Succesfactoren voor een goed voornemen

Het nieuwe jaar is weer begonnen en naast de “beste wensen” vliegen de “goede voornemens” je weer om de oren. Het lijkt wel een nationale sport en toch kunnen we veel leren van de sport als het gaat om “goede voornemens”. In de sport vormen bepaalde begrippen juist de sleutel voor een sportief succes. Het gaat om focus, discipline, uit je comfortzone komen, balans, inzet, etc. Maar er is natuurlijk ook nog een omgeving die bestaat uit huisgenoten, familie, vrienden en collega’s. En dan zijn er nog de hobbels die in de vorm van tegenslagen op je pad komen. Hoe ga je daarmee om? Wat is de succesfactor voor een goed voornemen?

Het voornemen zelf

In de vorige blog schreef ik al dat het handig kan zijn om alvast in november een goed voornemen te bedenken. Wie daar nu pas achter komt is natuurlijk te laat voor deze januari, maar nog vroeg genoeg voor een goed voornemen voor het volgende jaar. Je kunt echter ook nu een klein voornemen bedenken en alvast uittesten wat goed voor jou werkt. Het meest handige is dat je het voornemen wel behapbaar maakt. Dat kan door een groot doel op te delen in kleine stukken.

Uit je comfortzone komen en balans

Als je hetzelfde doet als wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg en kom je dus niet verder. Nu is het tegenstrijdig om uit je comfortzone te komen en balans te behouden. Daarom moet “balans” eigenlijk worden vervangen door “zoeken naar een nieuwe balans” of nog beter “grenzen verleggen”. Het verleggen van grenzen kan dan tot nieuwe gezichtspunten leiden gevolgd naar stappen vooruit of terug deinzen. De stappen vooruit houden je uit de comfortzone en al grens verleggend kun je naar een nieuwe balans toewerken. Het terugdeinzen leidt je weer terug naar je (veilige) comfortzone en terug in je oude balans/stramien. Het is de vraag of je dan toe bent aan “het nieuwe voornemen” of dat er nog meer voorbereiding nodig is. Jij bent echter de enige die op die vraag een antwoord kunt geven.

Inzet en doorzettingsvermogen

Om uit je comfortzone te komen is het nodig om één eerste stap te zetten en dan door te zetten. Dat betekent een keuze maken voor een nieuwe gewoonte en het verleggen van een of meerdere grenzen. Het verleggen van een grens of meerdere grenzen vergt niet alleen inzet maar ook doorzettingsvermogen. Het is echter ook belangrijk om van te voren te bedenken waaruit de “inzet” bestaat en wat er nodig is om het “doorzettingsvermogen” op te brengen en in stand te houden. Ook daarvoor geldt is dat jijzelf alleen die vraag kunt beantwoorden.

Focus en discipline

Om een voornemen uit te voeren is het belangrijk dat je je daar goed op concentreert. Dat noemen we ook wel “focus”. Je richt je puur op een onderdeel van een onderdeel dat nodig is om het voornemen te verwezenlijken. Dat is dan gelijk een voorbeeld van een klein stukje van dat voornemen. Een voorbeeld is dat je je voorgenomen hebt om meer te bewegen. Dat is nogal een algemene formulering. Om dat wat “kleiner” te maken kun je bijvoorbeeld eerst inzetten op een eerste stap, zoals drie keer per week ongeveer een half uur tot drie kwartier te gaan lunchwandelen. De discipline bestaat er dan uit dat je drie keer een half uur tot drie kwartier in je agenda reserveert voor een lunchwandeling. Wat dan handig is om te noteren welke factoren jou helpen om gefocust te blijven en de discipline op te brengen om toch te gaan lunchwandelen.

Gunstige en belemmerende factoren

Het is nogal een ruim begrip wat “gunstige factoren” zijn, maar dat geldt ook voor “belemmerende factoren”. Dat kunnen bijvoorbeeld factoren zijn waarop je totaal geen invloed hebt, zoals het weer. Met zonnig weer is het aanlokkelijker om buiten te wandelen dan wanneer het plenst van de regen. Factoren waarop je mogelijk een beperkte invloed hebt, of die jou kunnen beïnvloeden zijn huisgenoten, collega’s en familie. Het is dus niet in beton gegoten wat nu gunstige en wat belemmerende factoren zijn om bepaalde onderdelen van je goede voornemen uit te voeren. Ook hier geldt weer dat jij de enige persoon bent die bepaalt wat gunstige en belemmerende factoren zijn voor het uitvoeren van een goed voornemen. Dat geldt ook voor het bepalen voor het optimale tijdstip voor het uitvoeren van een voornemen.

Wat kun je met deze informatie?

De enige die jou in beweging kan krijgen voor het uitvoeren van een goed voornemen ben jijzelf. Er is geen pilletje of poedertje voor om dat goede voornemen te verwezenlijken. Dat kun jij alleen zelf.
Wat je van een hulpverlener kunt verwachten is alleen informatie hoe je een voornemen kunt verwezenlijken. Wanneer je een hulpverlener nodig hebt als stok achter de deur voor het uitvoeren van een voornemen zul je geen of slechts tijdelijk een resultaat behalen en daarna mogelijk weer teruggaan naar je vroegere comfortzone.
Misschien vind je dit wel heel erg vaag, maar het is toch goed om voor jezelf eerst te overdenken of je wel uit je comfortzone wilt komen en wat je daarvoor over hebt. Ook hiervoor geldt: die vraag kun jij alleen zelf beantwoorden.

Wat mag je van een hulpverlener verwachten?

Iemand die jou coacht kan jou op bepaalde momenten van informatie voorzien hoe je iets kunt aanpakken. Je kunt een duwtje krijgen in de vorm van een aanmoediging maar soms kan ook een drempel worden opgeworpen om je uit te dagen zodat je weerbaarheid en veerkracht kan worden vergroot. Ook hier weer: jij bepaalt of je de informatie of het duwtje accepteert of de uitdaging aangaat om je weerbaarheid en je veerkracht te vergroten.

Tot slot

Oh ja, hou in gedachten dat het leven niet maakbaar is en dat ook jouw mogelijkheden begrensd zijn. Toch kan een ogenschijnlijk onbereikbaar doel toch haalbaarder zijn dan je denkt. Daarom is het belangrijk dat je blijft leren.
En 2024 heeft één dag extra. Dat biedt nog meer kansen om er een mooi jaar van te maken. Laten we daar maar voor gaan!

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma