Voedingsvoorlichting in de sportschool

Sport en voeding zijn een prachtige twee-eenheid. Daarom is er nu een cursus ontwikkeld voor fitnessinstructeurs, personal trainers en alle andere professionals die sporters begeleiden bij hun trainingen om kennis en vaardigheden aan te leren om basisvoedingsadviezen te geven aan sporters.
Waarin onderscheidt deze sportvoedingscursus zich van het bestaand aanbod van sportvoedingscursussen?

Samenwerking Soda Bodyfit en Palsma Sportvoedingsadviesbureau

Radmilo Soda, eigenaar van Soda Bodyfit, liet al eerder een cursus trainingsleer voor personal trainers ontwikkelen. Daarbij staat de toepassing van kennis uit de trainingsleer centraal. In de voetsporen van Jack LaLanne (een van de grondleggers van de moderne fitness) is nu ook hierop “De Voedingsmodule” van Exercitium ontwikkeld die aansluit op de cursus trainingsleer van Exercitium voor personal trainers. Dit lijkt nieuw, maar sluit aan bij de woorden van Jack LaLanne: “Exercise is king. Nutrition is a queen. Put them together and you have a kingdom”. Dit is ook een mooie onderbouwing voor sportinstructeurs om hen te motiveren om kennis te verzamelen over de relatie tussen voeding en sport.
De Voedingsmodule werd ontwikkeld door voedingswetenschapper en sportdiëtist Anneke Palsma. Zij verzorgt ook de lessen tijdens deze cursus.

Nieuwe voedingscursus

In deze nieuw ontwikkelde cursus wordt ingegaan op basiskennis over voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingsgewoonten. De deelnemer leert hoe de spijsvertering en stofwisseling werkt. Vervolgens wordt de deelnemer geïnformeerd over algemene richtlijnen voor basisvoeding en richtlijnen voor voeding bij de verschillende soorten sport. Daarbij moet je dan denken aan voedingsadviezen voor kracht-, duur-, spel- en esthetische sporten.
Verder wordt ingegaan op hoe wetenschappelijke bevindingen worden vertaald naar de praktijk. Ook leert de personal trainer hoe hypes kunnen worden onderscheiden van wetenschappelijke bevindingen.

Timing voeding belangrijker dan supplementen

Juist omdat er tegenwoordig steeds vaker reclame wordt gemaakt voor voedingssupplementen wordt de indruk gewekt dat iedereen ze nodig heeft. Meestal kunnen sporters prima zonder het gebruik van deze (vaak te dure) middelen. Dat geldt vooral voor de recreatieve sporters. In deze voedingscursus leer je hoe je je sporters kunt helpen met een betere timing van hun voedingsinname om veel voorkomende klachten bij sport te voorkomen. Daarbij kun je denken aan het voorkomen van de hongerklop, uitdroging, hoofdpijn en maag en darmklachten. Naast de theorie komen er veel praktische weetjes aan bod waarbij er ook gekeken wordt vanuit de praktijk waarmee de personal trainer werkt.

Doping, alcohol en drugs

Van alcohol en drugs weten veel mensen wel dat het negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. In deze cursus wordt niet alleen ingegaan op de ongewenste effecten van deze stoffen, maar je krijgt ook een handreiking hoe je het gesprek hierover aangaat met de sporter.
Bij doping wordt er al snel gedacht aan topsport, maar uit eerder onderzoek blijkt dat het gebruik van doping ook een probleem is in de fitnesswereld. Daarom wordt in deze cursus ook ingegaan op het nut van preventie van dopinggebruik in recreatieve sport.

Kennis en vaardigheden

Verder leert de deelnemer hoe hij/zij een situatie kan herkennen waarin een sporter een verminderde draagkracht als gevolg van gezondheidsproblemen kan hebben om te sporten. De deelnemer leert hoe hij/zij een gesprek kan aangaan met de sporter om hem/haar door te verwijzen naar een (sport)diëtist en/of andere gezondheidsprofessionals wanneer een sporter te maken heeft met een probleem dat buiten de competentie van de personal trainer valt. Daarom wordt ook uitgelegd hoe de personal trainer situaties kan (h)erkennen waarin de eigen competenties om een algemeen voedingsadvies te geven niet meer toereikend zijn om de sporter goed te kunnen adviseren.

Leerdoelen van deze cursus

De trainer kan aan het eind van deze cursus een algemeen sportvoedingsadvies geven aan gezonde recreatieve sporters die toch een specifiek sportdoel willen nastreven. Verder kan de trainer de grenzen van zijn/haar eigen competenties aangeven wanneer het gaat om het geven van voedingsadviezen aan sporters. Zoals eerder benoemd kan de trainer situaties (h)erkennen waarin het raadzaam is om een sporter door te verwijzen naar een gezondheidsprofessional voor een advies om zijn/haar gezondheid te verbeteren. Het verbeteren van de gezondheid van de sporter heeft als doel om gezondheidsschade bij sporters te voorkomen en de draagkracht van de sporter om te kunnen sporten te verbeteren.

Meer weten en inschrijven?

De cursus bestaat uit vijf lesmiddagen van vijf uur en wordt op de zesde middag afgesloten met een examen. De locatie waar de cursus gegeven wordt is in Amsterdam en is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Meer informatie over de data, prijs en om je in te schrijven vind je hier.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma