Liefde in plaats van chocola

Het onderwerp “emotie-eten” blijft actueel. Er zijn al heel wat boeken over geschreven. Het kan dan gaan om boeken waarin de mechanismen die “emotie-eten” in stand houden worden uitgelegd. Maar er kunnen ook strategieën worden geleerd om weerstand te bieden aan dit eetgedrag. Daarbij worden er verschillende benaderingen gepromoot. Toch blijft in al deze benaderingen het goed luisteren naar je lijf belangrijk. Daarbij gaat het vooral om het leren onderkennen waar je werkelijk behoefte aan hebt. Hoe werkt dat? En werkt dat echt?

Wat is emotie-eten?

De naam “emotie-eten” geeft al min of meer aan dat emoties de aanzet zijn tot eten. Het gaat dan vooral om heftige emoties. Je kunt dan denken aan vooral negatieve emoties, zoals boosheid, angst, verdriet, maar ook positieve emoties kunnen leiden tot eten. Als je naar onze culturele gebruiken kijkt zie je dat er bij feestelijke (bijvoorbeeld bruiloften) maar ook bij droevige gebeurtenissen (zoals begrafenissen) gegeten en gedronken wordt. Het gaat hier om gebeurtenissen waarbij er meerdere personen aanwezig zijn. Er is dan sprake van een collectieve emotie.
Op individueel niveau kun je denken aan een mooi bericht of juist een gebeurtenis met een negatieve lading, bijvoorbeeld een ontslag etc.

Wanneer emotie-eten vaker voorkomt

Wanneer een enkele gebeurtenis leidt tot meer voedingsinname (of juist minder) is er nog niet zoveel aan de hand. Het kan een extra (bal)last worden als het emotie-eten vaker voorkomt. Eigenlijk wanneer het meerdere keren per week tot overeten leidt is er ook steeds meer sprake van het wegstoppen van emoties onder voeding. Dat is een metafoor voor het “bedekken van emoties. Zodra het “gewicht dat in de weg zit” er dan weer “af moet” kan dit aanleiding zijn tot het volgen van lijnen door middel van een streng crashdieet. En voor je het weet wordt het jojo-en in gang gezet.

Hoe je kunt voorkomen dat je gaat jojo-en

Om de vicieuze cirkel van emotie-eten-en-streng-lijnen-en-weer-overnieuw te doorbreken ontwikkelde Fenna Jansen in 2014 de methode Emotie-eten in zeven stappen de baas. Zij leerde haar cursisten 7 stappen doorlopen waarin ze inzicht krijgen in hun eigen processen rondom het emotie-eten. Het gaat om het herkennen van de situaties waarin er teveel wordt gegeten, het herkennen van het gevoel dat tot het emotie-eten leidt, het herkennen van het echte gevoel en de werkelijke behoefte. Vervolgens leert de cursist om afleiding te zoeken om niet aan het emotie-eten toe te geven. Het gaat er uiteindelijk om dat de cursist leert om de gevoelens die tot emotie-eten leiden rustig te ondergaan en als laatste om strategieën te zoeken om de eigenlijke behoefte te bevredigen.

Moeilijke situaties

Uiteraard is het emotie-eten niet zo snel opgelost als je hoopt. Er zijn en blijven situaties die tot emotie-eten kunnen leiden, omdat ze gekoppeld zijn aan sociale gelegenheden, zoals verjaardagen etc. Juist dan komt het erop aan om het nieuw aangeleerde gedrag vol te houden. Dat is en blijft een uitdaging. Het aardige van deze hernieuwde uitgave van “Liefde in plaats van chocola” is dat de cursist die deze methode volgt leert om op een milde manier naar zichzelf te kijken, waardoor het tijdens een terugval gemakkelijker kan zijn om de draad weer op te pakken. Emoties hoeven niet gedempt te worden met voeding, maar ze mogen er zijn.

De auteurs

De herziene uitgave van “Liefde in plaats van chocola” is geüpgraded door Sara van Grootel en Judith van Gennip.  Sara studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht maar omdat zij meer wilde weten over de praktische toepassing volgde zij de HBO Voeding en Diëtetiek te Den Haag. Daarna verdiepte zij zich in de 7 stappenmethode van Fenna Jansen. Vervolgens combineerde zij de kennis die ze opdeed uit de cursussen in de Acceptatie and Commitment Therapie (ACT) en verwerkte dit in de 7 stappenmethode.
Judith van Gennip volgde eerst een opleiding aan de Middelbare Hotelschool, maar belandde helaas in een depressie. Op 26-jarige leeftijd volgde ze de HBO Voeding en Diëtetiek. Tijdens haar depressie leerde ze hoe een systeem dat bepaald gedrag in stand kan houden doorbroken kan worden. Die kennis en ervaringen gebruikte zij om de onderliggende gedragssystemen die het emotie-eten in stand kan houden bespreekbaar te maken.

Liefde in plaats van chocola?

Het boek Liefde in plaats van chocola gaat niet alleen over het inzicht verkrijgen in de mechanismen die tot emotie-eten kunnen leiden. Daarnaast helpt het de lezer om strategieën te ontwikkelen om de gedragsketen die tot het emotie-eten leidt te doorbreken. Emoties mogen er zijn. Je mag mild zijn voor jezelf als het af en toe niet lukt om het nieuwe gedrag vol te houden. Vallen mag, en mild zijn naar jezelf helpt je om sneller weer op te staan. Je kunt de kennis uit dit boek heel goed alleen doorwerken. Toch kan het met een begeleider erbij die bekwaam is om je vanuit de ACT te begeleiden nog meer opleveren voor de gebruiker. Via deze site kun je het boek bestellen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma