Serious request

Op 18 december hebben de populaire dj’s Giel Beelen, Coen Swijnenburg en Paul Rabbering zich op laten sluiten in het glazen huis. Ze zullen daar tot kerstavond verblijven en gedurende die tijd zullen ze niet eten en non-stop ‘plaatjes draaien’ op verzoek om daarmee geld bijeen te brengen voor een betere behandeling van kinderen met diarree. Is hongeren wel een goed middel voor actie?

Hongeren: wie doen het?

Hongeren wordt gedaan door mensen met anorexia nervosa. In het begin van deze ziekte ervaren deze mensen wel hongergevoel, maar ze ontlenen ten onrechte mentale kracht aan het negeren van deze gevoelens.
Daarnaast kennen we ook de hongerstakers die protesteren tegen bepaalde misstanden. Een bekend voorbeeld in Nederland is de hongerstaking van asielzoekers die daarmee protesteerden tegen de omstandigheden in het detentiecentrum waar ze werden vastgehouden in afwachting van hun uitzetting. Ook bij ernstig zieken en ouderen die levensmoe zijn komt het voor dat ze voedsel weigeren om het stervensproces te versnellen.

Wat gebeurt er in het lichaam?

Honger ervaren we door een knorrende maag. Het lichaam maakt het hormoon ghreline aan dat ons wil aanzetten tot eten. Als er dan geen voeding wordt genomen, gaat het lichaam over tot het verbranden van vet. Omdat de hersenen echter glucose nodig hebben om goed te kunnen werken worden lichaamseiwitten afgebroken, zodat deze gedeeltelijk kunnen worden omgezet in glucose.
Daarnaast wordt de gedachte aan eten steeds sterker. Deelnemers aan het starvation-experiment dat deel uit maakte van de voorbereiding van het Mashallplan, dat het herstel van Europa bevorderde heeft, meldden dan ook dat ze vaker aan eten dachten dan daarvoor.

Drie hongerende dj’s

De drie dj’s in het glazen huis weten echter dat ze op kerstavond hun vasten voor hun serious request kunnen breken. Hun lichamen zullen dan niet direct een stevige maaltijd kunnen verwerken, maar na enkele dagen zullen ze wel voor een groot deel zijn hersteld van hun actie. Het is mooi dat er aandacht en middelen worden gevraagd om een stille ramp, waar het Rode Kruis het hele jaar voor in actie is, aan te pakken.
Toch heeft het iets wrangs dat mensen met een inkomen dat hoger is dan de Balkenendenorm anderen oproepen om voor het goede doel te doneren. Hoeveel zouden ze zelf van hun inkomen aan goede doelen overmaken? Ik weet het niet, maar het is opvallend dat bij liefdadigheidsacties vooral de zogenaamde celebrities op de voorgrond (op)treden als weldoeners, terwijl ik nog geen uitspraken van hen heb gehoord of gelezen waarin ze aankondigen dat ze genoegen willen nemen met minder inkomen, zodat meer geld beschikbaar komt voor ontwikkelingshulp in ruime zijn en voor zorg en onderwijs in eigen land.

Nederlandse armoede

In Nederland leefden eind 2012 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens terwijl de crises voortduren. Ik schrijf met opzet “crises”, omdat er sprake is van een economische maar vooral een morele crisis. Voedselbanken breiden uit en inmiddels rapporteren woningbonden meer huisuitzettingen en dat er huurders zijn die besparen op eten en verwarming.
Nee, de armoede hier is niet te vergelijken met landen waar honger heerst door misoogsten en onderdrukking door politieke regimes, maar de mensen die hier armoede lijden worden buitengesloten van sociale activiteiten zoals sport, cultuur etc. en kinderen uit deze gezinnen zullen minder vaak een HBO of universitaire opleiding kunnen volgen. Ook blijkt dat steeds meer mensen bezuinigen op medische behandelingen, bijvoorbeeld door het niet kopen van maagzuurremmers zodra deze niet meer worden vergoed of door het bezoek aan de fysiotherapeut, tandarts en diëtist uit te stellen. Het mijden van zorg lijkt een besparing van kosten, maar leidt later in veel gevallen tot behoefte aan complexere en duurdere zorg.

Schril contrast

De toenemende armoede en de oplopende werkloosheid staan in schril contrast met het beleid ten aanzien van de inkomens boven de Balkenendenorm. Deze “grootverdieners” mogen er nu nog zes jaar over doen om langzamerhand aan een lager salaris te kunnen wennen, terwijl anderen gelijk van werk en inkomen worden beroofd. Op dit moment stromen steeds meer werkzoekenden die het sinds 2008 nog niet gelukt is om een baan te bemachtigen door van de WW naar de bijstand. Hierbij worden ze verder gekort op inkomen en zullen zich vaker buitengesloten gaan voelen door de maatschappij.

Mijn serious request:

Besteed als overheid eens geld aan het verbeteren van de leefomstandigheden in eigen land en preventie van armoede en room de topinkomens versneld af in plaats van als een Scrooge de bevolking verder uit te melken. Investeer in de samenleving, zodat er een echte participatiemaatschappij kan ontstaan waarin iedereen kan en mag meedoen op basis van gelijkwaardigheid en niet op basis van uitbuiting van bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden.
Denk gedurende de rest van het jaar eens wat vaker aan minder bedeelden in de wereld en niet alleen tijdens een actie als 3 FM’s Serious request zodat we de samenleving voor iedereen mooier maken. Dat vind ik een mooie kerstgedachte, want ik gun iedereen:

Prettige kerstdagen en een mooi, gezond en sportief 2014! 

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma