).

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma