Nieuwe Voedingswebsite?!

Vorige week ging mijn vernieuwde website online. Na vier maanden pauze en een pas op de plaats is het dan zover. Trouwe blogvolgers hebben de wekelijkse post vast en zeker gemist. Ondanks dat het niet helemaal zichtbaar was is er heel veel gebeurd in deze periode. Er is heel veel hetzelfde gebleven, maar er is ook een wijziging in het aanbod. Wat bleef er gelijk en wat is er veranderd?

Sporters en leefstijl

Sport is een prachtig tijdverdrijf. Wie serieus met zijn of haar sport aan de slag wil kan bij mij terecht voor een voedingsanalyse en een passend voedingsadvies. Bij de voedingsanalyse wordt er gekeken naar de totale inname van voedingsstoffen, het voedingspatroon en de timing van de inname van voedingsstoffen rondom de momenten van lichamelijke inspanning. Sporters kunnen hun prestatie verbeteren door een goede afstemming van hun voedingsinname op hun sportieve doel.
Sommige sporters zijn minder fanatiek. Het gaat dan om sporters die een verandering in leefstijl nastreven en naast “meer bewegen” ook hun voeding willen verbeteren. Zij willen graag een betere fitheid, gezondheid en/of lichaamssamenstelling en/of gewicht. Ook leefstijlsporters kunnen bij Palsma Sportvoedingsadvies terecht voor een voedingsanalyse en een passend voedingsadvies. Het verschil met de top- of wedstrijdsporter is dat er minder (strenge) aanpassingen nodig zijn in de maaltijdplanning rondom de sportieve inspanningen.

Sportverenigingen en sportevenementen

De meeste sporters in Nederland zijn vaak solitair bezig met hun sport. Toch zijn er ook genoeg mensen die zich liever aansluiten bij een sportvereniging vanwege de gezelligheid of juist omdat ze daarmee beter de regelmaat voor het sporten hopen vol te houden. Sporters die lid zijn van een sportvereniging kunnen bijvoorbeeld een advies nodig hebben voor het assortiment in de sportkantine. Palsma Sportvoedingsadvies verzorgt interactieve bijeenkomsten waarin  de leden van de sportvereniging geïnformeerd worden over algemene richtlijnen voor sportvoeding.
Het kan ook gebeuren dat een sportvereniging een sportief evenement wil organiseren voor haar leden en graag wil weten wat er voor, tijdens en na het evenement het beste gegeten en gedronken kan worden. In dat geval wordt er tijdens een interactieve bijeenkomst verteld welke voeding en (sport)dranken het meest geschikt zijn voor deelnemers en publiek voor, tijdens en na het te organiseren evenement.

Sportverenigingen en sportbonden

Sportverenigingen en/of sportbonden kunnen geïnteresseerd zijn hoe ze een algemeen voedingsbeleid kunnen opstellen. Het gaat dan om voedingsrichtlijnen voor sporters op verschillende niveaus maar kan ook betrekking hebben op het assortiment in de sportkantines en het alcoholbeleid. Sportbonden en sportverenigingen kunnen ook geïnteresseerd zijn in opleidingen/cursussen en/of (interactieve) bijeenkomsten over sportvoeding voor trainers, ouders van sporters en sporters zelf. Bij een sportbond kan het ook gaan om de voedingsvoorlichting/opleiding voor (begeleiders en ouders van) sporters die op regionaal, nationaal of internationaal niveau uitkomen. Tijdens zo’n interactieve bijeenkomst wordt aandacht geschonken aan de algemene sportvoedingsrichtlijnen. Verder wordt er stilgestaan bij de (on)zin van sportvoedingspreparaten en sportvoedingssupplementen. Eerlijke sport is nog altijd de mooiste sport. Daarom wordt het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport uitgelegd.  Sporters en hun begeleiders worden daarmee attent gemaakt op de risico’s van het gebruik van met doping vervuilde voedingssupplementen.

Nieuw: Masterklassen en studieondersteuning voedingsopleidingen

Steeds meer mensen worden zich bewust van de invloed van voeding op de gezondheid. Daarom neemt de populariteit toe van opleidingen waarin voeding een belangrijk onderdeel vormt. Denk daarbij aan de HBO Voeding en Diëtetiek. Ook bij andere opleidingen, zoals gewichtsconsulent, voedingsconsulent etc. melden zich steeds meer studenten aan. Deze opleidingen lijken soms gemakkelijk. Toch kun je als student dan ervaren dat er veel meer bij komt kijken dan “even een voedingsadviesje” geven. Vooral als je een van deze opleidingen in deeltijd of als afstandsonderwijs volgt kan het wel eens “te snel” gaan. Dan kan het moeilijk zijn om alle lesstof goed te begrijpen. Vooral als de studiedruk richting de toetsperiode toeneemt of het afstuderen komt in zicht kan het lastig zijn om te onderscheiden wat er aan kennis/begrip nodig is. Bij Palsma Sportvoedingsadvies kun je dan individuele studiebegeleiding voor de voedingsvakken of extra ondersteuning tijdens het afstuderen inkopen.

Wat is echt gelijk gebleven

Het bloggen en het schrijven van artikelen voor tijdschriften, websites en kennisdocumenten blijft voor mij een prachtige manier om het voedingsvak, mijn bedrijf en mezelf “op de kaart te zetten”. Bloggen helpt mij ook om zelf mijn kennis te verrijken en te ordenen. Juist het “op schrift” stellen van kennis helpt om het zelf beter te begrijpen, maar ook om een onderwerp uit te leggen aan professionals en allerlei consumentengroepen. Daarbij wordt er altijd uitgegaan van een stevige wetenschappelijke evidence.
Bij de persoonlijke adviezen wordt er gestreefd naar een zo optimaal mogelijke afstemming op de persoonlijke situatie. Voor de lezingen, interactieve bijeenkomsten en studiebegeleiding wordt er uitgegaan van de meest actuele kennis voor het desbetreffende onderwerp.
Voor alles geldt dat er altijd gestreefd wordt naar een optimale kwaliteit en afstemming op de ontvanger van de dienst.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma