Vettax: de vervuiler betaald

Steeds meer bedrijven merken dat ongezond levende werknemers vaker ziek zijn en voor productieverlies zorgen. Sommige werkgevers vinden dan ook dat zij hun werknemers daarop mogen aanspreken en willen maatregelen kunnen nemen. Ook het vervoersbedrijf Connexxion haalde deze weekhiermee het nieuws. Maar is het wel in overeenstemming met het totale beleid wat deze werkgever voert? Tijd voor een duurzaam gezondheidsbeleid en een alternatieve vettax…

Wat ging er vooraf?

Op 9 februari meldde het Algemeen Dagblad dat Connexxion vindt dat werknemers met een hoog ziekteverzuim door een ongezonde leefstijl ontslagen moeten kunnen worden. Nog geen maand geleden plaatste Connexxion snoepautomaten in 50 bussen in de regio Amsterdam. In deze bussen is het echter verboden om zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen. En nu heeft deze busonderneming heel andere ideeën voor het eigen personeel…

Dwingen en betuttelen

Op 9 februari meldde het Algemeen Dagblad dat Peter Paul Witte, HR-directeur van Connexxion, werknemers met een hoog ziekteverzuim door een ongezonde leefstijl verplichten tot het meedoen aan bedrijfsfitness en andere gezondheidsprogramma’s. Als de werknemers dit weigeren wil Witte het recht hebben om hen te kunnen ontslaan. Dit riekt naar betutteling en laat onze minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport daar nou tegen zijn…
Hoe kan Connexxion haar werknemers stimuleren om gezonder te leven?

Aanbieden van gezonde alternatieven

Werkgevers kunnen bedrijfsfitness, gratis werkfruit, een gezonde bedrijfskantine en een fietsplan, waarbij de werknemer eens in de zoveel jaar een fiets mag kopen op kosten van de baas, aan hun personeel aanbieden. Werknemers die aan het fietsplan deelnemen krijgen geen reiskostenvergoeding voor het vervoer naar en van het werk, omdat ze daarvoor een fiets hebben gekregen.
Bij economische crises zijn dit arbeidsvoorwaarden waar gemakkelijk op wordt bezuinigd, terwijl er betere manieren zijn om in gezondheid te investeren.

Crisisbestendig preventiebeleid

In een duurzaam gezondheidsplan laat je niet alleen de werkende bevolking profiteren van maatregelen om gezonder te leven, maar je richt het beleid op alle burgers. Zo kan fietsen aangemoedigd worden door de aanleg van veilige (snel)fietspaden en een beter aanbod van bewaakte fietsenstallingen. Gebouwen worden zo ontworpen dat de trap gemakkelijker te vinden is dan de lift. In het onderwijs behoren sport, bewegen, voeding en leefstijl onderdeel te zijn van ieder onderwijscurriculum.
Maar voeding is een hoofdstuk apart binnen preventiebeleid.

Gezonde keuze gemakkelijker maken

Betrouwbare informatie over voeding dient gemakkelijk en dichtbij huis  toegankelijk te zijn voor iedereen en niet zoals nu het geval is dat het Voedingscentrum doorverwijst naar de gewichtsconsulent en de diëtist die wegbezuinigd is. Gezonde voedingsmiddelen zouden beter herkenbaar moeten zijn door duidelijke en leesbare informatie op het etiket van bewerkte voedingsmiddelen. Ook de gezonde bedrijfs-, school-, en sportkantine moet meer worden gepromoot.
Maar de obesogene omgeving dient ook aangepakt te worden.

Vettax: de vervuiler betaalt

Ik stel voor om een vettax in te voeren volgens het principe “De vervuiler betaalt”. Zo dient er vetbelasting te worden geheven op het plaatsen van snoepautomaten bij de bedrijven die deze apparaten verkopen, de instanties die toestemming geven voor het plaatsen en de eigenaar van het gebouw of het terrein waarop deze automaat wordt geïnstalleerd. De vettax stijgt evenredig met de gemiddelde tijdsduur die een bezoeker doorbrengt op de plaats waar deze automaat staat. Het geld van deze belasting wordt  geoormerkt en gebruikt voor preventie.

Voordelig voor Connexxion

Volgens deze regels moet Connexxion dan ook extra belasting betalen, omdat ze hun werknemers en hun klanten gedurende langere tijd aan de verleiding van het snoep (kopen en eten) blootstellen.
Voor Connexxion is dit en maatregel met veel toekomstperspectief, want de (school)kinderen die ze nu vervoeren zouden ook wel eens hun toekomstige werknemers kunnen worden…

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma