Het gezonde lifestyleboek

Iedereen wil gezond leven met een mooie oude dag en natuurlijk veel plezier en geluk. We kunnen theoretische gezien tien jaar langer leven in een goede gezondheid, maar daar moet je wel wat voor doen. In het oerwoud van verleidingen is dat lastig en wilskracht en informatie alleen is niet voldoende. Ivan Wolffers schreef onlangs een handleiding voor het ontwikkelen van een eigen gezonde leefstijl.

Indeling boek

De lezer van “Het gezonde lifestyleboek” krijgt geen oplossing in hapklare brokken voorgeschoteld: simpele oplossingen voor lang bestaande problemen zijn meestal niet betrouwbaar zijn en de oplossing van zulke items zijn doorgaans niet gemakkelijk. Ivan Wolffers geeft in dit boek handvatten aan de lezer om een eigen gezonde lifestyle te ontwikkelen. Hiervoor wordt eerst een theoretische toelichting gegeven op (het nut van) preventie.
In het praktijkdeel krijgt de lezer handvatten aangereikt hoe de richtlijnen voor een gezonde leefstijl kunnen worden ingebed in de eigen leefstijl. De lezer krijgt keuzes voorgelegd over beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning, oftewel het BRAVO-concept, maar dan op persoonlijk niveau. Wolffers leidt de lezer op om zelf het heft in handen te kunnen nemen als het om de eigen leefstijl gaat.

Basisprincipes

Preventie is niet nieuw. Wolffers refereert in het begin van zijn boek aan de in 2012 overleden wetenschapper in de public health Lester Bresolw. Breslow toonde op basis van cijfermatige gegevens al aan dat leefstijl kon bijdragen tot meer gezonde levensjaren. De leefregels die Breslow adviseerde zijn tegenwoordig nog steeds actueel:
1. Zorg voor voldoende nachtrust van 7 tot 8 uur slaap per nacht;
2. Zorg een paar keer per week voor 30 minuten lichamelijke activiteit;
3. Vergeet de weegschaal. Eet bescheiden en houd je gewicht op een peil dat bij je lengte hoort;
4. Ontbijt elke dag;
5. Zorg voor regelmaat in je maaltijden, lichamelijke activiteit en slaap;
6. Drink geen alcohol, maar als je het wel doet drink dan met mate;
7. Rook niet.

Kritiek op bestaande systemen

Wolffers laat zien dat de mens tegenwoordig veel meer blootstaat aan verleidingen om minder gezond te leven dan in de tijd van onze voorouders. Daarnaast blijft het ingrijpen van de overheid achter, omdat preventie minder inkomen oplevert voor de zorg dan het herstellen van gezondheidsschade. Verder gaat hij in op belangenverstrengeling bij politici om een duurzaam preventiebeleid door te voeren. Preventie op het gebied van voeding blijft vaak steken op het niveau van het geven van vrijblijvende informatie over bepaalde onderdelen. Er vindt vaker preventie plaats door het herstellen van schade door medicijnen, zoals cholesterolverlagers etc. Door allerlei tegenstrijdige informatie uit diverse bronnen is er veel onwetendheid en onzekerheid bij de bevolking over wat gezond is.

Uitdagingen en beren op de weg

Voor een gezonde leefstijl is gedragsverandering nodig en dat blijft een persoonlijke keuze. Wolffers belicht barrières zoals (gebrek aan) motivatie, wilskracht en de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden bij het aanwennen van een andere leefstijl. Hij adviseert onder andere om jezelf goed te informeren, de informatie op jezelf te betrekken, beter voor jezelf en je eigen gezondheid op te komen om jezelf ook af en toe te belonen voor je goede gedrag. Het veranderen van je leefstijl is en blijft een kwestie van jezelf voortdurend (te laten) opvoeden en het doen van zelfonderzoek om uit te vinden hoe jezelf een eigen gezonde leefstijl kunt ontwikkelen en behouden.

De praktijk

Wolffers gaat op alle onderdelen van het BRAVO-concept in en geeft handige tips hoe gewenste veranderingen ingebed kunnen worden, maar doet dit op een uitnodigende manier waarbij hij ook de barrières die je tegen kunt komen benoemt. Hij geeft geen kant en klare oplossingen, maar geeft wel praktische tips zonder drammerig te worden en laat het duidelijk aan de lezer over om zijn/haar eigen keuzes te maken.

Aanrader voor mensen die gezond willen leven

Het boek is als een paperback uitgegeven en telt 256 pagina’s en kost € 19,95. Het is mooi geïllustreerd met foto’s die het verhaal perfect ondersteunen. In de tekst zijn Wolffers’ tweets over preventie opgenomen en de belangrijkste zinnen zijn met geel gearceerd. Hoewel de gebruikte bronnen niet vermeld zijn in noten in de tekst is het duidelijk dat dit boek het resultaat is van veel research en jarenlange ervaring in preventie en er wordt ook regelmatig terug gegrepen op eerdere uitgaven van Wolffers, zoals “Het dikke afvalboek” en “Gezond”.  Het boek bevat weinig jargon en is prettig leesbaar en de tips zijn praktisch en goed uitvoerbaar.
Kortom een aanrader voor iedereen die graag een eigen gezonde leefstijl wil ontwikkelen en voor de professional een prettig te lezen overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van leefstijl.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma