Miraculeuze voedingssupplementen?!

Wat zou het prachtig zijn als er een stofje bestaat dat allerlei kwalen geneest of je beter laat presteren. Mensen die wanhopig op zoek zijn naar een remedie voor een ernstige ziekte of sterker/slanker willen zijn kunnen een gemakkelijke prooi zijn voor dubieuze handelaren. Als je denkt dat het niet erger kan blijkt er toch een overtreffende trap van erg te zijn. Het blijft maar doorgaan.

Lieflijke afkorting voor een sinister supplement

Vorige week werd er een waarschuwing afgegeven voor het supplement MMS. Nee, hier wordt niet de vroegere Middelbare Meisjes School bedoeld, maar een stofje waarbij de afkorting gelezen kan worden als Miracle Mineral solution of Miracle Mineral Supplement, Master Miracle Solution of Maltesian Mineral Solution.
Er worden twee verschillende typen MMS onderscheiden waarbij de ene Natriumchloriet (NaClO2) bevat en is in poedervorm of tabletten verkrijgbaar. Deze dient dan voor gebruik verdund te worden met citroenzuur of een andere ‘activator’. De geactiveerde oplossing dient dan met vruchtensap te worden ingenomen. De andere vorm bevat calciumhypochloriet (Ca(ClO)2) en wordt in capsulevorm aangeboden. Beide MMS-vormen worden via internet aangeboden als remedie voor allerlei ziekten zoals astma, huidziekten, infecties, kanker, hiv, ziekte van Lyme, ziekte van Alzheimer en nog vele andere kwalen.
Wereldwijd zijn er echter vele bijwerkingen gerapporteerd, zoals buikpijn, (ernstige) diarree, (ernstig) braken, ernstige vermoeidheid, afbraak van de rode bloedlichaampjes, ademnood, opgezette lymfeklieren en brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen, nier- en leverfalen en lage bloeddruk. Het is echter niet duidelijk of dit het gevolg was van verkeerd gebruik, maar toch….

Geschikt als waterzuiveraar?

Daarnaast worden er MMS-preparaten ook aangeboden als waterzuiveringsmiddel.  Daarbij gaat het om de MMs1 No1 Classic en No3CDS plus. De No1 Classic bevat natriumchloriet en dient voor gebruik gemengd te worden met zoutzuur om deze verbinding te activeren. Vervolgens moet deze oplossing verdund te worden met 150 ml water zodat er een geactiveerde oplossing wordt verkregen. De andere vorm No3CDS plus bestaat uit een tablet met Natriumpersulfaat met een niet nader gespecificeerd buffersysteem. Deze twee componenten moeten dan toegevoegd worden aan een chlorietoplossing met een concentratie onder de 1% en dan zou het gebruikt kunnen worden als waterzuiveringsmiddel.
Er zijn echter te weinig data beschikbaar om een uitspraak over de veiligheid te doen en gezien de bijwerkingen is het zeker geen aanrader. Ook deze toepassing van MMS wordt door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit afgeraden.

Nog meer miraculeuze supplementen

Naast de waarschuwing voor MMS bracht het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook nog een rapport uit over het Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen. Ook binnen de recreatieve sport, fintesscentra en topsport kunnen dubieuze handelaren zogenaamde miraculeuze voedingssupplementen aanbieden. Voor sporters geldt dus ook dat ze allert dienen te zijn en niet in de valkuil van deze “veelbelovende voedingssupplementen” trappen. Toch kiezen sommigen er bewust voor om deze supplementen te gebruiken. In het onderzoek van het RIVM werd door een derde van de ondervraagden aangegeven dat er een prestatieverhogend middel werd gebruikt, waarbij het meestal om een pre-workout supplement, creatine cafeïne of eiwit gaat. Creatine, eiwit en cafeïne zijn niet schadelijk bij gebruik in normale hoeveelheden, maar voedingssupplementen met deze stoffen kunnen vervuild zijn met doping, zonder dat dit op het etiket vermeld staat. Van vermageringsmiddelen is al langer bekend dat de alarmbellen moeten gaan rinkelen als ze echte effect hebben.

Kortom:

Als een supplement wordt aangeboden waarbij de aanbieder of het etiket iets beloofd wat te mooi is om waar te zijn is dat ook vaak zo. Daarnaast is het gebruik van zulke supplementen bepaald niet zonder risico. Sommige gebruikers kunnen het zelfs niet meer navertellen wat het werkelijke effect is. En de natuur is soms wreder dan je denkt.
Het beste advies blijft toch: begin bij een goede sportvoeding want daarmee is de meeste winst te behalen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma