Van blog naar beurs

Soms wordt aan mij gevraagd wat het effect van een blog is. Er wordt veel over voeding geblogd op internet. Natuurlijk heeft niet iedere blog hetzelfde effect, maar bloggen zorgt voor interacties en (blijvende) contacten. Daarnaast zorgt het voor klandizie, schrijfopdrachten en het kan tot mooie inspirerende bijeenkomsten leiden die de gemeenschapszin kunnen vergroten zoals op 18 mei 2019.

Fit- en welzijnsbeurs te Poortugaal

Op 18 mei 2019 werd voor het eerst een fit- en welzijnsbeurs georganiseerd in Poortugaal. Aan deze beurs werd door tal van organisaties deelgenomen op het gebied van welzijn, sport, ontspanning en gezondheid. Op deze bijeenkomst konden inwoners van Poortugaal kennis nemen van de vele initiatieven die er worden ontplooid om mensen “in beweging” te krijgen, zich te ontspannen en op hun gezondheid te letten. De beurs was gericht op alle leeftijdscategorieën. Er waren voor elke leeftijdsgroep activiteiten bedacht, zoals spelletjes om de kennis op het gebied van voedings te testen. Er kon ook koersbal worden gespeeld of andere spellen.

Gemeenschapszin

Op zo’n welzijns- en fitbeurs kunnen ook de aanbieders van activiteiten zelf kennis nemen van andere aanbieders, waardoor er samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet en kennis worden gedeeld. Juist op zo’n beurs is het voor veel mensen wat gemakkelijker om aanbieders van activiteiten en gezondheidswerkers te benaderen. Daarnaast maakt zo’n beurs het ook gemakkelijker voor aanbieders van activiteiten en gezondheidswerkers om iemand door te verwijzen naar anderen, omdat je meer weet over de aanbieder van een activiteit of wat de gezondheidswerker voor behandelingen aanbiedt. Nadat de eerste stappen gezet zijn kunnen we elkaar nu beter vinden en daardoor een beter netwerk vormen voor elkaar en onze bewoners.

En hoe kom je van blog naar beurs?

Begin oktober schreef ik een blog over de Supermarktgroentetip naar aanleiding van de aanschaf van een groentepakket voor tomatensoep op een tegoedbon. Deze tegoedbon had ik te danken aan het invullen van een vragenlijst over de plaatselijke supermarkt, omdat ik lid ben van het consumentenpanel. Met dit groentepakket in het boodschappenkarretje ontstond toen gelijk het idee voor een blog hoe zulke pakketten bij kunnen dragen aan het verbeteren van de kookvaardigheden van de Nederlander en hoe dit initiatief dan weer prima past in het Nationaal Preventieplan.
Just omdat dit pakket door de supermarkt werd gegeven vond ik het nodig om ze erop te attenderen wat ik erover zou gaan schrijven. Dat bracht de eigenaresse op een goed idee om met een aantal zorgaanbieders en sportverenigingen in gesprek te gaan of we niet “iets gezamenlijk” op konden zetten. Van het een kwam het ander: de eerste keer was het een clubje van zes personen waarmee overlegd werd, maar uiteindelijk groeide de groep uit tot meer dan twintig organisaties.

Social media en Hart van en voor Poortugaal

Alle gesprekspartners voelden er wel wat voor om iets te organiseren en al snel werd het idee voor een fit- en welzijnsbeurs geboren. Er werd een passende naam bedacht, namelijk Hart van Poortugaal. Alle deelnemers vormen samen het hart van Poortugaal met een hart voor de Poortugaalers en natuurlijk ook voor anderen.
Social media worden nogal eens verguisd, maar je kunt ze (zoals met zoveel zaken) ook ten goede gebruiken en gemeenschapszin bevorderen. Zo kan bloggen (en ander social mediagebruik) eraan bijdragen om juist meer sociale contacten te leggen en sociaal bezig te zijn met en voor elkaar.

Meer weten over dit initiatief zich verder gaat ontwikkelen? Volg dan de berichten op Hart van Poortugaal.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma