Hartstocht voor het vrouwenhart

Elke dag overlijden er in Nederland 57 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Voor veel mensen is het verrassend dat vrouwen andere klachten ervaren bij hart- en vaatziekten en dat ze anders verlopen. Dit jaar kun je op 3 oktober meedoen met de Hartstocht om hier aandacht voor te vragen. Welke aandachtspunten zijn belangrijk voor beter aangepaste zorg voor het vrouwenhart?

Hart voor het vrouwenhart

Naast de bekende cardiologe Angela Maas vraagt ook cardiologe Janneke Wittekoek, oprichter van de HeartLifekliniek, hier aandacht voor in haar boek “Het vrouwenhart”. Zij schreef daarnaast ook een werkboek waarin ze aan de hand van ervaringsverhalen uit de (hart)zorg voor vrouwen tips geeft hoe je als vrouw je hart gezond kunt houden. Ook mannen kunnen daarvan leren. De meeste mannen zullen dit initiatief vast een warm hart toedragen, vanwege de hartstocht die ze koesteren voor de vrouw van hun dromen. De top 5 van leefstijlmaatregelen zijn:
1. Stop met roken
2. Afvallen
3. Verminderen van alcoholgebruik
4. Meer lichaamsbeweging
5. Minder zout
Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op minder stress…

Een volle (zorg)agenda

Vrouwen zijn nogal eens geneigd om altijd de zorgende rol op zich te nemen. Daarbij komt ook vaak perfectionisme om de hoek kijken. Vaak worden er veel ballen tegelijk in de lucht gehouden. Naast een baan worden er (mantel)zorgtaken voor ouders, (klein)kinderen en anderen gedaan en ook voor het huishouden wordt de lat hoog gelegd. Delegeren is vaak een vak dat hen wat moeilijker ligt. Daarnaast kan er druk zijn vanuit de (nabije) omgeving dat alleen de vrouw geschikt is voor het uitvoeren van (mantel)zorgtaken. De ervaring leert dat vrouwen eerder gevraagd worden om minder te gaan werken/studeren om toch de zorgtaken maar vervuld te krijgen… Toch kan een man ook prima zorg verlenen…

Maatschappelijke genderongelijkheid

In de laatste vijftig jaar zijn er veel meer vrouwen toegetreden tot de arbeidsmarkt. Vrouwen bleven ook vaker doorwerken na het aangaan van een relatie. Toch hebben vrouwen nog steeds met maatschappelijke druk vanuit de nabije omgeving te maken als ze blijven werken als er kinderen komen. Maatschappelijk gezien is er voor vrouwen nog veel winst te boeken als het gaat om (financiële) waardering van taken. Voor mannen blijkt het vaak lastiger te zijn om zorgverlof op te nemen dan voor vrouwen. Veel functies kunnen even goed uitgeoefend worden door vrouwen als door mannen. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar toch blijkt dat vrouwen veel vaker financieel afhankelijk zijn dan mannen. Vrouwen hebben vaker te maken met armoede dan mannen. Armoede kan ook voor stress zorgen en dat kan weer leiden tot hart- en vaatziekten.

Anatomische genderongelijkheid

Vrouwen en mannen zijn anatomisch niet gelijk. Dat is een open deur, maar dat geldt ook voor organen zoals de huid en het hart. Hartziekten bij vrouwen uiten zich bij vrouwen op een andere manier dan bij mannen. Daarover kun je hier meer lezen en ook in deze blog schreef ik er al eens over.
Vrouwen worden wel eens “het zwakke geslacht” genoemd, maar daarmee worden vrouwen tekort gedaan. Vrouwen hebben op sommige punten zelfs een voordeel ten opzichte van mannen. Zo zijn vrouwen zijn in het algemeen leniger dan mannen. Er zijn meer vrouwen die een letterlijke spagaat kunnen maken dan mannen. Vrouwen zitten vaak in een figuurlijke spagaat als het gaat om (mantel)zorg en overige taken. Deze spagaat is nadelig voor vrouwen en zorgt voor stress.

Delegeren kun je leren

Er zijn in het verleden al heel veel slogans geuit om vrouwen aan te zetten tot studeren, zoals “Marie wordt wijzer”, “Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”, etc. In deze campagnes van de Man-Vrouw-maatschappij wordt alleen de vrouw aangesproken, terwijl vergeten wordt dat ook de man mee moet veranderen. Als een vrouw buitenshuis meer meedoet houdt dat in dat de man binnenshuis meer taken moet gaan doen. Vrouwen en mannen moeten de taken evenredig verdelen, zodat beiden evenredig belast worden met taken die gedaan moeten worden. Vrouwen zullen ook bereid moeten zijn om taken uit handen te geven en accepteren dat een man daarbij een andere aanpak hanteert dan zijzelf. “Anders” is namelijk iets anders dan onjuist… Juist door bepaalde eisen, zoals perfectionisme en meer los te laten kun je als vrouw ook gemakkelijker taken overlaten aan mannen.

Focus, fit, food en fun

Belangrijke aandachtspunten voor een goede hartgezondheid zijn: focus, fit food en fun. Focus staat daarbij voor ontspanning, dat kan door middel van yoga, mindfulness, meditatie, wandelen en/of andere vormen van ontspanning waarbij “het tot rust komen” centraal staat. Een opgeruimd huis staat heel erg netjes (vooral voor je (schoon)moeder), maar het voortdurend perfectionistisch nastreven ervan word je niet echt gelukkiger. Fit staat voor bewegen. Je kunt het beste kiezen voor een manier van bewegen die bij jou past en die je echt leuk vindt om te doen. Juist leuke dingen hou je het langste vol. Food staat voor gezond (en lekker) eten. Lekker eten hoeft niet overdadig te zijn, maar het gaat erom dat je geniet. De adviezen volgens de Schijf van Vijf bieden genoeg tips voor gezonde maaltijden die gemakkelijk te bereiden zijn.
Fun staat voor plezier: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Zorg ervoor dat je plezier hebt in de dingen die je doet.

Hartstocht voor het vrouwenhart

Om hierover na te denken is het meedoen aan de Hartstocht op 3 oktober een aanrader. Het wandelen zorgt dan voor focus en ontspanning. Wie wandelen leuk vindt heeft dan gelijk een mooie vorm van beweging te pakken, maar wie liever fietst of zich op een andere manier wil voortbewegen kan de hartstocht op zijn/haar eigen manier invullen. Zorg ook voor voldoende eten en drinken onderweg en kies hiervoor bij voorkeur voor de gezonde varianten. En belangrijk is ook om ervan te genieten, zodat ook aan de funfactor wordt voldaan.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma