Meer aandacht voor preventie, sport en voeding?

Op 10 oktober werd het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte III bekend gemaakt. In dit beleidsplan wordt aangegeven dat er meer geld beschikbaar komt voor preventie, voor voedselveiligheid en sport. Dat lijkt goed nieuws, maar het moet nog wel allemaal gerealiseerd worden. Bovendien wordt er veel verwacht van eHealthtoepassingen. Hoe is dit te combineren en te realiseren?

Regeerakkoord over preventie, sport en voeding  

Na 209 dagen onderhandelen zijn de vier coalitiepartners VVD, CDA, D66 en CU er eindelijk uit en ze spreken hun voornemens uit in het regeerakkoord 2017 dat als titel “Vertrouwen in de toekomst” kreeg. Op pag. 13 staat te lezen dat er 170 miljoen euro voor preventie beschikbaar komt tijdens deze regeerperiode en daarna wordt er jaarlijks 20 miljoen euro voor gereserveerd. Bij het preventiebeleid worden patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,, bedrijven en sportorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken. Hierbij zal vooral ingezet worden op roken en overgewicht. Uiteraard zal het dan om inzet van interventies op het gebied van voeding en leefstijl gaan die bewezen effectief zijn.
Ook wordt er ingezet op het verbeteren van de voedselveiligheid aangezien Nederland de tweede voedselexporteur van de wereld is. Op pagina 43 en 44 wordt gemeld dat het toezicht zal worden aangescherpt en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit krijgt ook 20 miljoen euro extra om haar organisatie te verbeteren.
Ook de sportsector krijgt extra geld om sportdeelname te vergroten en om meer kansen te bieden voor Olympische en Paralympische sporters voor goede trainingsfaciliteiten en om onderwijs en topsportdeelname te combineren, zie pagina 19 en 20. Daarnaast zal ook steviger ingezet  worden om dopinggebruik aan te pakken.

Combi sport, voeding voor preventie van overgewicht

Zo te zien biedt dit regeerakkoord mooie kansen om door middel van sport en gezonde leefstijl in te zetten op de aanpak van overgewicht. Uiteraard moet het dan wel om een aanpak gaan waarvan bewezen is dat het werkt. Dat er op de sportclubs winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van het roken en overgewicht blijkt uit resultaten van onderzoek door de NOS waarin meer dan 2000 sportclubs zijn bevraagd over het beleid met betrekking tot roken langs het veld, het gebruik van alcohol en het aanbod van voedingsmiddelen in de sportkantine. Er blijkt nauwelijks beleid geformuleerd te zijn met betrekking tot roken, alcohol en het voedselaanbod in de kantine. Toch meldt NOC*NSF die zelf ook partner is van het project “De Gezonde Sportkantine” dat bijna één op de drie bezoekers van sportkantines niet verleid wil worden tot ongezond snacken in de sportkantine. Zodra er een voorstel voor een gezonde sportkantine wordt gedaan wordt door sceptici al gauw als tegenwerping aangegeven “dat de kantineopbrengsten dan vast sterk zullen dalen”. Onderzoek van het Mullier-instituut naar kansen voor een Gezonde sportkantine leert dat deze interventie vooral kansrijk is als ze met kleine stapjes wordt ingevoerd.

Voedselveiligheid en preventie ook nodig voor voedingssupplementen

De Fipronilaffaire staat bij iedereen nog vers op het netvlies. Uit onderzoek door onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout bleek dat de slagkracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is uitgebeend. Het is dan ook niet meer dan terecht dat daar meer op ingezet wordt. Toch is er meer mogelijk als er nog beter gekeken wordt naar de samenstelling en veiligheid van voedingssupplementen. Sporters dienen nog steeds alert te zijn op de reinheid ervan als ze in aanmerking komen voor dopingcontroles. Voor hen blijft het advies om te kiezen voor supplementen die voldoen aan de eisen van het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport. Maar dan zijn we er nog niet, want er zijn nog voldoende schadelijke en/of onwerkzame stoffen die in voedingssupplementen kunnen voorkomen. Daarom is er voor sporters de SupplementenwijzerApp gelanceerd waar al eerder over werd geschreven. Wat heb je die nog niet? Dan zou ik hem toch maar vlot downloaden. Deze app is gratis en geeft heldere informatie over werkzaamheid van supplementen in relatie tot sport en of ze dopinggeduide stoffen bevatten.

eHealth kansrijk?

Vreemd genoeg wordt er in het regeerakkoord niet gesproken over eHealth, maar er worden er steeds meer apps ontwikkeld die kunnen helpen om de eigen gezondheid te monitoren. Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar, effectief en gebruikersvriendelijk deze apps zijn. eHealth omvat meer dan apps alleen. Het heeft betrekking op websites, interactieve fora, beeldbellen, en de apparatuur die ervoor nodig is, zoals computers, mobiele telefoons en allerlei andere vormen van ICT-toepassingen. Hoewel er nog aardig wat haken en ogen aan de toepassing van eHealth zitten op het gebied van veiligheid, privacy, etc. heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij de Geneeskunde (KNMG) al wel een paar handleidingen over het gebruik van eHealth geschreven.
Sommige ouderen zijn minder handig met deze technologie en daardoor zijn deze mogelijkheden voor hen minder toegankelijk. Jongeren groeien ermee op, maar er zijn ook kritische geluiden over het uitsluitend werken met computertechnologie door deze groep. Zo waarschuwt de Duitse psychiater Manfred Spitzer voor digitale dementie door het veelvuldig computergebruik bij deze groep.
De Raad voor Volksgezondheid adviseert over consumenten-eHealth (op pag. 4) om meer onderzoek te doen hoe de effectiviteit van eHealthtoepassingen voor consumenten beter getest kan worden en om tot een uniforme en veilige manier van gegevensuitwisseling te komen.

Samengevat:

Het regeerakkoord biedt kansen om de samenleving gezonder te maken, maar dan zullen er wel stappen moeten worden gezet door de verschillende stakeholders en consumenten zullen zich moeten laten horen bijvoorbeeld als ze echt een gezonder aanbod willen hebben in de sportkantine. Ook kunnen ze zelf natuurlijk met ideeën komen.
Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen welke toepassingen van eHealth effectief zijn voor zelfmonitoring en/of het verbeteren van gezondheid.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma