Nieuwe Voedingsrichtlijnen in de VS

Op de valreep van 2020 werden de nieuwe voedingsrichtlijnen voor de Verenigde Staten (VS) van Amerika bekend gemaakt. In de VS worden de voedingsrichtlijnen elke vijf jaar herzien. In Nederland zijn de Richtlijnen Goede Voeding inmiddels alweer vijf jaar oud. Waarin verschillende richtlijnen voor de VS met die voor Nederland? Wat kunnen we hierin van de VS leren?

De belangrijkste adviezen in de VS

Het eerste advies uit de Dietary Guidelines for Americans (DGA) luidt dat een gezond voedingspatroon altijd van belang is, ongeacht de leeftijd. Het is aan te raden om vooral voor voedingsmiddelen met een hoge voedingsstoffendichtheid te kiezen. Daarmee wordt bedoeld dat je vooral voedingsmiddelen gebruikt die veel nuttige voedingsstoffen bevatten en nauwelijks “lege calorieën” leveren. Met “lege calorieën” bedoelen we geraffineerde suikers en vette voedingsmiddelen die nauwelijks in vet oplosbare vitamines leveren. Het is ook belangrijk van het gezonde voedsel te genieten. Daarnaast wordt geadviseerd om voldoende te eten van alle voedingsgroepen en voor een gevarieerde voedselkeuze binnen alle soorten voedingsmiddelen te zorgen. De laatste richtlijn luidt om voedingsmiddelen met toegevoegde suikers, verzadigde vetten, zout en alcoholische dranken te beperken.

Opvallende verschillen met Nederland

Het verkorte advies van de Richtlijnen Goede Voeding (RGV) in Nederland (pag. 11 van de RGV) omvat veel meer details dan de richtlijnen in de VS (zie DGA, pag. IX en X). In de VS worden peulvruchten bij de groenten gerekend. De wetenschappers in de VS hebben geen maximale hoeveelheid geadviseerd voor rood- en bewerkt vlees. De Amerikanen geven ook geen apart advies voor koffie en thee. Omdat er in de Vs ook ingezoomd wordt om osteoporose te verminderen is de aanbeveling voor melkproducten beduidend hoger dan in Nederland: 700 ml in de VS, versus 450 ml in Nederland.

VS toleranter met alcoholadvies dan Nederland

Opvallend is verder dat de VS toleranter is in het advies voor dagelijks alcoholgebruik dan Nederland. Nederland adviseert om de nullijn aan te houden of hoogstens 1 glas alcohol per dag te drinken. De VS geeft aan dat volwassenen ervoor kunnen kiezen om geen alcohol te drinken. Mannen kunnen er ook voor kiezen om hooguit 2 en vrouwen maximaal 1 glas per dag te drinken. Voor zwangere vrouwen wordt alcoholgebruik echter duidelijk afgeraden. Het alcoholadvies is gebaseerd om het drinken te verminderen. In de VS worden meer alcoholische dranken genuttigd (pag 49 van de DGA) dan in Nederland, zie deze link.

Het doel van de richtlijnen in beide landen

Evenals in Nederland zijn de voedingsrichtlijnen in de VS bedoeld om de gezondheid te bevorderen en de kans op het ontwikkelen van chronische ziekten te voorkomen. Chronische ziekten worden niet alleen door een verkeerde voeding veroorzaakt. Ook andere factoren, zoals een erfelijke aanleg, gedrag en omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol. De grootste ziektelast in de VS wordt veroorzaakt door overgewicht, obesitas en ziekten die hier het gevolg van zijn. Daarbij moet je dan denken aan diabetes en bepaalde kankersoorten. De samenstellers van de richtlijnen zijn uitgegaan van voedingspatronen en veel minder van voedingsstoffen en voedingsmiddelen.
In Nederland leidde dat tot heel algemene richtlijnen voor volwassenen. In de VS zijn naast algemene voedingsrichtlijnen tegelijkertijd ook adviezen per leeftijdsgroep gegeven.

Waarom deze verschillen?

Zoals eerder uitgelegd hebben beide landen een ander uitgangspunt gehanteerd bij het onderbouwen van hun voedingsadvies. Beide landen keken bij het opstellen van hun richtlijnen naar de invloed van voeding op chronische ziekten zoals overgewicht, obesitas, cardiovasculaire ziekten en risicofactoren (hypertensie, hoog LDL, en totaal cholesterolgehalte, CVA), diabetes en borst en darmkanker. Bij de ontwikkeling van de Nederlandse RGV werd ook gekeken naar de invloed van voeding op hartfalen, Chronisch obstructieve pulmonairy disease (COPD) oftewel chronisch obstructieve longziekte, longkanker, cognitieve achteruitgang, dementie en depressie. In de VS daarentegen werd ook gekeken naar invloed van voeding op osteoporose.

VS-richtlijn voor iedereen RGV voor professionals

De RGV van Nederland is vooral bedoeld voor professionals die voorlichtingsmaterialen maken over gezonde voeding. De vertaalslag van algemene voedingsrichtlijnen naar praktische hoeveelheden wordt in Nederland gedaan in het document Richtlijnen voor de Schijf van Vijf . De DGA is bedoeld voor professionals en consumenten. Dat verschil is ook zichtbaar in beide documenten door de opmaak: Het Nederlandse document is geïllustreerd met grafieken en tabellen, terwijl het Amerikaanse advies ook voorzien is van kleurige foto’s van voedingsmiddelen.

Conclusie

Toch sluit de Nederlandse benadering beter aan bij de Nederlandse situatie. Bij het opstellen van richtlijnen voor een goede voeding wordt er altijd uitgegaan van de gemiddelde voedingsgewoonte. Het Nederlandse advies is goed geschikt voor professionals om een vertaalslag te maken naar de consument. Het Amerikaanse advies is echter kant en klaar voor professional en consument. Er zijn aanzienlijke verschillen in de adviezen voor het gebruik van zuivelproducten en alcoholische dranken. Toch komen de beide adviezen op grote lijnen verder goed met elkaar overeen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma