Vinkje weg, leve de app?

Eindelijk is de kogel door de kerk, of beter gezegd door het vinkje. Op 19 oktober werd bekend dat het vinkje gaat verdwijnen. Om toch duidelijkheid te geven voor de consument of een voedingsmiddel gezond is zal er een app ontwikkeld worden die voor iedereen een persoonlijk advies levert of een voedingsmiddel geschikt is. Is een app dé oplossing die voor iedereen geschikt is?

Wat er vooraf ging

In 2006 werd er een logo ontwikkeld waarin duidelijk zou worden of een voedingsmiddel gezond is of niet, naar aanleiding van een oproep van de World Health Organisation (WHO) en de Food and Agriculture Organisation (FAO) aan de levensmiddelenindustrie om een methode te bedenken waardoor het voor consumenten duidelijker te zien is in hoeverre een voedingsmiddel past in een gezonde voeding. Dat resulteerde in de oprichting van de Stichting Ik kies bewust en uiteindelijk zag het Vinkje in 2006 het levenslicht. Later kreeg het blauwe vinkje nog een groen zusje, maar duidelijker werd het er niet op.

Vinkjesdebat

Dit voorjaar kwam er naar aanleiding van de lancering van de nieuwe Schijf van Vijf opnieuw een debat op gang over het Vinkje. De consumentenbond had al aangegeven dat het Vinkje door veel mensen niet wordt begrepen. Hoewel het aantal bedrijven dat zich aansloot bij het initiatief van “Ik kies bewust” zijn er nog veel levensmiddelenproducenten die geen gezondheidslogo, of juist een eigen logo voeren. Kortom het is een logodoolhof.
In dit debat bleek dat deelnemers, zoals het Voedingscentrum, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en andere belanghebbenden zoals de Consumentenbond kritische kanttekeningen plaatsen bij het Vinkje. Sommige producten hebben een Vinkje, maar ze passen niet meer in de huidige Schijf van Vijf.  Kortom het is tijd voor een andere oplossing.

Minister wil app en consumentenbond logo

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte vandaag bekend dat het Vinkje verdwijnt. Er wordt onderzocht of er een app ontwikkeld kan worden die zoveel informatie bevat dat iedereen een persoonlijk advies kan krijgen over een voedingsmiddel, na deze te hebben gescand. Ook wordt er onderzocht of er toch een logo ontwikkeld kan worden die naast de app kan worden gebruikt. Daarnaast is al geopperd dat alle levensmiddelenproducenten mee moeten doen.
De consumentenbond heeft al aangegeven dat zij de voorkeur geeft aan een stoplichtensysteem dat al in een aantal landen wordt gebruikt. Dus toch een logo.

App of logo?

Het voordeel van een app is dat daar mogelijk ook persoonlijke kenmerken in kunnen worden gezet waardoor de beoordeling of een voedingsmiddel binnen een persoonlijk dieet past ook gelijk kan worden meegenomen bij het scannen van het voedingsmiddel. Hierbij kun je dan denken aan diëten die gevolgd worden, allergieën, voorkeuren, religieuze overtuigingen, etc. Ook de duurzaamheid zou in een dergelijke app kunnen worden verwerkt. Het houdt echter wel in dat de consument zelf nog wel veel gegevens moet inbrengen voor gebruik, maar dan heb je mogelijk ook wat.
Het voordeel van een logo is dat mensen die niet over een smartphone beschikken toch gemakkelijk kunnen zien of een voedingsmiddel past binnen een gezonde voeding. Toch zal de effectiviteit van een dergelijk logo nog wel uitgetest moeten worden, maar dan heb je mogelijk ook wat. Hierbij kunnen de ervaringen die er in andere landen met het stoplichtensysteem zijn opgedaan meegenomen worden.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma