Het niet-eten-monster mag niet winnen…

Ik loop al heel lang mee “in de zorg”. Toch kan ik me nog steeds verbazen wanneer ik lees dat mensen met eetstoornissen nog steeds lang moeten wachten op hulp. Lange wachttijden zijn vooral schrijnend als het gaat om mensen met anorexia nervosa. Deze ernstige ziekte treft niet alleen mensen binnen de sport maar ook mensen buiten de sport. Toch wil de Gezondheidsraad meer gaan inzetten op preventie, maar er zijn grote obstakels.

Verschrikkelijke wachtlijst

Op 8 juni schreef huisarts Danka Stuijver nog een schrijnend voorbeeld in haar column in de Volkskrant over de wachtlijst voor de behandeling van een patiënte met anorexia nervosa. De dame in kwestie wacht al negen maanden op een behandeling. Nee, het verhaal is waarschijnlijk niet uniek… De Gezondheidsraad schrijft op 28 juni 2022 in haar advies “Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen” dat de zorg voor knelpunten kent zoals gebrek aan kennis ervan in de samenleving, ouders, (zorg)professionals, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod.
Bij het lezen van de column van Danka Stuijver krijgt deze wachtlijst een gezicht…

Sport en eetstoornissen

In een eerdere blog over sierlijke krachtsport werd al uitgelegd waarom binnen esthetische sporten een groter risico is op eetstoornissen. Ook werd in een andere blog over gewichtsbeheersing in het judo toegelicht waarom bij sporten in gewichtsklassen een grotere kans is op het ontstaan van eetstoornissen. Sporters stellen hoge eisen aan zichzelf om mee te kunnen in de competitie.
Toch komt er steeds meer aandacht binnen de sport om eetstoornissen in een vroeg stadium te (h)erkennen en aan te pakken. Zo wordt er door de Nederlandse vereniging van sportcoaches NLCoach in samenwerking met (W)eet wat je doet voor de derde keer binnen een jaar een webinar georganiseerd om de kennis over eetstoornissen te vergroten om ze sneller te herkennen.

Social media en lichaamsontevredenheid

In het meest recent Op social media worden vooral ideale plaatjes gedeeld. Vooral kinderen en jongeren zijn hier gevoelig voor, omdat zij hun plek nog moeten zoeken in de wereld. Facebook heeft vaak meer weg van een feestboek waarin vooral succesvolle events worden gedeeld met prachtige foto’s. Dat geldt ook voor Instagram, Snapchat en TikTok en andere social media. Maar plaatjes op internet kunnen altijd mooier worden gemaakt. Vaak gaat het dan om “dunner”, maar is dat altijd mooier? Vrouwen zijn vooral gevoelig voor plaatjes van superslanke modellen, vooral in de periode waarin het lichaam de vrouwelijke kenmerken gaat ontwikkelen.

Ook voor mannen: eetstoornissen uit de taboesfeer

Jongens willen graag sterk en krachtig overkomen en streven vaak een heel ander beeld na. Maar ook jongens kunnen gevoelig zijn voor eetstoornissen zoals anorexia nervosa, zoals in deze blog wordt uitgelegd. Dus ook voor mannen moet dat thema uit de taboesfeer worden gehaald. Vaak wordt het aan vrouwen gekoppeld maar ook mannen kunnen anorexia ontwikkelen. Ook voor hen geldt: Social media kunnen veel plezier geven, maar voor jonge mensen die onzeker zijn over hun uiterlijk kunnen ze veel schade berokkenen.

Wat is er nodig?

Het zou kunnen helpen kinderen al vroeg weerbaar(der) te maken tegen mediabeelden. Dat kan door bij kinderen te werken aan zelfvertrouwen en positief lichaamsbeeld en zelfbeeld. Ouders moeten meer mediawijs worden.  Daarnaast is meer onderzoek nodig naar:
1. hoe risicofactoren voor eetstoornissen eerder erkend en herkend kunnen worden;
2. De effectiviteit van preventie en vroege behandeling van eetstoornissen;
3. Welke ziekten er vaak tegelijkertijd met eetstoornissen optreden

Kortom: er is nog heel veel nodig om het “niet-eten-monster” en andere eetstoornissen goed te kunnen bestrijden.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma