Supergezond eten en toch ondervoed

Je zou het niet verwachten, maar toch komt het vaker voor. Kinderen die niet snoepen en die volgens hun ouders heel gezond eten, maar toch ondervoed raken. Hoe komt het dat de ouders toch denken dat hun kind wel gezond eet, maar toch onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? Wat eten deze kinderen dan? Wat komen ze tekort? Om wat voor kinderen en ouders gaat het hier? Wat is hiervoor de remedie?

Kritische ouders met te weinig voedingskennis

Herhaaldelijk blijkt uit metingen dat het percentage kinderen met overgewicht en zelfs obesitas toeneemt. Het is belangrijk dat ouders alert zijn om overgewicht op kinderleeftijd te voorkomen, omdat dit levenslange gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het kind.
Toch is er sinds enkele jaren ook een nieuw fenomeen, namelijk ondervoeding door supergezond te willen eten. Kinderartsen van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag zien de laatste tijd vaker kinderen die ondanks het eten van superfoods ondervoed zijn doordat ouders producten uit de voeding schrappen die de kinderen wel nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Granen en zuivel belangrijke bronnen voedingsstoffen

Zo worden granen en zuivel weggelaten, omdat dit in populaire voedingshypes wordt gepropageerd. Het vervangen van deze producten gebeurt dan op een onvolwaardige manier zodat er energie- en eiwittekorten kunnen ontstaan. Ook kunnen er tekorten ontstaan aan vitamines en mineralen.
Graanproducten leveren plantaardig eiwit, koolhydraten, vezels en vitamine B1. Zuivel levert dierlijke eiwitten en calcium, vitamine B2, B6 en B12. Soms wordt ook vlees weggelaten of fors verminderd. Vlees bevat ook dierlijke eiwitten, ijzer, vitamine B6 en B12.

Extreem gezond kan ziek maken

Als kinderen gedurende langere tijd onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgen wordt de groei vertraagd. Ook de weerstand voor ziekten neemt af. Daarnaast kan een te lage inname van voedingsstoffen leiden tot lusteloosheid, bloedarmoede en depressieve klachten. Op termijn kan ook de botmineraaldichtheid afnemen.
Juist voor kinderen is het belangrijk dat zij voldoende van deze voedingsstoffen binnenkrijgen voor de opbouw van hun skelet (eiwitten, calcium), hun spierweefsel (eiwit, ijzer), voor het immuunsysteem (eiwit, vitamines) en de aanmaak van bloed (eiwit, ijzer, vitamine B12) en voor het ontwikkelen en functioneren van hun zenuwstelsel (eiwitten, vetten en vitamines).

Rauwe Tom

Het fenomeen is niet geheel nieuw, want in 2012 heeft de jeugdzorg geprobeerd  om de moeder van Rauwe Tom uit de ouderlijke macht te ontzetten, omdat ze Tom van school gehaald had. De school verleende volgens haar onvoldoende ondersteuning bij het volgen van zijn voedingswijze, maar bij een onderzoek door een kinderarts werd geconstateerd dat hij een groeiachterstand had opgelopen doordat hij alleen maar rauw voedsel kreeg van zijn moeder (timer op 4.34 minuten). Vorig jaar gaf de moeder van Tom aan dat haar zoon op zijn 17de jaar inmiddels 1,77 lang is. Volgens de groeicurve is dat iets onder de gemiddelde lengte voor een jongen van 17 jaar. Zijn moeder vertelt in december 2014 in een interview dat het goed gaat met haar zoon. Ze is niet de enige die haar zoon opvoed met een rauw dieet: er is zelfs een raw food association.

Ouders hebben meer voedingskennis nodig

Het lijkt erop dat ouders hun kinderen strenge voedingsrichtlijnen opleggen, omdat ze bezorgd zijn over de kwaliteit van de voeding. Hierbij hebben ze kennelijk meer vertrouwen in hypes en populaire goeroes dan in de gevestigde instituten. Ook lijkt het erop dat de ouders van zulke kinderen de weg niet meer kunnen vinden naar de beroepsbeoefenaren die meer kennis hebben van voeding.
Het zou goed zijn als het voor ouders eerder duidelijk is waar ze goede voedingsinformatie kunnen vinden over kindervoeding. Diëtisten kunnen hier een prima bijdrage aan leveren. In navolging van de blog van vorige week geldt dus: Laat kinderen niet (ver)zuipen, en stop ook kindermishandeling maar geef je kind wel voldoende volwaardige voeding.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma