Minister van Voedsel

Soms zie je een advertentie voor een baan waarbij je gelijk wel een aantal ideeën hebt hoe je het zou aanpakken als je voor de functie zou worden aangenomen. Als ik minister zou zijn van voedsel en echt beleid zou mogen voeren dan zou ik het wel weten… Mijn passie ligt natuurlijk bij voeding, gezonde leefstijl en sport. Laat er nu in De Volkskrant een advertentie staan waarin een minister voor voedsel wordt gevraagd. Dat is dus de gelegenheid die ik niet voorbij wil laten gaan, want ik heb genoeg te bieden.

Geachte regering

Met meer dan gewone belangstelling las ik uw advertentie van 17 oktober 2012 op de website van de stichting Natuur en Milieu waarin u een minister vraagt van voedsel voor het nieuw te vormen Kabinet Rutte-Samsom. Nu heb ik gezien dat u andere kandidaten voorgedragen hebt, maar het overzicht getuigt van een beperkte blik aangezien uw headhunter alleen bekende Nederlanders op het lijstje heeft gezet, waarvan er enkele voeding slechts als interesse hebben en niet als hoofdprofessie. Vandaar dit ik mijn naam graag aan uw lijst wil toevoegen.

Motivatie

Graag wil ik deze vacature vervullen, omdat ik van lekker en gezond eten houd en het belangrijk vind dat dit voor iedereen gemakkelijk en bereikbaar moet zijn. Ik heb als dochter van een melkveehouder veel liefde en respect voor de natuur en kan naast zonneschijn ook genieten van mooie dreigende luchten. Uiteraard hou ik veel van dieren, maar voor sommige bewaar ik enige afstand omdat deze minder aangename eigenschappen kunnen vertonen. Tja, ik heb wel wat met liefdadigheid, maar omdat mijn hypotheek niet gratis is wil ik toch graag wel wat aan deze werkzaamheden verdienen. Ik hoef niet in mijn geld te zwemmen, maar om erin te kunnen pootjebaden vind ik wel lekker.

Wat bied ik

Doordat ik ruim 30 jaar beroepsmatig actief ben “in de voeding” en met name in de diëtetiek heb ik voldoende strategieën bedacht om gezond en duurzaam eten voor mensen aantrekkelijker te maken. Ik denk dat er vooral bij de lager-opgeleiden veel winst te boeken is door een benadering waarover ik al eerder schreef. Ook is er meer onderzoek nodig om te monitoren om meer kennis over voeding te verkrijgen, zodat we de voedings- en leefstijlgerelateerde problemen goed kunnen aanpakken en bij nieuwe generaties meer in te zetten op preventie. Ik heb al enkele plannen op grove lijnen uitgewerkt die zo toegepast kunnen worden.
Nederland is slechts een klein postzegeltje op de gehele aardoppervlak en ik kijk dan ook graag over de grenzen. In veel ontwikkelingslanden is nog een behoorlijke winst te boeken en hiervoor zal ik steun van andere vakgebieden nodig hebben, omdat veel van de voedselproblemen daar deels hun oorzaak vinden in een corrupt systeem. Ik ben een goede teamplayer die kan samenwerken met andere vakgebieden om voedsel-gerelateerde milieuproblemen, zoals de stikstofuitstoot en blootstelling aan antibiotica door voeding, gezamenlijk het hoofd te bieden.
Enfin u kunt meer over mijn werkervaring en opleiding vinden in mijn portfolio.

Tijd nodig voor duurzaam beleid

Om mijn functie goed uit te oefenen en echt duurzaam beleid neer te zetten is het echt nodig dat ik hiervoor meerdere jaren de tijd krijg. Dat houdt dus in dat ik een stevige baangarantie krijg die langer duurt dan de gemiddelde kabinetsperiode en zeker dan die er door de laatste vier regeringen is gebruikt om de boel te laten derailleren. Oh ja, omdat het moeilijk is op de arbeidsmarkt voor ervaren talenten (lees: werkzoekenden ouder dan 45 jaar) wil ik gelijk vastgelegd hebben dat ik leuk betaald werk houd, tenminste tot aan mijn pensioen.
Ik ben geen duizendpoot, maar beschik over een aardig netwerk met mensen die mij vast wel willen helpen om deze ambities te verwezenlijken. Ook zij zullen dit echter niet gratis doen. Het is dus duidelijk dat ik geld nodig heb voor het realiseren van het door u en mij gewenste beleid. Ik begrijp dat u als regering daarvan schrikt, maar dat hoeft helemaal niet.

Financiering

Doordat ik meerdere economische crises heb meegemaakt weet ik als geen ander hoe de geldkraan voor een adequaat en duurzaam voedingsbeleid in Nederland wordt dichtgedraaid, zodra de economie maar een klein beetje in een dip dreigt te raken. Dus daar zal verandering in moeten komen en dat is haalbaar.
Er is namelijk al heel snel wat geld te verkrijgen door in de krant een aantal oproepingen in alle landelijke dagbladen te laten doen aan de mensen die meer inkomen hebben dan in de code Tabaksblad is geadviseerd en aan bonuspakkers om hun gestolen gemeenschapsgeld in te leveren. Uiteraard wel gevolgd door het bezoek en actie van de deurwaarder als er geen gehoor aan de oproeping wordt gegeven. Ook de banken hebben een lening gesloten bij de overheid die ze nog steeds moeten terugbetalen. Daarnaast kunnen we ook wat meer haast maken met de invoering van de wet tegen de spookfacturen en acquisitiefraude. Naast het terugbetalen van het oneerlijk verkregen geld aan de gedupeerden stel ik voor om deze lieden extra te beboeten voor hun daden. En de overheid kan hier en daar ook nog winnen op efficiëntie.
Ook is er nog voldoende geld te halen bij de voedingsindustrie. Dat deze zoveel geld hebben blijkt uit de sponsoring van de Olympische Spelen door Coca cola en Mc Donalds en de vele reclames in de verschillende media. Het geld uit de voedingsindustrie wil ik in één rekening onderbrengen die dan gebruikt wordt voor voedingsonderzoek. Zo kan de overheid ook wat meer geld voor onderzoek genereren dan de 36% die ze er nu aan besteed en wordt er toch nog 64% aan de industrie onttrokken zonder dat er dan sprake is van belangenverstrengeling, omdat het geld namelijk niet geoormerkt wordt waardoor het niet meer te achterhalen is van welke industrie het afkomstig is.

Contact

Ik begrijp dat u staat te popelen om mij als minister van voedsel te benoemen en vertrouw er dan ook op dat u spoedig contact op zult nemen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma