Systematisch ingrijpen om buikklachten te overwinnen

Normaliter zou ik nooit een recensie schrijven voor een boek waarvoor ik een voorwoord heb geschreven. Het geeft een gevoel van “slager keurt zijn eigen vlees”, maar ik kan wel aangeven waarom ik het boek “Systematisch ingrijpen om buiklachten te overwinnen” graag onder de aandacht wil brengen. Het is namelijk een boek van twee bevlogen diëtisten dat meer onder de aandacht gebracht mag worden.

Sibo heeft een dubbele betekenis

De titel van het boek is een acroniem dat op twee manieren uitgelegd kan worden. De eerste is natuurlijk de titel van het boek. De tweede betekenis staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth. In het Nederlands vertaald betekent dat een overgroei van bacteriën in de dunne darm. De interesse in de micro-organismen die in onze darmen leven is de laatste jaren toegenomen. Langzamerhand wordt duidelijk dat het darmmicrobioom mogelijk meer invloed heeft op onze gezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Daarbij gaat het niet alleen om lichamelijke, maar ook om psychische gezondheid.

Dit boek is een gids bij SIBO

De volledige titel van het boek duidt er echter terecht op dat de auteurs verder gekeken hebben dan alleen overgroei van bacteriën in de dunne darm. Buikklachten kunnen op meerdere ziekten duiden. De auteurs bespreken daarom allerlei ziektebeelden van het maagdarmkanaal die tot buikklachten kunnen leiden. Ze beschrijven ook hoe het spijsverteringskanaal behoort te werken. Daarnaast worden de meest voorkomende ziektebeelden besproken en er wordt bij ieder ziektebeeld aangegeven waaruit de behandeling kan bestaan. Daarbij wordt vooral uitgegaan van de diëtistische behandeling.

Herkennen van rode vlaggen

Uiteraard kunnen buikklachten ook veroorzaakt worden door maag-darmziekten die gepaard gaan met ontstekingshaarden. Daarbij valt dan te denken aan de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De schrijvers geven duidelijke adviezen waarom en wanneer iemand met buikklachten eerst door een (maag-, lever- en darm)arts onderzocht dient te worden. Daarmee willen ze voorkomen dat de lezer zelf gaat rommelen met voeding en eventuele voedingssupplementen om zijn/haar (buik)gezondheid aan te pakken. Het is belangrijk dat de persoon met buikklachten de juiste diagnose heeft gekregen voordat er een behandeling kan worden gestart.

Hulp bij de zoektocht naar juiste behandeling

De patiënt met buikklachten tobt vaak met meerdere gezondheidsproblemen. Dat maakt het dan ook lastig voor het stellen van de juiste diagnose. Het vaststellen van een goede behandeling is een zoektocht. De auteurs maken duidelijk dat het beslist geen “one size fits all” is. Zo beschrijven ze dat er meerdere dieetmogelijkheden zijn. Het vaststellen van de juiste voeding is maatwerk. Het dieet dat gevolgd wordt moet worden gezien als een onderzoeksdieet nog meer dan een voeding die gelijk tot een resultaat leidt. Zo worden er verschillende mogelijkheden besproken voor de behandeling. Het belangrijkste advies voor de patiënt is dat hij/zij deskundige hulp zoekt bij de zoektocht naar de juiste behandeling.

Auteurs bouwen aan kennis over SIBO

Jacqueline Gerrits en Joyce Bijl zijn de auteurs van het SIBO-boek. Zij hebben al vaker boeken geschreven over het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) die ook al een tweede herziene druk beleefde en een boek over PDS en Stress. In het SIBO-boek wordt ook naar deze boeken verwezen. Het is te merken dat de auteurs steeds verder gebouwd hebben aan hun kennis over buikklachten en welke remedies daarvoor ingezet kunnen worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het evidence-based handelen, dus het handelen gebaseerd op zo sterk mogelijk wetenschappelijk bewijs. Bij het ontbreken van sterk wetenschappelijke onderbouwing kiezen de auteurs ervoor om te werken volgens het principe van best practice. Dat wordt dan ook duidelijk bij het bespreken van de behandelingsmethoden vermeld.

SIBO-boek als leidraad

Het SIBO-boek is zeker een aanrader voor diëtisten, huis-, maaglever en darmartsen. Het boek is niet geschikt als zelfhulpboek voor mensen met onbegrepen buikklachten. Patiënten kunnen met behulp van dit boek kennis vergaren over het functioneren van het maagdarmstelsel spijsverteringskanaal. Daarnaast kan het boek voor patiënten worden gebruikt om (bepaalde onderdelen van) de behandeling beter te begrijpen. Het boek biedt namelijk ook veel praktische tips om de verschillende dieetopties goed toe te kunnen passen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma