Meer aandacht voor paralympiërs

Vanaf 7 maart beginnen de Paralympische Winterspelen in Sochi. Bij mensen met een lichamelijke handicap vallen de onvolkomenheden aan het lijf meestal het eerste op. Elke handicap heeft fysiologische gevolgen, die tot een specifieke voedingsbehoefte leidt, passend bij de sport en handicap. Weten we in hoeverre voedingsrichtlijnen voor Paralympische sporters afwijken van Olympische sporters?

Grote diversiteit

Niet iedere handicap is hetzelfde. Iemand die blind is ondervindt andere beperkingen dan iemand die een been mist. En iemand met een dwarslaesie waarbij het lichaam verder nog intact is, merkt dat er weer heel andere zaken zijn waarmee hij/zij rekening dient te houden. Bij de Nederlandse sporters die aan de Paralympische Winterspelen in Sochi deelnemen is er sprake van een behoorlijke diversiteit. Dat vereist begeleiding rondom de sporter die meer op maat toegesneden dient te zijn dan voor sporters zonder handicaps. Alle zeven Nederlandse Paralympiërs hebben zo hun eigen unieke verhaal dat ze hier vertellen.

Zij verdienen onze support

Geïnteresseerd heb ik de filmpjes van de Nederlandse paralympiërs bekeken en heb me ook verdiept in de uitleg over een aantal paralympische disciplines binnen eenzelfde tak van sport, zoals het snowboarden en het skiën. De sporters vertellen wat de sport voor hen betekent en het is te zien hoeveel plezier ze eraan beleven. Deze sporters hebben de afgelopen jaren ook keihard getraind voor dit mooie event. Ze verdienen dan ook evenveel bewondering en medeleven als de valide Olympische sporters. Daarom is het heel zuur dat de Nederlandse regering geen delegatie stuurt om de opening van de Paralympische Spelen bij te wonen en dat de NOS weinig wedstrijden van deze kanjers rechtstreeks uitzendt.

Wat weten we ervan?

Toch knaagt er nóg een gevoel van onbehagen, omdat ik er zelf ook weinig over weet. Toen ik in 1996 de post-HBO Sportdiëtetiek heb gevolgd is het onderwerp “Voeding voor gehandicapte sporters” niet besproken. Uiteraard heeft de tijd niet stilgestaan en mijn bibliotheek over sport en voeding telt inmiddels een ruime collectie werken over sport en voeding. Zoeken in mijn eigen sport- en voedingsboeken leert dat er alleen in het 716 pagina’s tellende Clinical Sports Nutrition van Burke en Deakin, uitgave 2012, één hoofdstuk van 14 pagina’s (inclusief de drie pagina’s met de samenvatting en de literatuurreferenties) geschreven is over sporters met een beperking. Bij de literatuurbronnen blijkt dat slechts 18 van de 45 artikelen over deze doelgroep, na 2000 zijn geschreven. Dat lijkt weinig voor zo’n boek, maar er zijn ook gegevens uit onderzoek bij valide sporters die ook voor deze doelgroep kunnen worden gebruikt.

We kunnen ons verbeteren

In het rapport “Evaluatie Olympische en Paralympische Spelen 2012” wordt op pagina 43 geadviseerd om de ruimte en tijd voor het team Voeding te vergroten en dat “voedingskundigen meer geïntegreerd moeten worden in de topsportprogramma’s om een vertrouwensband op te bouwen.” Ten aanzien van het Paralympische team wordt opgemerkt dat er verbetering te boeken is door “sporters nog meer te informeren over het belang van voeding en supplementen” en “Er wordt gepleit voor een specifieke inzet en opleiding van specialisten op met name mentaal, voeding, fysiek en technologisch gebied.” (pagina 63). Ook in de bijpraatsessie van de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland na de Olpympische en Paralympische Spelen van Londen wordt beaamd dat er nog veel te winnen is door het aantal contactmomenten met sporters en begeleiders te vergroten. Saillant detail is dat ook hier weinig gezegd is over de begeleiding van de paralympiërs. Dat biedt dus kansen…

Ik ga alvast van start

Al bloggend kom ik tot de conclusie dat er ook op het gebied van voedingskennis, -begeleiding en –behandeling van sporters met een beperking nog heel veel winst te boeken is. Daarom ga ik me de komende tijd verdiepen in voedingsvragen voor sporters met een beperking naast de andere sportvoedingsvragen waar ik me mee bezig houd. Ik heb inmiddels al een boek besteld waar ik informatie kan vinden die ik voor deze doelgroep kan gebruiken en kom zeer binnenkort op dit onderwerp terug. Uiteraard hoor ik graag informatie van andere sportbegeleiders en ook van de sporters zelf. Dus kom maar op met jullie informatie en (voedings)vragen…

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma