Schippers in het rood voor Hartstichting

Minister Schippers gaf gehoor aan de oproep van de Hartstichting om rode kleding te dragen op 21 september, om daarmee aan te geven dat er meer onderzoek naar de oorzaken en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen nodig is. Een prachtig initiatief, want in Nederland zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Veel van het onderzoek naar deze aandoeningen vond plaats bij mannen en de resultaten van deze studies kunnen niet zomaar toegepast worden op vrouwen. Er is (veel) geld nodig om meer gegevens te verkrijgen over het voorkomen en beloop van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het is echter al wel bekend dat veranderingen in leefstijl en voeding bijdragen aan het verlagen van het risico op hart- en vaataandoeningen.

Directe toegankelijkheid diëtist geregeld

Sinds 1 augustus 2011 is er geen verwijzing meer nodig om naar de diëtist te gaan, maar per 1 januari vervalt de vergoeding voor 4 uur diëtistische behandelingen uit het basispakket, zo heeft het Ministerie van VWS beslist. Op pagina 26 van de beleidsagenda 2012 staat dat mensen niet betutteld moeten worden, maar dat ze zelf wel weten wat ze moeten eten. Nu wil het geval dat de meeste diëtisten niet betuttelen, maar de patiënte/cliënte helpen om haar eigen effectiviteit te vergroten om zelf haar voeding aan te passen en alleen informatie te geven wanneer de patiënte dat zelf wenst.

Dieetzorg per 1 januari 2012 niet meer in basispakket

Mooi initiatief van onze Minister van VWS om rode kleding te dragen op 21 september, maar jammer dat ze op 19 september, op de dag van de diëtist ‘vergat te besluiten’ om de vergoeding voor het bezoek aan de diëtist toch weer op te nemen in het basispakket. Met een vergoeding voor de diëtist is het voor de consument veel duidelijker waar zij betrouwbare informatie over voeding kan krijgen en wordt de gezonde keuze gemakkelijker gemaakt. En dat past beter bij de voornemens zoals ze in de hiervoor genoemde beleidsagenda zijn geformuleerd.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma