Stoptober en gewicht

Vaak hoor je van rokers dat stoppen lastig is. Stoppen zou tot gewichtstoename leiden, maar is dat echt zo? Wordt de gewichtstoename echt veroorzaakt door het stoppen met roken? Weegt de eventuele gewichtstoename dan wel op tegen de andere gezondheidsvoordelen? Momenteel wordt de actie Stoptober gehouden,  maar wat zijn de voordelen voor rokers om hieraan mee te doen?

Wat is Stoptober?

In oktober wordt er een grootschalige actie georganiseerd om rokers gedurende 28 dagen te laten ervaren hoe het leven zonder sigaretten is. Deze interventie is drie jaar geleden voor het eerst in Engeland gehouden en is vorig jaar voor het eerst in Nederland gehouden. Wie vier weken niet rookt kan hiermee voor zichzelf een basis leggen om de sigaretten helemaal af te zweren.
De actie wordt online ondersteund met een app, een facebaook-pagina en er rijdt een Stoptober-camper door het land om mensen over deze actie te informeren en ondersteuning te bieden. De actie wordt ook onder de aandacht gebracht via radio en televisiereclames. En er zijn mensen die succesvol gestopt zijn met roken door deze actie.

Waarom stoppen met roken?

Roken is een van de belangrijkste oorzaken van longkanker en is ook gerelateerd aan andere vormen van kanker. Daarnaast is het een sterke risicofactor voor longaandoeningen zoals COPD en longemfyseem. Het roken leidt in veel gevallen ook tot het ontstaan van hart- en vaatziekten. En alsof het nog niet genoeg is vormt het ook een risicofactor voor het ontstaan van maculadegeneratie (een belangrijke oorzaak van blindheid op oudere leeftijd) en het zorgt voor een snelle veroudering van de huid. Voor rokers die graag genieten van smakelijk eten is het helemaal aan te raden om te stoppen, omdat roken ook leidt tot een verminderde smaak- en reukzin.
De roker benadeelt niet alleen zichzelf maar ook andere personen die in hetzelfde vertrek aanwezig zijn. In openbare buitenruimten waar veel mensen komen, worden de omstanders van de roker blootgesteld aan de schadelijke stoffen die door de roker de lucht in worden geblazen. Hierbij kun je denken aan trein- en busstations, sportvelden(!), parken en grote pleinen.
Wie dus voor een goede bloedsomloop, voldoende lucht, een fris uiterlijk en goed zicht wil zorgen doet er dus goed aan om niet te roken.

Stoppen met roken leidt meestal niet tot gewichtstoename

Veel rokers zijn bang om te stoppen omdat ze dan zouden aankomen in gewicht, maar Scherr en zijn collega’s toonden echter aan dat de meeste rokers die stoppen minder aankomen in gewicht dan gedacht. Voor het handhaven van het oorspronkelijke gewicht of het voorkomen van gewichtstoename dient er echter wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
De 654 deelnemers aan het onderzoek van Scherr werden bij het stoppen begeleid door middel van counseling en indien nodig konden ze ook medicatie krijgen ter ondersteuning. Hierbij gaat het dan om nicotinepleisters of kauwgom en bupropion.
Mensen met een lager opleidingsniveau en/of die diabetes en/of die roken om verveling te verdrijven komen vaker aan na het stoppen met roken.
De mensen die het meest succesvol waren bij het handhaven van hun gewicht hadden een hoger opleidingsniveau, een lagere BMI, ze rookten minder dan 10 sigaretten per dag en ze rookten minder vaak uit verveling. Mogelijk hadden ze al een betere voedingsgewoonte bij aanvang van het onderzoek en waren ze veel meer in beweging dan de mensen die wel in gewicht toenamen.

Waar kunnen stoppers terecht?

Voor het stoppen met roken kunnen ze terecht bij hun huisarts. Ook op de site van het Trimbos Instituut is informatie te vinden.
Rokers die denken dat ze wel zullen aankomen bij hun stoppoging doen er verstandig aan om hulp te zoeken om na te gaan wat voor hen de grootste risicofactoren zijn voor gewichtstoename en hoe ze deze factoren kunnen tackelen. Daarvoor kunnen ze bij de gewichtsconsulent terecht als ze geen medicijnen gebruiken of al aan een ziekte lijden. In dat laatste geval kunnen stoppers het beste een diëtist consulteren.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma