Sportvoeding als teamperformance

Als je optimaal van elkaars kennis gebruik maakt kun je mooie dingen bereiken. Dat geldt ook in de sport. Op 9 februari starten de Olympische Spelen in Pyeongchang. Uiteraard zijn de ogen dan gericht op de sporters. Voor een goede sportprestatie doet de sporter een beroep op een team van sportprofessionals, maar hoe kan het begeleidingsteam tot een mooi samenspel komen?

Sportvoeding: verantwoording van alle disciplines

Het is al een paar jaar geleden dat Floris Wardenaar aangaf dat hij een boek wilde schrijven waarin hij de kennis wilde bundelen over een optimale  samenwerking tussen verschillende sportprofessionals bij de voedingsbegeleiding rondom sporters. Daarbij heeft hij zelf ook samengewerkt met Charles Engelen en Heleen van der Wilt.
Zoals in de blog van vorige week al is aangegeven kan juist door het samenwerken rondom de sporter een optimaal klimaat kan worden gerealiseerd om de sporter optimaal te ondersteunen in de kritieke momenten in zijn/haar carrière.

Samenwerken op de grensvlak van elkaars expertise

Een goed samengestelde voeding als belangrijke voorwaarde voor een sportprestatie wordt steeds meer erkend en herkend. Omdat er veel verschillende sportprofessionals vanuit hun specifieke deskundigheid verschillende voedingsadviezen geven kan dit verwarrend werken voor de sporter. Daarom is het belangrijk dat er eenduidigheid is in de sportvoedingsadviezen die een sporter krijgt. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom de sporter nodig, waarbij een optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid.

Twee verschillende samenwerkingsmodellen

Samenwerking heeft betrekking op de afspraken over de taakverdeling en hoe deze samenwerking vorm gegeven kan worden.  Bij de taakgerichte samenwerking gaat het om het EURO-model, oftewel evalueren, uitvoeren, regelen en ondersteunen. Het EURO-model is winstgevend doordat het niet alleen om de rolverdeling gaat, maar ook om de bijdrage die er door iedereen geleverd kan worden. Binnen de taakverdeling wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise van de verschillende professionals in een begeleidersteam rondom sporters.
Het ‘hoe’ van de samenwerking is vooral gericht op het sociale proces waarin alle sportbegeleiders het beste uit elkaar halen en samen voor de optimale sportprestatie gaan. Het gaat daarbij om dezelfde taal te spreken, elkaar vertrouwen en met elkaar in gesprek gaan en blijven.

EURO voor optimale samenwerking

De ondersteunende taak bestaat uit de logistieke voorbereiding zodat er voldoende voeding op de juiste momenten aanwezig is. Daarnaast wordt het aanleren van voedingsvaardigheden, zoals het maken van juiste keuzes voor de maaltijden ook tot ondersteunende taken gerekend. Het uitvoerende werk bestaat uit het geven van voorlichting en het communiceren over het voedingsbeleid. Daarbij wordt benadrukt dat het geven van voedingskundige adviezen ter bevordering van de sportprestatie en ter bescherming van de gezondheid tot het taakgebied van de sportdiëtist behoort. Het evalueren van het totale voedingsbeleid omvat het borgen van kwaliteit, onderzoek, innovatie en implementeren van nieuwe inzichten in het totale voedingsbeleid. Deze rolverdeling moet goed gemanaged en georganiseerd worden zodat de optimale samenwerking gewaarborgd blijft.

Sportprofessionals over sportvoeding als teamperformance

In het boek Sportvoeding als teamperformance komen ook verschillende sportprofessionals uit allerlei sportdisciplines die deel uitmaken van het sportvoedingsteam aan het woord over de wijze waarop ze hun taak uitvoeren binnen het team. De schrijvers van dit boek hebben de sportprofessionals ingedeeld in primair betrokken expertisegebieden (sportarts, coach en sportfysiotherapeut), additioneel toegevoegde expertisegebieden aan een sportteam (krachttrainer, sportdiëtist, bewegingswetenschapper en mental coach) en rand-voorwaardelijke of faciliterende expertisegebieden (voedingswetenschapper, sportvoedingsdocent, teammanager, talentbegeleider, kok en sportvoedingssponsor).

Wat kunnen andere sportprofessionals hiervan leren?

Juist door deze verhalen kunnen sportprofessionals zich laten enthousiasmeren om nog meer uit de onderlinge samenwerking halen om tot een betere voedingskundige begeleiding rondom sporters te komen. En om hen hierbij nog verder te ondersteunen is er naast het boek ook een website waarop sportprofessionals informatie kunnen vinden en praktische voorbeelden hoe ze de onderlinge samenwerking vorm kunnen geven. Deze website wordt momenteel nog verder ingevuld, maar er is al aardig wat informatie te vinden om je te laten inspireren. Juist door een optimaal gebruik te maken van elkaars expertise kan sportvoedingsbegeleiding steeds weer naar een hoger niveau gebracht worden.
Geïnteresseerd geraakt? Het boek Sportvoeding als teamperformance is uitgegeven door 2010 uitgevers en kost € 24,95 excl. verzendkosten.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma