Meelwormen voor spieropbouw?

Het wereldvoedselprobleem wordt ook wel eens omschreven als een gebrek aan goede verdeling van eiwitbronnen. Naast het traditionele vlees, vis en zuivel worden er ook vegetarische alternatieven zoals peulvruchten en lupine uitgeprobeerd. Dat is op zich niet nieuw. De laatste decennia komt er meer belangstelling voor insecten als eiwitbron. Insecteneiwitten lijken een goed alternatief, maar is het ook al volledig veilig bevonden?

Meelwormeneiwit even goed als melkeiwit

Onlangs is in Nederland aangetoond dat eiwitten afkomstig uit meelwormen even goed worden verteerd en in het spierweefsel ingebouwd als melkeiwit. Daarvoor is onderzoek uitgevoerd bij 24 gezonde mannen van gemiddeld 23 jaar. De mannen werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg na inspanning een hersteldrank met melkeiwitten en de ander groep de meelwormeiwitten waarbij geen van de mannen wist welk type eiwitdrank hij kreeg. Om het effect van de beide typen eiwitten te meten werd voor- en na de inspanning volgens het onderzoeksprotocol het aminozuurgehalte in bloed en spieren gemeten. Zo kon worden vastgesteld hoeveel eiwit uit de hersteldrank in het bloed circuleert en hoeveel eiwit uit de hersteldrank in het spierweefsel is ingebouwd.

Insecten als eiwitbron worden meer onderzocht

Dit onderzoek sluit goed aan bij de doelstellingen van Foodvalley. De onderzoeksgroepen van Foodvalley zijn sinds 1 juni van dit jaar uitgebreid met een tak die de toepassing van insecten voor humane consumptie onderzoekt. Foodvalley is een consortium van onderzoekers en bedrijven die zich op verschillende onderzoeksthema’s richten. Één van de doelen van Foodvalley is om de gehele wereldbevolking in 2050 op een duurzame manier van voedsel te voorzien. Naar verwachting wonen er dan 10 miljard mensen op de aarde. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden hebben de discussie over het wereldvoedselprobleem dat in 2050 dreigt een impuls gegeven door de Eatpapers te schrijven. In dit document worden globale voedingsrichtlijnen voor de 21ste eeuw gegeven voor de totale wereldbevolking. In de Eatpapers worden de insecten als eiwitbron niet benoemd. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit eerder over nagedacht is om insecten op het menu voor menselijke consumptie te zetten.

Veiligheid van insecten nog niet zeker

Eerder onderzoek toonde al aan dat insecten eiwitrijk zijn. Het aminozuurprofiel van insecteneiwit komt goed overeenkomt met eiwitten uit andere dierlijke voedingsmiddelen. De European Food and Safety Agency (EFSA) heeft het rapport van 2015 waarin zij twijfels heeft bij de veiligheid voor het eten van insecten nog niet herzien. Toch gaat het onderzoek naar de toepassing van insecten voor menselijke consumptie wel door.

Meer onderzoek is nodig

Voordat er bewust voor insecten op het menu gekozen kan worden zal er nog heel wat water door de (Oude) Maas stromen. Toch eten we volgens een Amerikaanse schatting onbewust een halve kilo insecten per jaar, doordat er ongemerkt toch wat insecten in onze voeding voorkomen. Denk daarbij aan beestjes in groenten. Het vervelende daarvan is dat je dan niet weet dat je ze naar binnen krijgt en wat ze met je lijf doen.
Voorlopig is het afwachten in hoeverre insecten op een veilige manier kunnen worden gekweekt. Daarbij moeten ook voor- en nadelen van het kweken ervan goed in kaart worden gebracht. Tot die tijd is het afwachten. De onderzoekers van Foodvalley kunnen voorlopig verder met hun werk en zijn op zoek naar partners.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma