Wat doet een leefstijlcoach?

Tegenwoordig wordt steeds vaker de leefstijlcoach genoemd als professional om mensen te helpen om grip te krijgen op hun gezondheid en welzijn. Daarbij gaat het niet alleen om de voeding, maar ook om andere onderdelen van de leefstijl, zoals bewegen, roken, alcoholgebruik en de balans tussen inspanning en ontspanning. Idealiter vindt leefstijl coaching altijd op basis van gelijkwaardigheid plaats. De coach stimuleert de cliënt om mogelijkheden te ontdekken hoe de leefstijl kan worden veranderd. Wat voor opleiding is daarvoor nodig? Wat kan een cliënt verwachten van de leefstijlcoach?

Werk en opleiding van de leefstijlcoach?

Op de website van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland vind je allerlei informatie over (het werk van) de leefstijlcoach. In het beroepsprofiel van de leefstijlcoach wordt het werk van de leefstijlcoach als volgt gedefinieerd: “Het begeleiden van mensen om de regie te nemen over hun gezondheid en welzijn”.
Om leefstijlcoach te worden volg je een parttime opleiding van 10 maanden. Er zijn verschillende opleidingsinstituten die deze opleiding aanbieden. Je kunt ook de boeken die op de verschillende opleidingen voor leefstijl coaching raadplegen om enig idee over de inhoud te verkrijgen.
Het beroep “leefstijlcoach” is nog niet zo oud. Doordat in 2019 de vergoeding voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in de basisverzekering werd opgenomen werd het beroep veel bekender. Ook het aantal leefstijlcoaches nam toe. Voorwaarde voor de leefstijlcoach om een GLI te mogen uitvoeren is dat je wel geaccrediteerd bent.

Leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut

De invoering van de vergoeding voor de GLI was de aanzet voor diëtisten en fysiotherapeuten om erkend te worden als leefstijlcoach. De vergoeding door zorgverzekeraars voor de diëtist en de fysiotherapeut is al decennialang niet verhoogd. De kosten die deze professionals moeten maken voor het uitoefenen van hun beroep zijn wel gestegen, maar de ziektekostenverzekeraars hebben de vergoedingen daar niet op aangepast.
Binnen de GLI heeft de leefstijlcoach een sleutelrol. De leefstijlcoach helpt de cliënt om doelen te formuleren om uiteindelijk de gezondheid te verbeteren. Daarbij gaat het om specifieke doelen op het gebied van voeding, bewegen, stressbeheersing en ontspanning. Voor het bereiken van de doelen op het gebied van voeding is ondersteuning van een diëtist nodig. Inzet van de fysiotherapeut bij een GLI is altijd nodig omdat deelnemers altijd overgewicht hebben. Als je meer gaat bewegen kan dat leiden tot overbelasting van gewrichten en blessures. Daarom is de fysiotherapeut dé aangewezen professional voor het bepalen van de belastbaarheid van de cliënt. De fysiotherapeut kan de beweegprogramma’s op maat maken voor de cliënt en de cliënt daar dan ook het beste bij coachen. De diëtist of de fysiotherapeut heeft een 4-jarige fulltime HBO-studie succesvol afgrond eer zij/hij dat beroep mag uitoefenen.

Handboek voor de leefstijlcoach

Een voorbeeld voor de opleiding tot leefstijlcoach is te vinden in het leerboek “Hét handboek voor de leefstijlcoach”. Dit lesboek werd geschreven door diëtiste Karine Hoenderdos, yogadocent Marjan Hulshof en voedingswetenschapper Yneke Kootstra. In dit boek krijgt de coach  kennis aangereikt over gedrag en gewoonte(vorming), voeding, bewegen, stress en ontspanning en leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Er is aandacht voor het belang van een goede slaap en het respecteren van het natuurlijke bioritme. Verder wordt besproken hoe mindfulness ingezet kan worden voor het verkrijgen van een balans tussen in- en ontspanning. Het boek eindigt met uitleg over het omgaan met groepen uit verschillende levensfasen en tips voor het werken met groepen.
Het boek is gelardeerd met praktijkvoorbeelden waarbij elke keer uitgelegd wordt hoe coachende vaardigheden toegepast kunnen worden. Er wordt ingezet op een gelijkwaardige relatie tussen coach en coachee.
Het lesboek zelf is helder geschreven en is een aanrader voor wie kennis wil opdoen over de opleiding en het werk van de leefstijlcoach.

Kortom:

De leefstijlcoach speelt een sleutelrol in de GLI en andere programma’s voor het verkrijgen van regie over gezondheid en welzijn van individuele en groepen cliënten. Hij/zij doet dat door de cliënt te stimuleren om zelf doelen voor de leefstijl te bedenken. Wanneer specialistische hulp nodig is voor het verwezenlijken van de veranderingen in leefstijl verwijst de leefstijlcoach door naar andere professionals die gespecialiseerd zijn op verschillende terreinen van leefstijl.

Deel 2 van een drieluik en het vervolg

Dit blog is een onderdeel van een drieluik waarin de onderlinge verhouding tussen het werkgebied van de leefstijlcoach en de diëtist wordt uitgelegd. In de vorige blog werd ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de leefstijlcoach en de diëtist. Ook werd besproken wat het verschil is tussen begeleiden, behandelen en coachen. Dit zijn namelijk basisbegrippen die betrekking hebben op het omgaan met hulpvragers.
In het derde deel van dit drieluik wordt het werk ven de diëtist en haar specialisatie uitgelegd. Verder zal er in deel drie worden ingegaan hoe de leefstijlcoach en de diëtist gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid. Juist door kennis en inzicht in elkaars specifieke deskundigheid kunnen ze tot een betere samenwerking komen. Voor de hulpvrager kan dat leiden tot een beter resultaat van het totale traject van leefstijlverandering.

anneke-palsma

Zoek je een advies voor voeding bij jouw sport, dan kun je bij mij terecht.

Drs. Anneke Palsma