Nederlandse jeugd kan zich verbeteren met gezond

Vorige week werden we nog geattendeerd op de toename van het aantal jongeren die met een alcoholcoma werden opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar op 2 mei meldden de kranten dat de Nederlandse jeugd minder drinkt en dat ze het in vergelijking met andere Europese landen goed doet. Met zulke tegenstrijdige berichten is het niet vreemd dat de consument het spoor bijster raakt. Wat is er onderzocht, hoe is het onderzoek uitgevoerd, wat zijn de conclusies en hoe verhoudt het zich met de toename van het aantal ziekenhuisopnames van jongeren met een alcoholintoxicatie?

Alcoholgebruik onder Nederlandse Jongeren

Uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat van de Nederlandse jongeren van 11, 13 en 15 jaar respectievelijk 1, 4 en 22% wekelijk alcohol gebruikt. Van de 15-jarigen is 6% voor hun 14e verjaardag al eens dronken geweest. Van de 11-jarigen is 1% al 2 keer of vaker dronken geweest Bij de 13 en 15-jarigen is dat 3 en 18%. In verhouding met de andere deelnemende landen scoren de Nederlandse jongeren goed, maar in dit onderzoek is niet gevraagd of ze ooit een alcoholcoma hebben meegemaakt.
De meldingen van de alcoholvergiftigingen worden verzameld op de eerste hulpafdelingen in ziekenhuizen. Het betreft hier dus een ander soort onderzoek dan de melding van vorige week.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De WHO heeft in verschillende landen gegevens verzameld van jongeren van 11, 13 en 15 jaar oud. In Nederland zijn van december 2009 tot juni 2010 1500 jongeren benaderd. De jongeren moesten vragen beantwoorden over het contact met ouders en vrienden, hoe ze hun eigen gezondheid ervaren, gebruik social media, voedingsgewoonten, lichamelijke activiteit, gebruik van tabak, alcohol en drugs, lichamelijke activiteit, psychisch welbevinden, pesten en gepest worden en de sociaal economische status. In het onderzoek is er sprake van zelfrapportage waarbij sociaal wenselijke antwoorden niet zijn uitgesloten. Bovendien kan er sprake zijn van kennismeting, in plaats van een complete effectmeting van interventies.

Gezonde leefstijl

Uit deze studie blijkt echter dat Nederlandse jongeren vaker ontbijten, maar ze doen ook vaker aan de lijn en ze drinken meer frisdrank. Ze sporten wel meer, maar kijken vaker en langer naar de televisie dan gemiddeld. Jongeren roken minder en ze gebruiken ook gemiddeld minder vaak cannabis dan hun leeftijdsgenoten in de andere deelnemende landen.
Dat kan erop duiden dat Nederlandse jongeren gezonder leven, maar ook dat ze meer weten over gezond leven, omdat sociaal wenselijke antwoorden niet zijn uitgesloten.

Wat is het doel van dit onderzoek?

De World Health Organisation (WHO) wil dat de toename van obesitas wordt geremd en dat er minder jongeren een psychische ziekte zoals een depressie ontwikkelen. Ook willen ze uitzoeken hoe gezondheidsverschillen die oorzaak kunnen zijn van obesitas en psychische ziekten verkleind kunnen worden. Tijdens de adolescentiefase kunnen gezondheidsverschillen verergeren en blijvende gevolgen hebben tijdens de volwassenheid. De resultaten van deze studie worden ook gebruikt om het effect is van uitgevoerde en lopende interventies te meten en te bepalen wat er in de toekomst nodig is om gezondheidsverschillen tussen jongeren van de verschillende landen te verkleinen.

Onderzoek is niet mondiaal

Sinds 1983 wordt er een keer per vijf jaar aan een representatieve groep jongeren van elk deelnemend land een vragenlijst voorgelegd over de ervaren gezondheid en het welzijn. Hieraan wordt meegewerkt door alle Ministeries van Volksgezondheid en verschillende gezondheidsorganisaties van deze landen.
Bij de opsomming van de 39 deelnemende landen valt op dat vrijwel alle Europese landen, Canada en de verenigde Staten van Amerika meedoen. In totaal zijn er 200.000 jongeren benaderd, maar er zijn geen jongeren uit Afrika, Australië, Azië en Zuid-Amerika benaderd. Daarom kan dit onderzoek zich niet presenteren als mondiaal.

Conclusies

Combinatie van de meldingen van de eerste hulp-poli’s en dit onderzoek leert dat voorkomen moet worden dat jongeren vroeg beginnen met drinken.
Op het gebied van beweging is winst te behalen door meer aantrekkelijk beweegaanbod om het tv kijken te ontmoedigen.
Lijnen voor jongeren kan leiden tot obesitas, doordat er vaak verkeerde (lees: crash)diëten worden gebruikt, maar ook het gevaar van stimulantiagebruik ligt op de loer.
Daarnaast zouden ook ouders beter geïnformeerd moeten worden en is praktische voorlichting nodig over gezonde voeding in het algemeen en het gehalte aan suikers in frisdranken in het bijzonder.
Verder dient de eigen effectiviteit om gezond te leven bij jongeren te worden versterkt. Hiervoor zijn voldoende preventiewerkers voorhanden.

Investeren in preventie leidt tot besparing van zorgkosten in de toekomst!

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma