Vatbaar voor dopinggebruik?

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Pyeongchang is er opnieuw veel aandacht voor doping. Tijdens de sportcarrière zijn er verschillende momenten waarop de verleiding voor de sporter groter is dan normaal om doping te gaan gebruiken. Hoe kan voedingsbegeleiding worden ingezet op momenten waarop de sporter het kwetsbaarst is voor dopinggebruik?

Sporters ondersteunen op kwetsbare momenten

Uit onderzoek is echter gebleken dat sporters kwetsbaar kunnen zijn om toe te geven aan dopinggebruik. De Dopingautoriteit legt dit uit in dit filmfragment. De verleiding om dopingstoffen te gebruiken is groter wanneer een sporter zich moet kwalificeren voor een belangrijk toernooi, als hij/zij gaat uitkomen op een hoger niveau als hij/zij in een andere trainingsomgeving gaat optreden, als het contract bij een club afloopt, bij het herstel van een blessure, bij tegenvallende resultaten en aan het einde van zijn/haar sportcarrière. Sportbegeleiders dienen alert te zijn om sporters door deze lastige momenten tijdens hun sportieve loopbaan te loodsen. Ouders, trainers en allerlei ander “personeel rondom de sporter” kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren en ze kunnen elkaar hierin versterken. Van alle vakgebieden rondom de sporter ben  ik het meest bekend met voeding en daarom bekijk ik de ondersteuning van de sporters vanuit het sportvoedingsoogpunt, maar elke sportprofessional kan en dient vanuit zijn/haar vak hier een invulling aan geven.

Cruciale momenten voor voedingsbegeleiding

Bij alle bovengenoemde momenten zijn vooral het overgaan naar een hoger niveau, het veranderen van de trainingsomgeving, het meedoen aan grote toernooien en het herstellen van blessures belangrijk voor een sporter om juiste voedingsadviezen te krijgen. Bij het overgaan naar een hoger niveau is het advies gericht op een goede samenstelling van de basisvoeding en het afstemmen van voeding op de trainingstijden en de trainingsintensiteit. Dat geldt ook bij het overgaan naar een andere trainingsomgeving. Vaak worden er andere typen trainingen gegeven of juist met een andere intensiteit. Juist dan is het nodig om het voedingsschema aan te passen op de nieuwe omstandigheden. Bij het herstel van een blessure is het nodig om de voeding af te stemmen op het aangepaste trainingsschema dat bij de revalidatie wordt gehanteerd. Hierbij gaat het om het behoud van een ideale lichaamssamenstelling en toevoer van voedingsstoffen die het herstel bevorderen. Dit is altijd afhankelijk van het type blessure en de revalidatieactiviteiten.

En de andere momenten?

De goede lezer merkt op dat er nog drie momenten niet zijn besproken. Toch kan ook dan voedingsbegeleiding nodig en nuttig zijn. Het aflopen van een contract kan aanleiding zijn om van trainingsomgeving te veranderen, maar kan ook een reden zijn om zich opnieuw voor dezelfde werkgever te moeten kwalificeren. Juist dan kunnen ouders en anderen buiten de directe sportomgeving (vrienden/peers) de sporter steunen om onder andere de voeding nog eens opnieuw te bekijken. Als de sportieve resultaten achterblijven bij de verwachtingen is het belangrijk om de oorzaak daarvan op te sporen en daarmee aan de slag te gaan, maar blijf de sporter steunen. Fan en vriend(in) ben je in goede en in slechte tijden. Aan het einde van de carrière is het ook nodig om goed voor jezelf te blijven zorgen. Het ligt er natuurlijk aan of de sporter zelf kiest voor het beëindigen van zijn/haar sportieve loopbaan, of dat er sprake is van tegenvallende prestaties.

Waarom juist nu aandacht voor de kwetsbaarheid voor dopinggebruik?

Op maandag 29 januari werd er opnieuw aandacht besteed aan de wijze waarop Rusland jarenlang verdoezelpraktijken hanteerde om hun sporters niet te laten betrappen op dopinggebruik. Ook werd opnieuw duidelijk dat mensen die aanzetten tot dopinggebruik elke keer op zoek blijven naar manieren om de dopingcontroleurs om de tuin te leiden.
Toch is dit een strategie waarbij de sporter maar ook de meewerkende begeleiders altijd in het nadeel zijn. Personen die iets doen wat niet mag of niet wenselijk is moeten altijd over hun schouder blijven kijken of ze niet gepakt worden. Kortom van dopinggebruik kun je dus ook nekklachten krijgen. Eerlijk duurt het langst en is het meest duurzaam. Als we ons er allemaal voori nzetten kunnen we sporters helpen om miinder kwetsbaar te worden voor de verleeiding om doping te gebruiken.

Waarop letten bij goede sportvoeding

1. Houdt vast aan een goede basisvoeding.
2. Let op een goede timing van de inname van voeding rondom de inspanning.
3. Gebruik alleen supplementen als dit echt een toegevoegde waarde heeft.
4. Overleg eerst met de sportdiëtist of sportarts of de supplementen echt nodig en zinvol zijn.
5. Als je overweegt om voedingssupplementen te gebruiken en je kunt in aanmerking komen voor dopingcontroles kies dan voor voedingssupplementen die voldoen aan het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT).
6. Zorg dat je altijd goed geïnformeerd bent en download de volgende Apps voor de meest actuele informatie, de Dopingwaaier App en de Supplementenwijzer App.
7. Lees ook de blog van de volgende week over Sportvoeding als teamperformance.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma