Kritisch kijken naar water

We hebben maar één aarde en die hebben we in bruikleen. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Voor veel mensen is dat een reden om hun voedingsgewoonte te wijzigen of om tegen allerlei toevoegingen in voedsel te zijn. Maar hoe goed laten deze mensen zich informeren? En hoe goed denkt men na voor er een petitie wordt getekend om de toevoeging aan voedsel te verbieden?

Waterverontreiniging door dihydrogeenmonoxide?

Soms kom je zaken tegen op het internet die ongeloofwaardig overkomen. Het duurt nog een paar dagen voor het 1 april is, maar wie deze filmpjes bekijkt en gelijk door heeft over welke stof het gaat zal van zijn/haar stoel vallen van verbazing. Van de mensen die de gesproken tekst voor hun rekening hebben genomen is het bewonderenswaardig hoe ze hun boodschap overbrengen. Je moet het echt zien om het te kunnen geloven. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen de petitie getekend hebben om hun steun voor een verbod op dihydrogeenmonoxide te geven. Even voor de duidelijkheid deze stof komt in zeer hoge concentraties voor in water. Heb je nog niet door om welke stof het gaat? Lees dan rustig verder. Uiteraard mag je ook verder lezen als je wél weet waar het om gaat.

Hoe wordt de kwaliteit van ons water bewaakt?

In Nederland kennen we het drinkwaterbesluit waarin criteria voor de kwaliteit van het drinkwater is vastgelegd. Het water moet schoon genoeg zijn om te drinken en om te gebruiken voor de bereiding van het voedsel. Een drinkwaterbedrijf dient daarom regelmatig de kwaliteit van het water te contoleren om het gevaar voor volksgezondheid zo klein mogelijk te houden. De verantwoordelijkheid van het drinkwatervoorzieningsbedrijf strekt vanaf het allereerste zuiveringsproces tot aan de levering aan de consument. Daarom worden er ook hoge eisen gesteld aan de bewaking van de gezondheid van het personeel van het watertoeleveringsbedrijf, omdat infectieziekten zich ook gemakkelijk via water kunnen verspreiden. Ook het leidingensysteem dient aan strenge eisen te voldoen. Kortom de veiligheid van het water wordt bewaakt van bron tot kraan.

Klimaatbeleid heeft invloed op waterkwaliteit

Als het klimaat warmer wordt, hebben verontreinigingen in het water veel meer impact. Dat komt doordat de hoeveelheid van de ongewenste stof die geloosd wordt gelijk blijft, terwijl er minder water in de rivier aanwezig is als gevolg van langere perioden van droogte. Er is dus relatief gezien een grotere mate van verontreiniging. Om de concentratie van ongewenste stoffen binnen de huidige normen te houden kan er gekozen worden om minder lozingen van afvalstoffen toe te staan bij droog weer en in de natte perioden de norm voor lozingen te versoepelen. Dit heeft wel als nadeel dat de actuele regels voor lozingen voor bedrijven aan een rivier voortdurend bijgesteld moeten worden en de bedrijven moeten dan hun lozingsbeleid voortdurend bijstellen op geleide van de steeds wisselende normen. Om te waarborgen dat er aan de regels wordt voldaan dient er steeds een goede communicatie voor de wisselende lozingsnorm plaats te vinden. Al met al is dat een belangrijk item om goed over na te denken voordat dit wordt ingevoerd.

Geringe verontreinigingen beter aan te tonen

Doordat de detectietechnieken enorm verbeterd zijn, zijn ook lage concentraties van ongewenste stoffen steeds beter aan te tonen. Hierdoor nemen ook de mogelijkheden voor onderzoek naar de effecten van combinaties van stoffen op het milieu en de gezondheid toe. Op dit moment worden er dan ook op Europees niveau onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de verschillende combinaties van stoffen. Door meer kennis hierover kunnen er ook betere maatregelen en wetten worden gemaakt om de gezondheid van het milieu, mens en dier nog beter te beschermen.

Schoon drinkwater ongekende luxe

We staan er niet alle dagen bij stil maar er zijn grote delen van de wereld waar geen schoon drinkwater beschikbaar is. Van Afrika en Azië was dat bekend, maar wist je dat in 2012 slechts 9-10% van de Polen toegang had tot schoon drinkwater? Op deze kaart is meer informatie over water te vinden.
Het kraanwater in Nederland is van zeer goede kwaliteit. Zelfs het water in West-Nederland is tegenwoordig prima van smaak. Dat was enkele decennia geleden nog wel anders. De samenstelling en verontreinigingen worden zo nauwlettend gemonitord dat het evengoed is als mineraalwater uit flessen, maar flessenwater wordt door sommige mensen hoger gewaardeerd worden vanwege specifieke smaakeigenschappen.

En de dihydrogeenmonoxide in het water dan?

Wie een klein beetje scheikunde gehad heeft weet de chemische formule voor water, namelijk H2O. H staat voor hydrogenium en is de Latijnse naam voor waterstof. O is de scheikundige afkorting van oxygenium en dat staat voor zuurstof. Dihydrogeenmonoxide is dus niets anders dan de combinatie van 2 waterstofatomen met een zuurstofmolecuul, oftewel water.

Blijf kritisch kijken, lezen, luisteren en… nadenken

De youtube-filmpjes waarin gevraagd werd om een petitie tegen te ondertekenen tegen vervuiling van water met dihydrogeenmonoxide laten zien dat mensen kennelijk snel te misleiden zijn, als een verhaal serieus gebracht wordt. Wie goed nadenkt ziet dat er niet gelogen wordt en kan concluderen dat ze gelijk hebben in de gepresenteerde getallen. Er komen mensen om door verdrinking (in water) en stoom kan brandwonden veroorzaken.
Het is dus belangrijk om elk bericht over (on)schadelijkheid van stoffen in voedsel en water altijd kritisch te bekijken, let op de bron en vooral op de onderbouwing van de inhoud.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma