Voedselatlas

Heb jij er wel eens over nagedacht welke weg de voedingsmiddelen hebben afgelegd voordat jij ze op je bordje hebt liggen? Voedselproductie is niet alleen bedoeld om te overleven, maar tegenwoordig zijn er ook morele vraagstukken voor de producent. De consument wordt kritischer, maar wat komt er allemaal bij kijken? Voor wie daar meer over wil weten is de Bosatlas van het voedsel een aanrader.

Inhoud voedselsatlas

In deze atlas wordt ingegaan op de problematiek van de eerlijke verdeling van het voedsel over alle wereldbewoners. Ook wordt het beleid met betrekking tot land- en tuinbouw en veeteelt op landelijk en Europees niveau besproken. Ook de im- en export en doorvoer en distributie van voedingsmiddelen is in kaart gebracht. Er wordt uitgelegd waarom gegevens over voedselconsumptie belangrijk zijn voor het afstemmen van de behoefte aan voedingsmiddelen en voor het opstellen van gezondheidsbeleid. Ook wordt de onrust van consumenten over de recente voedselschandalen benoemd en er wordt een toelichting gegeven welke maatregelen er genomen worden bij een grootschalige vervuiling van het voedsel met een ziekteverwekkende stof of micro-organisme.
Verder wordt er ingegaan op het belang van voedselproductie voor de economie. Ook klimaatvraagstukken en de huidige discussies over duurzaamheid komen aan bod. Ook de rol van overheidsinstellingen, kennisinstituten en hoe de naleving van relevante wetgeving gericht op beschermen van de gezondheid wordt geborgd wordt besproken.

Productie van voedingsmiddelen toegelicht 

De lezer krijgt uitleg over de bewerkingen die een aantal veelgebruikte voedingsmiddelen ondergaan voordat ze als voedingsmiddel in de schappen van de winkel te vinden zijn. Zo wordt het proces van cacao tot chocoladereep besproken, de bewerkingen die melk ondergaat voor de productie van kaas, wie(poeder), yoghurt en hoe de voedingswaarde van melk gestandaardiseerd wordt, voordat het in het koelvak van de supermarkt te koop is. Melk dat zo van de koe komt heeft namelijk geen constante samenstelling. Voor de productie van halfvolle en magere melk wordt er eerst vet onttrokken aan de melk en het resterende vet wat achterblijft wordt samengeperst tot kleine bolletjes, zodat je geen roomlaagje op je melk aantreft. Ook de broodproductie wordt op een heldere manier en met veel illustraties erbij uitgelegd.

Waarom een voedselatlas?

Tegenwoordig hebben we in Nederland een uitgebreide keuzemogelijkheid binnen een groot assortiment van verschillende levensmiddelen. Voedingsmiddelen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld. Op pagina 10 en 11 van de voedingsatlas wordt dat treffend getoond door aan de hand van een salade aan te geven waar de verschillende ingrediënten vandaan komen. Normaliter denkt de gewone consument daar niet over na, maar in de media klinkt steeds vaker de roep om kritisch te zijn over de herkomst. Denk aan de reclames van Wakker dier tegen de plofkip.
Voedsel heeft naast de functies voor energievoorziening, reguleren van de stofwisselingsprocessen en beschermen tegen ziekte steeds meer een morele waarde. Een gezegde als: “Je bent wat je eet” laat zien dat je voedingsmiddelenkeuze veel zegt over je identiteit. Wie serieus nadenkt over zijn/haar voedselkeuze vindt in de voedslatlas heldere informatie over de voor- en nadelen van de verschillende productiewijzen. Daarnaast worden ook de actuele thema’s zoals duurzaamheid, biologische voeding en voedselverspilling in de keten en door de consument aangekaart.

Aanrader voor geïnteresseerden in voedsel

In het voorwoord wordt er geen specifieke doelgroep genoemd die deze atlas zou kunnen gebruiken. Bosatlas levert hier een mooi naslagwerk waarin op een heldere manier uitleg wordt gegeven over allerlei onderwerpen die samenhangen met voedselproductie en consumentenkeuzen. Het enige onderwerp dat ontbreekt is de invloed van psychologische aspecten zoals de toename van voedselverleidingen en reclames voor voedsel.
De Bosatlas van het Voedsel telt 116 pagina’s en het biedt veel informatie voor een betaalbare prijs € 29,–. Het boek is een aanrader voor de voedingsprofessional, de kritische consument en de middelbare scholier en alle anderen die niet tot een van deze groepen behoren. Kortom: een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van de voedselvoorziening.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma