Transparante samenwerking in preventie

Door de COVID-pandemie werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat mensen met overgewicht en obesitas extra vatbaar zijn voor bepaalde ziekteverwekkers. COVID-19 blijkt bij mensen met overgewicht en obesitas ook een ernstiger beloop te hebben. Dat leidde al tot een oproep om preventie beter op de kaart te zetten. Daarbij werd ingezet om mensen zelf op te roepen tot actie, maar er is meer nodig.

Individuele verantwoordelijkheid?

In de Brandbrief_leefstijlcampagne_COVID19 aan de verschillende ministeries waarin opgeroepen werd om gelijk al een leefstijlcampagne te starten werd vooral ingezet op activeren van individuele personen. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om zelf alvast meer te bewegen en op zijn/haar voeding te letten is er natuurlijk al wat te winnen. Dat is echter nog maar een deel van het verhaal. Natuurlijk is er op individueel niveau winst te behalen, maar het is te kort door de bocht om alle verantwoordelijkheid bij het individu te leggen.

Overheid aan zet?

Er is ook winst te behalen door de gezonde keuzes voor mensen te vergemakkelijken. Dat kan bijvoorbeeld door regels te stellen aan de samenstelling van voedingsmiddelen. Een bekend voorbeeld waarin dat tot goede resultaten heeft geleid is de aanpak om het gehalte aan transvetten in allerlei voedingsmiddelen te verlagen. Daarnaast wordt nu al ingezet op het verlagen van het zoutgehalte van voedingsmiddelen. Maar er is meer winst te behalen, door het beter toegankelijk maken van gezonde voeding voor iedereen. Dat kan bijvoorbeeld door de samenstelling van de voedingspakketten van de voedselbank te verbeteren. Maar nog beter is het om te zorgen dat mensen niet afhankelijk worden van de voedselbank.

Betaalbaar maken van voedsel voor iedereen

Er wordt wel eens geopperd om de BTW op groente en fruit te verlagen, zodat deze producten meer gekocht zullen worden door mensen met een smalle beurs. Daarbij wordt echter vergeten dat de producent van deze gewassen ook betaald moet worden. Het kan niet zo zijn dat de tuinders en telers nog lager beloond moeten worden om het eten voor mensen met een smalle beurs toegankelijk te maken. De oplossing voor betaalbare groenten en fruit (en andere voedingsmiddelen) is kennelijk nog niet zo eenvoudig. Je zou ook kunnen denken aan een suiker en vettax voor voedingsmiddelen die onnodig veel suiker en/of vet bevatten. De opbrengst daarvan zou dan bijvoorbeeld weer verrekend kunnen worden met de prijs die groenten- en fruittelers voor hun producten ontvangen. Misschien zijn er ook wel andere mogelijkheden om hier een oplossing voor te vinden.

Voedselvaardigheden verbeteren

Ook kan er nog winst bereikt worden door de voedselvaardigheden van mensen te verbeteren. Daarbij kun je denken aan het leren lezen èn begrijpen van etiketten van voedingsmiddelen. Het aanleren van planningsvaardigheden voor het inkopen, bewaren en bereiden van voedsel is ook een mogelijkheid om winst te boeken voor mensen die minder geld hebben te besteden. Er is al eens eerder opgeroepen om de voedselvaardigheden van jongeren te verbeteren. Dit probleem is echter nog steeds actueel.

Samenwerken maakt samen sterker

Leefstijl is meer dan alleen eten en drinken. Slaap, stressmanagement en andere zaken zijn ook belangrijk. Om dat goed op de kaart te krijgen is samenwerking nodig tussen de diverse disciplines. Het gaat dan om deskundigen die mensen kunnen ondersteunen in het vinden van een goed evenwicht tussen in- en ontspanning. Om een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines te realiseren is er onderlinge openheid en overleg nodig. Dat vereist een open mind en interesse in elkaars deskundigheid, maar ook het respecteren van elkaars competentiegrenzen.

Afstand overbruggen

Omdat we nog onvoldoende beschermd zijn tegen besmettingen (met COVID-19 en andere ziekten) is het dragen van gezichtsmaskers in bepaalde gevallen nog steeds nodig. Het dragen van een gedeeltelijke gezichtsbedekking maakt dat we elkaar minder goed herkennen en elkaars emoties niet goed kunnen zien. Dat schept afstand en belemmert een open communicatie. Laat daar nu iets op gevonden zijn. 2mbrace ontwikkelde een doorzichtig gezichtsmasker dat een heel goede bescherming biedt en toch mogelijk maakt om meer van het gezicht te zien. Zo kunnen de verschillende disciplines elkaar beter zien waardoor het onderling contact kan verbeteren. Deze gezichtsmaskers maken het echter ook mogelijk om de cliënten beter te zien.

 

Samenwerken met- en rond de consument

Uiteraard is de consument de spil in deze samenwerking. Hij/zij staat terecht in het middelpunt. Samenwerken wil niet zeggen dat de consument overruled wordt, maar juist de door hem/haar gewenste en benodigde handvatten krijgt om een zo optimaal mogelijke gezondheid te bereiken. Dat houdt echter ook in dat de consument goed geïnformeerd dient te worden over het nut en de deskundigheid  van de verschillende disciplines, zodat hij/zij ook weet waar- en welke kennis/vaardigheden hij/zij kan verkrijgen voor het realiseren van een optimale gezondheid. Een geïnformeerde consument is namelijk beter in staat om een gefundeerde keuze te maken dan een consument die “het bos in gestuurd wordt”.
Het doorzichtige gezichtsmasker is daarbij ook symbolisch: de transparantie staat voor openheid, maar een professionele afstand die het betrokken zijn niet in de weg hoeft te staan.

Op naar een mooie en gezond(er) 2021.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma