Olympisch dilemma

Nog een paar weken en dan beginnen de Olympische Spelen in Londen. In Nederland woedt de discussie voort over de kosten van de Olympische Spelen van 2028. Als we dit sportevent naar Nederland willen halen zullen we ons land beter op de wereldkaart moeten zetten met betrekking tot sport, overgewicht en gezondheid. We willen minder mensen met overgewicht en meer mensen in beweging. Sport kost geld en is gebaat bij gezonde voeding. En laat daar nou net een sponsor-technisch probleem zijn…
Ook bij de Olympische Spelen speelt dit probleem. De hoofd-sponsoren van de Olympische Spelen 2012 zijn namelijk Mc Donalds en Coca cola. Twee voedingsmiddelenproducenten die dik geld verdienen aan grote porties ongezonde voeding… Maar dat kan toch ook anders.

Sponsoring, reclame voor ongezonde producten

Sport is bedoeld voor plezier en gezondheid. Ook sportploegen worden gesponsord door het bedrijfsleven. Daar hoeft op zich niets mis mee te zijn, als het een bedrijf is dat zich bezighoudt met techniek en gezondheid voor een eerlijke competitie. Bedrijven die in artikelen handelen die minder gezond zijn, zoals Mc Donalds en Coca cola, kunnen door het sponsoren van een mondiaal sportevenement de indruk wekken dat hun producten toch wel een beetje gezond zijn en bij de sport passen.
Jacques Rogge, de voorzitter van het IOC heeft dan ook gemeld dat hij er moeite mee heeft dat deze twee bedrijven de grootste sponsors zijn omdat ze gelinkt zijn aan de toename van het obesitasprobleem in de wereld.
Toch is de combinatie industrie en gezondheid niet uniek.

Logo’s

Er is al menigmaal over de etikettering van voedingsmiddelen geschreven en op internet zijn verschillende fora die hier regelmatig aandacht aan besteden. Zoals al eerder gemeld hebben we in Nederland een oerwoud aan logo’s. Veel ervan zijn geïntroduceerd door belangengroepen van duurzaamheid, ecologische producten, maar een van de meest besproken logo’s is het “Ik kies bewust”-logo dat de komende tijd vervangen gaat worden door “Het Vinkje”. Voordat een product dit logo mag voeren moet het aan een aantal eisen qua samenstelling voldoen. Dat dit soms leidt tot een vreemd gebruik van het logo is al eerder benoemd. Zodra het roer in handen gegeven wordt van de industrie en het toezicht afvlakt kan dit tot veel onduidelijkheid leiden en tot een wantrouwen tegen het logo.
Is het werken met verschillende koepel- en brancheorganisaties een beter alternatief?

Convenant Gezond Gewicht

In Nederland kennen we sinds enkele jaren het Convenant Gezond Gewicht. Dit Convenant werkt samen met kennisinstituten en netwerken en organisaties die over specifieke kennis over overgewicht en obesitas beschikken, zoals het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het Voedingscentrum. Daarnaast werkt het Convenant samen met partners uit de voedingssector, zoals de Nederlandse Zuivel Organisatie en het Productschap Tuinbouw, organisaties uit het bedrijfsleven zoals de vakbond FNV en het Midden en Kleinbedrijf en vertegenwoordigers uit het onderwijs en de sport, zoals NOC*NSF.
Het Convenant ondersteunt een aantal projecten gericht op het behoud en het verkrijgen van een Gezond Gewicht. Hoe de geldstromen van alle betrokken organisaties lopen is mij niet bekend, maar door alle opbrengsten in een kas te storten en van daaruit de verschillende interventies te ondersteunen lijkt kansrijk.
Toch zijn er ook bedreigingen…

Investeerders nodig

Voor de ondersteuning van het Convenant Gezond Gewicht door kennisinstituten die door de overheid worden gesubsidieerd is het nodig dat deze over voldoende geld kunnen beschikken om hun werk te doen. Op dit moment lijkt dat een achilleshiel. Zo heeft de rechtbank van Utrecht op 10 juli het faillissement uitgesproken voor het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Alle lopende projecten van het NIGZ worden nog wel afgerond, maar hoe het verder gaat is nog onduidelijk. Ook andere instellingen op het gebied van sport en gezondheid die zich bezighouden met preventie hebben de afgelopen twee jaar fors ingeleverd.
Toch lijkt er nog geld voldoende te zijn dat niet wordt ingezet, want al het geld dat in de derivatenhandel etc. is gestoken kan toch niet zomaar verdwenen zijn?

Mogelijke oplossing

Als alle overheden zich ook eens inzetten om al dat verdwenen geld weer boven water te krijgen zouden ze dat kunnen besteden aan allerlei zaken waar iedereen wat aan heeft. Zoals er door verschillende koepelorganisaties wordt bijgedragen aan Convenant gezond gewicht zouden ook sportbonden en andere brancheorganisaties geld beschikbaar kunnen stellen voor mooie sportevents, zoals de Olympische Spelen. Als de voedingsmiddelenindustrieën en anderen netjes belasting betalen en alle mensen die (in de sport) een hoog inkomen hebben nu eens een flink bedrag in de kas van de Olympische Spelen storten zouden ze daarmee de sport weer terug kunnen geven aan de sporters.
Het zou mooi zijn als multinationals zoals Mc Donalds en Coca cola niet op het sportveld opgesteld worden en dat de sponsoring van de Spelen echt het imago van “Gezond” mee kan krijgen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma