Voedsel voor je geest?

Als je jezelf altijd wilt blijven ontwikkelen word je vanzelf nieuwsgierig bij het lezen van zo’n boektitel. De eerste associatie is dat het boek informatie levert hoe je een mentaal voordeel kunt hebben als je bepaalde voedingsmiddelen gebruikt of bepaalde voedingsrichtlijnen volgt. Wat valt er te leren over de invloed van voedsel op geestelijk welzijn uit het boek Voedsel voor je geest?

Opbouw van het boek

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel legt de auteur uit welke voedingsstoffen onze voeding bestaat en wat de functie van de verschillende voedingsstoffen is in de voeding en in ons lichaam. In het tweede deel worden de bekende en minder bekende voedingshypes nader verklaard  en er wordt ingegaan op de wetenschappelijke bewijzen voor gezondheidseffecten. In dit deel beantwoord de auteur ook vragen over de veiligheid van soja, zoetstoffen, genetisch gemodificeerd voedsel, gluten en spelt. Actuele onderwerpen die hier ook besproken worden zijn allerlei soorten zout, het nut van voedingssupplementen en superfoods. Dit deel wordt dan afgesloten met een conclusie over voedselgoeroes en voedselhypes. In het derde deel maakt de auteur duidelijk waarom de verschillende populaire afslankdiëten op de lange duur niet vol te houden zijn. In het vierde deel bespreekt hij de stappen die hij volgt bij de behandeling van zijn patiënten.

Wegwijzer in doolhof van hypes

In het voorwoord en het deel waarin Jonathan Klaassen, de schrijver van dit boek, zich voorstelt blijkt echter dat hij eerlijke informatie wil bieden over voeding, voedingsmiddelen en de invloed ervan op de gezondheid. Daarbij gaat het vooral om lichamelijke gezondheid. Jonathan Klaassen is een diëtist die online-coaching voor individuele klanten aanbiedt, en workshops voor allerlei verschillende groepen. Daarnaast zit hij in de raad van advies voor de HBO Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam, hij schrijft blogs op zijn eigen website en hij heeft het boek Voedsel voor je geest geschreven, dat in april 2019 is uitgekomen. Voor het schrijven van dit boek heeft hij uitgebreid literatuuronderzoek verricht. Hoewel de auteur wel zijn mening geeft over het ontstaan van hypes zijn de conclusies over hypes en behandelde vragen goed onderbouwt, hoewel de bronvermelding niet is opgenomen in het boek. De lijst met bronnen is ook niet op de website van de auteur zelf te vinden.

Sterke en zwakke punten van het boek

Het boek is overzichtelijk ingedeeld en bestaat uit korte hoofdstukken. Dit kan een voordeel zijn voor mensen die niet gewend zijn om lange stukken achtereen te lezen. De schrijver gebruikt de ik-vorm en lijkt zich vooral te richten op jong volwassenen die “de weg zijn kwijtgeraakt in het doolhof van voedselhypes en voedselgoeroes”. Voor zijn boek heeft hij jarenlang gedegen onderzoek gedaan en heeft de wetenschappelijke bevindingen ook helder vertaald voor zijn lezerspubliek.
Een sterk punt is ook dat elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies, maar in het tweede deel eindigt elk hoofdstuk met een pagina waarop een soort woordenwolk wordt weergegeven, maar waarbij met behulp van de woorden die vet gedrukt zijn een duidelijke conclusie wordt gegeven.

Voedsel voor je geest?

Hoewel het boek veel informatie levert op een compacte manier lijkt het niet direct te gaan om voedingsadviezen waarbij het mentaal functioneren en welbevinden wordt verbeterd. De lezer krijgt echter wel solide uitleg over de waarde van hypes en de meeste voedingsvragen van de huidige tijd worden juist beantwoord op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten. In die zin kan het voor mensen die een snel maar juist antwoord willen hebben op voedingsvragen geestelijke rust geven dat ze niet zo lang naar een antwoord hoeven zoeken.
Een andere titel zou meer passend zijn geweest, maar wellicht worden mensen door deze titel meer getriggerd om dit boek toch te lezen.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma