Laagste gewicht in oktober

Volgens onderzoekers in de Verenigde Staten bereiken de meeste mensen het laagste gewicht in oktober. Ook voor inwoners van Japan en Duitsland is bekeken hoe het gewichtsverloop er gedurende het jaar eruit ziet. Waardoor wordt het jaarlijks gewichtsverloop beïnvloed? Hoe bruikbaar is deze informatie voor de Nederlander?

Wat is er gevonden?

In dit onderzoek is gevonden dat mensen tijden vakantieperioden en feestdagen aankomen. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze dan vaak extra nemen van hun favoriete voedingsmiddelen. Er is niet vermeld of de mensen ook minder bewogen. Bij alle deelnemers in dit onderzoek wordt de meeste gewichtstoename bereikt tussen december en Nieuwjaar, maar in januari wordt er dan kennelijk stevig gelijnd en/of gesport om de decemberkilo’s te lozen. In Amerika en Duitsland komen de deelnemers ook weer aan tijdens de Paasdagen. In Japan gebeurt dat rond de zogenaamde Golden Week.
Na de feestdagen wordt het lijnen kennelijk weer opgepakt en vervolgens komen de deelnemers in de zomer weer wat aan, maar vallen na de zomer weer af. Het laagste gewicht wordt genoteerd in de maand oktober. Gemiddeld gaat het om een gewichtsschommeling van 1 kg.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Gedurende een jaar zijn er ruim 2900 mensen in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten gevolgd om het gewichtsverloop van een jaar te bestuderen. De groepen uit de verschillende landen kwamen redelijk goed overeen qua leeftijd. Wel waren er in de groepen uit Duitsland en de VS meer vrouwelijke deelnemers en het aantal respondenten met obesitas was ook beduidend hoger in deze beide landen. De leiding over deze studie was in handen van Brian Wansink een zeer bekende voedingswetenschapper en kenner van consumentengedrag.

Wat kunnen we hiervan leren?

Het lijkt erop dat de gemiddelde deelnemer aan dit onderzoek zichzelf moeilijk kan beheersen om niet te veel te eten tijdens de feestdagen en in de vakanties. Ook wekken de onderzoeksresultaten de indruk dat het Duitse spreekwoord “Man wird nicht fett zwisschen Weihnachten und Neujahr, aber zwisschen Neujahr und Weihnachten” voor de deelnemers aan dit onderzoek niet opgaat.
Toch moet er bij deze conclusies wel een behoorlijke slag om de arm gehouden worden, want een groep van ruim 2900 personen uit drie verschillende landen geeft slechts een aanwijzing en vormt nog geen aanleiding voor harde conclusies.

Wat kunnen we er dan mee voor de praktijk?

Het levert weer nieuwe aanknopingsonderzoeken voor vervolgonderzoek. Zo kan er nagegaan worden wat de rol is van het eten en bewegen op het gewichtsverloop gedurende het jaar. Daarnaast kan worden gekeken of er ook mensen zijn die een meer constant gewicht hebben gedurende het gehele jaar en hoe deze mensen dat weten te bereiken.
Verder kan er gekeken worden hoe effectief het aanleren is van technieken voor het omgaan met voedsel verleidingen tijdens feestdagen en vakantie.

Dus?

Bedenk van te voren alvast een strategie hoe je omgaat met de verleidingen van de komende feestdagen en ga na of dit goed gewerkt heeft.
Stel je eigen beleid alvast bij voor de komende Paasdagen op geleide van het resultaat voor de decemberfeesten en dat kun je dan ook weer voortzetten met de vakantie.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma