Minder zoete fris- en sportdranken

De frisdrankenindustrie heeft afgesproken om de gemiddelde hoeveelheid suiker in frisdranken omlaag te brengen. Het doel daarvan is om de inname van energie uit suiker in vloeibare vorm te beperken. Is dat een zinvolle manier om overgewicht aan te pakken of te voorkomen? Welke beperking heeft de industrie zichzelf opgelegd? Is dat haalbaar en zo ja, hoe kan dat dan gerealiseerd worden?

Taskforce minder suiker

Tijdens het Bloggersevent The Big Five in onze voeding werd door Jan Burger, senior manager compliance en innovation bij Coca-Cola verteld dat er door de frisdrankenindustrie wordt ingezet dat het gewogen gemiddelde van het aantal calorieën uit frisdranken met 10% is afgenomen in 2020. Omdat suiker de energieleverancier is in frisdranken betekent dit dat de gemiddelde Nederlander dus 10% minder suiker binnen gaat krijgen uit frisdranken. Uit de laatste voedselconsumptiepeiling blijkt dat de Nederlandse volwassene 16% van de eenvoudige suikers uit niet-alcoholische dranken haalt. Dat lijkt op zich niet veel als je bedenkt dat het dan om 5,5% van de totale dagelijkse energie-inname gaat (zie pagina 3 en 4). Toch kan dit op jaarbasis wel een enorm verschil maken, want de gemiddelde energie-inname van volwassenen bedroeg 2204 kCal (zie pagina 3). De gemiddelde volwassene kreeg ongeveer 110 kCal binnen in de vorm van suikers uit frisdranken. Dat komt neer op 1 groot longdrinkglas van 260 ml. Een vermindering van 10% houdt dus in dat er in 2020 ongeveer 240 ml frisdrank met een normale hoeveelheid suiker wordt gedronken.

Smaak behouden met minder calorieën

Het af laten nemen van de suikerconsumptie uit frisdrank kan ook door er minder suiker in te doen, maar dat kan wel consequenties hebben voor de smaak. Nu is dat gedeeltelijk op te vangen door zoetstoffen toe te voegen. Zoetstoffen zijn er in verschillende soorten. We onderscheiden intensieve kunstmatige zoetstoffen en er zijn ook natuurlijke alternatieven.
De kunstmatige zoetstoffen, zoals aspartaam worden door de consument gewantrouwd hoewel deze zoetstoffen zeer intensief onderzocht zijn op schadelijke bijwerkingen op de gezondheid. Deze nadelige bijwerkingen zijn echter nooit aangetoond. Ook andere zoetstoffen kunnen in aanmerking komen als vervanging voor suiker, maar het toevoegen ervan kan de smaak beïnvloeden.
Stevia, dat afkomstig is van een plant, kan dan een alternatief zijn. Het steviaglycoside dat wel 200-300 x zo zoet is al gewone suiker heeft wel een bittere/dropachtige bijsmaak. Daarnaast moet het steviaglycoside heel wat bewerkingen ondergaan voordat het bruikbaar is als smaakstof. Het is dan nog de vraag hoe “natuurlijk” dit stofje dan nog is.

Water met een smaakje alternatief

Naast het frisdrankenassortiment kan er ook een nieuwe markt gecreëerd worden door de introductie van smaakwaters en de uitbreiding van het assortiment smaakwaters. Het gaat hier om water waar een aroma aan toegevoegd is met een smaakje. Het kan hierbij gaan om water met een vruchtenaroma, zoals citroen, perzik, framboos of grapefruit. Verder zijn er ook waters op de markt waaraan munt of komkommer is toegevoegd als smaakstof. Deze waters met een smaakje leveren geen energie (lees: calorieën) en kunnen een prima alternatief zijn voor gewoon water.
Om deze smaakwaters goed in de markt te zetten is natuurlijk wel een goede marketingstrategie nodig, maar het zou bij kunnen dragen om de suikerinname vanuit frisdrank omlaag te krijgen. Juist door aan deze dranken een hip imago toe te schrijven zou dit een goede insteek kunnen zijn. Een tip voor de reclamemaker is dan om aan te geven dat het in het algemeen goede dorstlessers zijn.

Suikerreductie is gemakkelijk haalbaar

Kijkend naar de hiervoor genoemde mogelijkheden zijn er kansen genoeg om de suikerinname uit frisdranken omlaag te brengen. Dat kan dus door op meer plaatsen lightdranken naast de frisdranken aan te bieden. Verder kan het suikergehalte in frisdranken omlaag gebracht worden door een deel van de suiker te vervangen door zoetstoffen die geen energie leveren. Daarnaast moet de consument verleid worden om eens vaker te kiezen voor water met een smaakje. Ook kan de consument aangezet worden om minder frisdranken te nemen door de flessen met 1½ liter frisdrank uit het assortiment te nemen, kleinere blikjes op de markt te brengen en door blikjes per 4 in plaats van per 6 te verpakken.
Als je dan bedenkt dat er slechts 20 ml frisdrank per dag minder gedronken hoeft te worden (zie bij Taskforce minder suiker) kan dit met de hier genoemde maatregelen in 2020 nog wel een lagere suikerinname uit niet alcoholische dranken worden bereikt.

Minder suikerinname uit sportdranken mogelijk

Ook de suikerinname van sportdranken kan omlaag gebracht worden. Er zijn namelijk heel wat burgers die sportdranken gebruiken, terwijl ze geen inspanning hebben geleverd. Dat is een pgoede doelgroep voor de danken met minder suiker of de kleinere verpakkingen. Verder zijn er de sportdranken met high energy, oftewel de hypertone sportdranken met enorm veel suiker. Als deze nu eens uit de sportscholen, sportkantines verdwijnen of in minder grote hoeveelheden worden aangeschaft kan er ook al heel wat winst behaald geworden, maar daarvoor is een bewustwordingsproces nodig dat in interventies zoals “De gezonde Sportkantine” wordt meegenomen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma